Termin: 11-12.03.2023 Kurs w formie stacjonarnej Cena: 450,00 zł

TERAPEUTA RĘKI I  i II

Certyfikowany kurs kończący się imiennym zaświadczeniem o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego, zgodnym z wymogami MEN oraz certyfikatem potwierdzającym nabycie kompetencji zawodowych do prowadzenie diagnozy i zajęć terapeutycznych wraz z otrzymaniem tytuły TERAPEUTY RĘKI

O kursie:

szkolenie dwudniowe (20 godzin dydaktycznych) składające się z modułów:

I moduł

 • anatomia aparatu ruchu kończyny górnej
 • etapy rozwoju motoryki małej, chwytu i manipulacji
 • aspekt sensoryczny w zaburzeniach motoryki małej

II moduł

 • diagnoza – próby diagnostyczne, arkusze obserwacji/oceny sprawności motorycznej
 • indywidualny program terapii ręki
 • model jednostki terapeutycznej

III moduł

 • planowanie motoryczne – rozwój praksji
 • przygotowanie do pracy stolikowej
  • reakcje równoważne
  • ćwiczenia stabilizacyjne
  • prioprocepcja i dotyk
  • koordynacja bilateralna
  • lateralizacja
 • trening dłoni – manipulacja

IV moduł

 • etapy rozwoju grafomotoryki
 • pozycja stolikowa i chwyt pisarski
 • rozwój umiejętności pisania w aspekcie motorycznym

V moduł

 • masaż sensomotoryczny
 • warsztat terapeuty – pomoce do zajęć
 • współpraca z rodzicami

Kurs skierowany jest do:

nauczycieli, pedagogów specjalnych, terapeutów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, osób pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz  studentów kierunków pedagogicznych i terapeutycznych

Prowadzący:

Joanna Brząkalik – pedagog specjalny, diagnosta i terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, trener TUS, terapeuta osób z ASD, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Karolina Kiel – fizjoterapeuta, terapeuta SI, oligofrenopedagog, terapeuta NDT Bobath

Cel kursu:

podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie samodzielnego prowadzenia diagnozy sprawności motorycznej dziecka, planowania i prowadzenia terapii ręki; nabycie umiejętności prowadzenia masażu stymulacyjno-sensorycznego; wzbogacenie własnego warsztatu pracy o nowe pomysły i rozwiązania terapeutyczne

Forma szkolenia:

szkolenie stacjonarne – wykład, prezentacja, ćwiczenia praktyczne
Szkolenie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 62 przy ul. Ordona 3d w Katowicach

Termin szkolenia:

20-21.04.2024 r

Koszt szkolenia:

500,00 zł

Opłaty prosimy dokonywać na numer konta:
ING Bank Śląski 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262

W przypadku nieruchomienia kursu IDN WIEDZA Instytut Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, ul. Ordona 7/15, 40-164 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Wymagane dokumenty

 1. Karta zgłoszenia.
 2. Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę (dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności).

UWAGA!

Z uwagi na zajęcia praktyczne zaleca się udział w szkoleniu w stroju i obuwiu umożliwiającym swobodę ruchu

Wymagane dokumenty

 1. Karta zgłoszenia.
 2. Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę (dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności).

Dodatkowe informacje

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt: pod numerami telefonów: 32 297 43 42 oraz 500-012-950 lub poprzez e-mail: idn@idn.edu.pl.

Przewiń do góry