Jeśli pracujesz z dziećmi i chcesz wprowadzić nowe narzędzia, które dbają o dobrostan nauczyciela i dzieci w przedszkolu i szkole? 
Ten kurs może być właśnie dla ciebie.

Dobra edukacja to nie tylko przyswajanie wiedzy, to również miejsce, gdzie dzieci mogą wzrastać w holistycznym dobrostanie.

Czasami jest tak, że potrzebujemy nowych narzędzi w pracy z dziećmi –  arteterapia rozwojowa może być właśnie takim pomostem do dobrego samopoczucia psychicznego, fizycznego i emocjonalnego  dzieci.

Wykorzystując arteterapię rozwojową, psychologię pozytywną, mindfullness czy metaforę w swojej pracy, możesz połączyć swoje umiejętności nauczycielskie z niedyrektywnym podejściem do dziecka z wykorzystaniem sztuki i twórczym rozwiązaniem problemów,
aby pomóc dziecku odkryć jego zasoby osobiste i pomóc tworzyć mu całkiem nowe interwencje społeczne i emocjonalne w bezpiecznej przestrzeni.

Kurs zawiera przydatne instrukcje krok po kroku, jak wdrożyć podejście z arteterapii rozwojowej do swojej praktyki, aby pomóc dzieciom regulować emocje, zachowania, radzić sobie z trudnościami lub zaburzeniami nastroju i dbać o ich dobrostan psychiczny i odporność psychiczną w przedszkolu i szkole.

Dodaj, twórczej energii do swojej pracy, dzięki temu możesz zyskać coś, co możesz zastosować w swojej praktyce, zapewniając swój ciągły rozwój i skuteczne narzędzia w pracy z dziećmi. Ponieważ, celem nadrzędnym jest wykorzystanie zasobów i umiejętności w dalszym projektowaniu ich rozwoju, bez diagnozowania i oceniania dziecka. Dzięki temu, dziecko będzie mogło wyrazić własne emocje, lęki
i przeżyć to wszystko w uniwersalnym języku, jakim jest arteterapia rozwojowa jako główne narzędzie na kursie.

Arteterapia rozwojowa koncentruje się na skutecznych rozwiązaniach, zasobach, życzeniach i argumentach. Badana jest kreatywność, która opiera się na osobistej, głębokiej potrzebie twórczego wyrażania siebie. Obejmuje całego człowieka jako istotę fizyczną, umysłową i duchową. 

Istota oddziaływania  arteterapii rozwojowej odnosi się do wspierania, stymulowania  zaangażowania się uczestnika w swój własny proces wewnętrznego rozwoju. Określone kompetencje prowadzących, często integrujących elementy różnych procedur terapeutycznych, oraz struktura zajęć  pozwalają  uczestnikom  na większy dostęp do własnych zasobów i mocnych stron, do potrzeb i życzeń. Także, aby znaleźć sposoby radzenia sobie i znajdowania rozwiązań.

Kurs szczególnie dotyczy wykorzystania sztuki jako terapii dla dzieci w przedszkolach i w szkołach

jako środka zapobiegawczego w celu budowania odporności i innych umiejętności prospołecznych w środowisku, także w środowisku pozaszkolnym, rówieśniczym i rodzinnym. 

                                                             PROGRAM KURSU

                     PRZEDMIOT                                                             ILOŚĆ GODZIN

Wprowadzenie do arteterapii. Psychologiczne podstawy terapii sztuką20
Psychologia pozytywna20
Praca z metaforą20
Arteterapia rozwojowa w pracy z dziećmi przedszkolnymi i wczesnoszkolnymi40
Arteterapia rozwojowa w pracy z młodzieżą20
Arteterapia w kształtowaniu inteligencji emocjonalnej20
Arteterapeutyczny trening umiejętności społecznych20
Arteterapia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi20
Warsztat rozwoju osobistego arteterapeuty- od koncepcji do oceny skuteczności oddziaływań arteterapeutycznych20
Terapie kreatywne dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi i zachowaniem20
Mindfulness20
Budowanie programów profilaktycznych i wspomagających zdrowie psychiczne w oparciu o arteterapię rozwojową20
Metody warsztatowe w arteterapii10
Arteterapia przez sztuki wizualne40
Choreoterapia20
Biblioterapia10
Bajkoterapia10
Muzykoterapia20
Teatroterapia20
Narzędzia arteterapeutyczne w treningu regulacji emocji dzieci i młodzieży10

Czas trwania

05.10.2024 r- październik 2026 r.

Koszt kursu

6500,00 zł rozkładane na 20 rat 0%

Wymagane dokumenty

  1. Karta zgłoszenia.
  2. Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę (dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności).

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt: pod numerami telefonów: 32 297 43 42 oraz 500-012-950 lub poprzez e-mail: idn@idn.edu.pl.

Przewiń do góry