Koszt

Cena: 49,00 zł – cena promocyjna przy zapisie do 15 marca ( o uregulowanie należności będziemy prosili po ustaleniu daty szkolenia)
Cena poza promocją 79,00 zł

Opłaty prosimy dokonywać na numer konta:
ING Bank Śląski 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262

W przypadku nieruchomienia kursu IDN WIEDZA Instytut Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, ul. Ordona 7/15, 40-164 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Termin kursu i miejsce zajęć

Data szkolenia zostanie ustalona po zebraniu grupy uczestników (godz. 18:00 – 20:30)
Miejsce realizacji zajęć: kurs on-line, szkolenie realizowane w aplikacji Google meet (o udziału w szkoleniu potrzebny jest adres e-mail w domenie “gmail.com”)

Plan kursu

 1. Jak Internet gromadzi nasze dane.
 2. Różne oblicza bezpieczeństwa online – profilaktyka i procedury.
 3. Bezpieczeństwo na platformach do edukacji zdalnej – reagowanie.
 4. Media społecznościowe w edukacji – szanse i zagrożenia.
 5. Prawny kontekst zasad bezpieczeństwa online – przykłady procedur.
 6. Studium przypadków – kradzież tożsamości, przejęcie konta bankowego, stalking.
 7. Zasoby multimedialne dot. bezpieczeństwa dla uczniów.
 8. Wsparcie konsultacyjne.

Wykładowca: mgr Marcin Kręgiel – nauczyciel, pedagog szkolny, psycholog

Wymagane dokumenty

 1. Karta zgłoszenia.
 2. Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę (dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności).

Warunki rezygnacji

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu. Warunki rezygnacji:

 • powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu – zwrot dokonanej należności;
 • od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności;
 • od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności;
 • od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 50% pełnej należności;
 • od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności;
 • w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt: pod numerami telefonów: 32 297 43 42 oraz 500-012-950 lub poprzez e-mail: idn@idn.edu.pl.

Przewiń do góry