Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w kursach doskonalących, realizowanych w formie on-line lub tradycyjnego spotkania z wykładowcą.

Arteterapia rozwojowa

2 letni kurs Arteterapii rozwojowej
Czas trwania: 05.10.2024 – październik 2026
Cena: 6500,00 zł

Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu pierwszej pomocy 🗓

Kurs skierowany jest do nauczycieli, którzy zamierzają realizować zajęcia dydaktyczne z pierwszej pomocy (EDB) oraz wszystkich innych zainteresowanych osób.
Cena: 450,00 / dla absolwentów 399,00 zł
Termin: 15-28.04.2024 r.

Termin: 11-12.03.2023 Kurs w formie stacjonarnej Cena: 450,00 zł

KURS TERAPEUTA RĘKI I  i II stopień

Termin: 20-21.04.2024 r
Kurs w formie stacjonarnej
Cena kursu: 500,00 zł

Studium arteterapii klinicznej

2-letni kurs doskonalący dla psychologów, psychoterapeutów, specjalistów zdrowia psychicznego, pedagogów.
Rozpoczęcie studium 05.10.2024 – Dopisz się do grupy

Szkolenia Rad

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń dla rad pedagogicznych szkół i placówek oświatowych.

Kursy skierowane do rodziców i opiekunów nastolatków

Nowością w naszej ofercie są krótkie 2-godzinne spotkania z psychologiem, skierowane w szczególny sposób do rodziców i opiekunów nastolatków.

Arteterapia rozwojowa

2 letni kurs Arteterapii rozwojowej
Czas trwania: 05.10.2024 – październik 2026
Cena: 6500,00 zł

Termin: 11-12.03.2023 Kurs w formie stacjonarnej Cena: 450,00 zł

KURS TERAPEUTA RĘKI I  i II stopień

Termin: 20-21.04.2024 r
Kurs w formie stacjonarnej
Cena kursu: 500,00 zł

Poszukiwanie pracy zagranicą, doradztwo zawodowe dla młodzieży i profilaktyka handlu ludźmi

Data kursu zostanie ustalona po zebraniu grupy uczestników.
Cena promocyjna: 49,00 zł.

Profilaktyka hejtu i mowy nienawiści w szkolnej społeczności

Hejt i nienawiść – jak o tym rozmawiać?
Cena: 49,00 zł
Termin – po zebraniu grupy

Jak wspierać nastolatka w pandemii?

Jeśli jesteś rodzicem/opiekunem nastolatka i martwisz się w jaki sposób przeżywa czas pandemii – to szkolenie pomoże ci zrozumieć jego potrzeby.
Cena: 49,00 zł
Termin – po zebraniu grupy

Dodatkowe informacje

Wymagane dokumenty

  1. Karta zgłoszenia.
  2. Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę (dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności).

Opłaty prosimy dokonywać na numer konta:
ING Bank Śląski 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262

W przypadku nieruchomienia kursu IDN WIEDZA Instytut Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, ul. Ordona 7/15, 40-164 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Wymagane dokumenty

  1. Karta zgłoszenia.
  2. Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę (dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności).

Warunki rezygnacji

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu. Warunki rezygnacji:

  • powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu – zwrot dokonanej należności;
  • od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności;
  • od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności;
  • od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 50% pełnej należności;
  • od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności;
  • w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi.

Przewiń do góry