Koszt

Cena: 49,00 zł – cena promocyjna przy zapisie do 15 marca ( o uregulowanie należności będziemy prosili po ustaleniu daty szkolenia)
Cena poza promocją 79,00 zł

Opłaty prosimy dokonywać na numer konta:
ING Bank Śląski 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262

W przypadku nieruchomienia kursu IDN WIEDZA Instytut Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, ul. Ordona 7/15, 40-164 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Wymagane dokumenty

 1. Karta zgłoszenia.
 2. Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę (dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności).

Termin kursu i miejsce zajęć

Data szkolenia zostanie ustalona po zebraniu grupy uczestników (godz. 18:00 – 20:30)
Miejsce realizacji zajęć: kurs on-line, szkolenie realizowane w aplikacji Google meet (o udziału w szkoleniu potrzebny jest adres e-mail w domenie “gmail.com”)

Plan kursu

 1. Jak Internet gromadzi nasze dane.
 2. Różne oblicza bezpieczeństwa online – profilaktyka i procedury.
 3. Bezpieczeństwo na platformach do edukacji zdalnej – reagowanie.
 4. Media społecznościowe w edukacji – szanse i zagrożenia.
 5. Prawny kontekst zasad bezpieczeństwa online – przykłady procedur.
 6. Studium przypadków – kradzież tożsamości, przejęcie konta bankowego, stalking.
 7. Zasoby multimedialne dot. bezpieczeństwa dla uczniów.
 8. Wsparcie konsultacyjne.

Wykładowca: mgr Marcin Kręgiel – nauczyciel, pedagog szkolny, psycholog

Wymagane dokumenty

 1. Karta zgłoszenia.
 2. Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę (dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności).

Warunki rezygnacji

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu. Warunki rezygnacji:

 • powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu – zwrot dokonanej należności;
 • od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności;
 • od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności;
 • od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 50% pełnej należności;
 • od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności;
 • w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi.

Przewiń do góry