Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w kursach doskonalących, realizowanych w formie on-line lub tradycyjnego spotkania z wykładowcą.

Studium arteterapii klinicznej

2-letni kurs doskonalący dla psychologów, psychoterapeutów, specjalistów zdrowia psychicznego, pedagogów.
Rozpoczęcie studium 26.11.2022 – Dopisz się do grupy

Diagnoza i terapia ucznia z afazją

Termin: 04.03.2022
Kurs w formie on-line
Cena kursu: 139,00 zł przy zapisie do 25.02.2022 r.
(po tym terminie 159,00 zł).

Pomysły, inspiracje i koncepcje na multimedialne lekcje

Przygotowanie nauczycieli do zdalnego i stacjonarnego korzystania z różnych, w tym multimedialnych i rozproszonych źródeł informacji oraz środków jej prezentacji i przekazu w celu wspomagania i wzbogacania procesu kształcenia.

Niezbędnik do pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu dla pomocy nauczyciela w placówce oświatowej

Rozwój zawodowy pracownika zatrudnionego na stanowisku pomocy nauczyciela ukierunkowany na poznanie specyfiki pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu, najczęstszych problemów i sposobów radzenia sobie z nimi.
Cena: 139,00 zł

Elementy terapii ręki 🗓

Proponowany kurs to teoretyczne podstawy terapii ręki z dużą dawką praktycznych rozwiązań i ćwiczeń wykorzystywanych w sesjach terapeutycznych.
Cena: 139,00 zł / poza promocją 159,00 zł

Obrażone dziecko

Rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych 🗓

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli oraz osób pracujących z dziećmi.
Cena: 159,00 zł
Termin: 09.05.2022

Budowanie strategii postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze w oparciu o Porozumienie Bez Przemocy 🗓

Wzbogacenie warsztatu o wiadomości i umiejętności praktyczne dotyczące postepowania terapeutycznego z dziećmi stwarzającymi szeroko rozumiane trudności wychowawcze.
Cena: 139,00 zł
Termin: 10.05.2022

Trening umiejętności społecznych 🗓

Sprawdź nową propozycję – trening umiejętności społecznych!
Cena: 299,00 / 349,00 zł poza promocją
Termin: 14, 28 listopada 2022 r.

SELF-REG metoda samoregulacji – czyli jak pomóc dziecku regulować emocje? 🗓

Wzbogacenie warsztatu o wiadomości i umiejętności praktyczne dotyczące postepowania z dziećmi. Przedstawienie teorii samoregulacji i wdrożenie technik wspomagających przy regulacji pobudzenia emocjonalnego dziecka.
Cena:239,00 zł
Termin: 26.11 2022 r.

Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu pierwszej pomocy 🗓

Kurs skierowany jest do nauczycieli, którzy zamierzają realizować zajęcia dydaktyczne z pierwszej pomocy oraz wszystkich innych zainteresowanych osób.
Cena: 450,00 / dla absolwentów 399,00 zł
Termin: 05-19.12.2022

Wychowawca Kolonii 🗓

Kurs skierowany jest do osób pełnoletnich, posiadających min. wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana),
Koszt: 399,00 zł.

Kurs kierownika wycieczek szkolnych 🗓

Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.
Cena: 85,00 zł.

Kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży 🗓

Kurs przygotowuje do pełnienia funkcji kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży.
Cena: 120,00 zł.

Szkolenia Rad

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń dla rad pedagogicznych szkół i placówek oświatowych.

Kursy skierowane do rodziców i opiekunów nastolatków

Nowością w naszej ofercie są krótkie 2-godzinne spotkania z psychologiem, skierowane w szczególny sposób do rodziców i opiekunów nastolatków.

Poszukiwanie pracy zagranicą, doradztwo zawodowe dla młodzieży i profilaktyka handlu ludźmi

Data kursu zostanie ustalona po zebraniu grupy uczestników.
Cena promocyjna: 49,00 zł.

Profilaktyka hejtu i mowy nienawiści w szkolnej społeczności

Hejt i nienawiść – jak o tym rozmawiać?
Cena: 49,00 zł
Termin – po zebraniu grupy

Jak wspierać nastolatka w pandemii?

Jeśli jesteś rodzicem/opiekunem nastolatka i martwisz się w jaki sposób przeżywa czas pandemii – to szkolenie pomoże ci zrozumieć jego potrzeby.
Cena: 49,00 zł
Termin – po zebraniu grupy

Dodatkowe informacje

Wymagane dokumenty

  1. Karta zgłoszenia.
  2. Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę (dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności).

Opłaty prosimy dokonywać na numer konta:
ING Bank Śląski 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262

W przypadku nieruchomienia kursu IDN WIEDZA Instytut Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, ul. Ordona 7/15, 40-164 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Warunki rezygnacji

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu. Warunki rezygnacji:

  • powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu – zwrot dokonanej należności;
  • od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności;
  • od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności;
  • od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 50% pełnej należności;
  • od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności;
  • w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt: pod numerami telefonów: 32 297 43 42 oraz 500-012-950 lub poprzez e-mail: idn(at)idn.edu.pl.

Przewiń do góry