2- letni kurs doskonalący dla arteterapeutów, pedagogów, psychologów i terapeutów zajęciowych prowadzony przez terapeutów Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich KAJROS

Adresaci kursu

Terapeuci, psychologowie, psychoterapeuci, terapeuci zajęciowi, zainteresowani teatroterapią.

Cel kursu

Celem kursu jest przygotowanie psychologów, psychoterapeutów, arteterapeutów, terapeutów zajęciowych i specjalistów zdrowia psychicznego pracujących na co dzień z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi do wykorzystania teatroterapii w procesie terapeutycznym. Innowacyjny program ukierunkowany jest na pogłębienie wiadomości i umiejętności praktycznych w zakresie pracy terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi; obejmuje wiedzę dotyczącą prowadzenia procesu teatroterapeutycznego. Kładzie nacisk na przygotowanie do pracy w środowisku edukacyjnym, rozwojowym, klinicznym oraz na rozwijanie nowych umiejętności zawodowych w ramach etycznych granic teatroterapii. Kurs przeznaczony do celów edukacyjnych. Uczestnicy opracowują także i uzasadniają interwencje arteterapeutyczne, aby poprawić określone aspekty osobistego dobrostanu klienta w oparciu o umiejętności nabyte podczas studium. Wdrożone osobiste refleksje zapewniają uczącym się umiejętności, które mogą wpływać na ich życie osobiste i zawodowe. Kurs uzyskał rekomendację Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich Kajros.

 • pierwszy 2- letni kurs teatroterapii w Polsce
 • prowadzący zajęcia to certyfikowani arteterapeuci, edukatorzy arteterapii oraz superwizorzy arteterapii SAP Kajros, a także psychologowie i psychoterapeuci pracujący w różnych nurtach wykorzystujący w pracy z klientem teatroterapię
 • ukończenie kursu uprawnia do ubiegania się o certyfikat arteterapeuty w Stowarzyszeniu Arteterapeutów Polskich KAJROS

Plan kursu:

Obszary

Techniki teatralne w psychoterapii dzieci i młodzieży 

Teatr  w  projektach  społeczno-kulturalnych 

Teatroterapia w placówce  edukacyjnej / opiekuńczej /  medycznej

Teatroterapia w poradnictwie kryzysowym

Teatroterapia zorientowana systemowo

Trening aktorski w zakresie przygotowania emocjonalnego terapeuty

Zakres  szczegółowy

 • Techniki  sceniczne i aktorskie – warsztat rozwoju osobistego terapeuty
 • Koncepcje teatroterapii
 • Proces grupowy i dynamika pracy z grupą w teatroterapii
 • Technika pracy Augusto Boala. Teatr Forum
 • Warsztat dramowy
 • Technika improwizacji z elementami treningu w Technice Meisnera
 • Teatr playbacku Jonathana Foxa
 • Pantomima i ruch sceniczny 
 • Techniki teatralne w pracy z grupą –  ekspresja, plastyka ciała, gest
 • Praca z oddechem i techniki pracy z głosem
 • Dramaterapia. Teatr terapeutyczny
 • Dramaterapia. Podejście kreatywno- ekspresyjne i kliniczne
 • Teatroterapia Lubelska
 • Teatroterapia osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Teatroterapia osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego
 • Arteterapeutyczny trening umiejętności społecznych- narzędzia teatroterapeutyczne
 • Partytura teatralna w procesie terapeutycznym- metody zapisu procesu
 • Teatroterapia w terapii dzieci i młodzieży

Czas trwania kursu:

05.10.2024 – październik 2026

Jeden zjazd sobotnio-niedzielny w miesiącu

Cena Kursu: 6400,00 zł płatne w dogodnych ratach 0%

Opłaty prosimy dokonywać na numer konta:
ING Bank Śląski 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262

W przypadku nieruchomienia kursu IDN WIEDZA Instytut Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, ul. Ordona 7/15, 40-164 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Wymagane dokumenty

 1. Karta zgłoszenia.
 2. Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę (dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności).

Przewiń do góry