Studia skierowane są do osób, które ukończyły kurs kwalifikacyjny (w naszej lub innej placówce prowadzącej kursy kwalifikacyjne) z zakresu w/w specjalności i chciałyby w przyszłości legitymować się świadectwem ukończenia trzysemestralnych studiów podyplomowych. Zakres zdobytej wiedzy na wcześniej ukończonym kursie kwalifikacyjnym zostanie uwzględniony i zaliczony do programu studiów.

Instytut Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA w Katowicach zaprasza do udziału w następujących specjalnościach, których planowany termin rozpoczęcia to 20 MARZEC 2022 r. (pod warunkiem zebrania się odpowiedniej liczby osób):

Odpłatność za studia jednosemestralne wynosi połowę ceny wyjściowej za daną specjalność. Specjalności, które można uzupełnić to:

Oligofrenopedagogika

Cena: 3690,00 zł.
Start: specjalność uruchomiona, dopisz się do grupy!
Studia także w PSZCZYNIE, MYSZKOWIE I MILÓWCE

Pedagogika korekcyjna

Cena: 3590,00 zł.
Start: specjalność uruchomiona, dopisz się do grupy!

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza po kursie kwalifikacyjnym

Cena: 1900,00 zł
Start: specjalność uruchomiona, dopisz się do grupy!

Surdopedagogika

Cena: 3590,00 zł.
Start: specjalność uruchomiona, dopisz się do grupy!

Tyflopedagogika

Cena: 3590,00 zł.
Start: specjalność uruchomiona, dopisz się do grupy!

Wychowanie do życia w rodzinie

Cena: 3190,00 zł.
Start: specjalność uruchomiona, dopisz się do grupy!

Dodatkowe informacje

Studia trwają jeden semestr.

Absolwent otrzyma świadectwo ukończenia trzysemestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych zgodne z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450) Tym samym zdobędzie kwalifikacje do pracy w szkole na wszystkich etapach edukacyjnych.

Koszt studiów

Koszt studiów wynosi połowę opłaty za trzysemestralne studia podyplomowe.

Zniżki

  • 3% – dla uczestników szkoleń rad pedagogicznych oraz kursów doskonalących (bez względu na odbytą ilość),
  • 5% – Absolwenci jednej specjalności,
  • 10% – Absolwenci dwóch specjalności,
  • 10% – Zniżka małżeńska – jeżeli małżonkowie studiują w tym samym czasie, zniżka przysługuje jednemu z nich studiującemu na droższej specjalności, zniżki absolwenckie jednego z małżonków przechodzą na drugiego,
  • 15% – absolwenci trzech specjalności i więcej.

Zniżki łączą się. Jednocześnie zniżki nie mogą przekroczyć 25%, jeżeli po zsumowaniu tak by się stało zniżkę ustala indywidualnie Dyrektor IDN WIEDZA.

Przewiń do góry