Termin: 11-12.03.2023 Kurs w formie stacjonarnej Cena: 450,00 zł

Certyfikowany 20 godzinny kurs kończący się imiennym zaświadczeniem o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego, zgodnym z wymogami MEN oraz certyfikatem potwierdzającym nabycie kompetencji zawodowych do prowadzenie diagnozy i zajęć terapeutycznych wraz z otrzymaniem tytuły TERAPEUTY RĘKI

Adresaci kursu

Informacje

Cel kursu

Cele Kursu

Koszt

Cena:

Opłaty prosimy dokonywać na numer konta:
ING Bank Śląski 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262

W przypadku nieruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Termin i miejsce

Kurs odbędzie się

Miejsce realizacji zajęć:

Plan kursu

Plan

Wymagane dokumenty

  1. Karta zgłoszenia.
  2. Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę (dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności).

Warunki rezygnacji

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu. Warunki rezygnacji:

  • powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu – zwrot dokonanej należności;
  • od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności;
  • od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności;
  • od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 50% pełnej należności;
  • od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności;
  • w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt: pod numerami telefonów: 32 297 43 42 oraz 500-012-950 lub poprzez e-mail: idn(at)idn.edu.pl.

Przewiń do góry