Cel kursu

Wykładowca: mgr Marcin Kręgiel – nauczyciel, pedagog szkolny, psycholog

Koszt

Cena: 49,00 zł – cena promocyjna przy zapisie do 15 marca (o uregulowanie należności będziemy prosili po ustaleniu daty szkolenia).
Cena poza promocją 79,00 zł.

Opłaty prosimy dokonywać na numer konta:
ING Bank Śląski 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262

W przypadku nieruchomienia kursu IDN WIEDZA Instytut Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, ul. Ordona 7/15, 40-164 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Termin kursu i miejsce zajęć

Data kursu zostanie ustalona po zebraniu grupy uczestników (godz. 18:00 – 20:30)
Miejsce realizacji zajęć: kurs on-line – szkolenie realizowane w aplikacji Google meet (do udziału w szkoleniu potrzebny jest adres e-mail w domenie “gmail.com”).

Plan kursu

 1. Motywacja nastolatków i młodych dorosłych do poszukiwania pracy za granicą.
 2. Handel ludźmi, wyłudzanie danych – ryzyka związane z poszukiwaniem pracy.
 3. Zasoby związane z bezpiecznym poszukiwaniem pracy za granicą.
 4. Wykorzystanie platform online do organizacji zajęć z doradztwa zawodowego.
 5. Poradnictwo zawodowe – praktyczna prezentacja zajęć dla klasy z zakresu doradztwa dla młodzieży.
 6. Wsparcie konsultacyjne.

Wymagane dokumenty

 1. Karta zgłoszenia.
 2. Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę (dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności).

Warunki rezygnacji

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu. Warunki rezygnacji:

 • powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu – zwrot dokonanej należności;
 • od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności;
 • od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności;
 • od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 50% pełnej należności;
 • od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności;
 • w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt: pod numerami telefonów: 32 297 43 42 oraz 500-012-950 lub poprzez e-mail: idn@idn.edu.pl.

Przewiń do góry