Adresaci kursu

Osoby zainteresowane pracą w charakterze aurteterapeuty.

Cel kursu

Celem kursu jest przygotowanie psychologów, psychoterapeutów i specjalistów zdrowia psychicznego pracujących na co dzień z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi do wykorzystania arteterapii w procesie leczniczym. Innowacyjny program ukierunkowany jest na pogłębienie wiadomości i umiejętności praktycznych w zakresie pracy terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi; obejmuje wiedzę dotyczącą metody diagnozy arteterapeutycznej i prowadzenia procesu arteterapeutycznego. Kładzie nacisk na przygotowanie do pracy arteterapeutycznej w środowisku klinicznym oraz na rozwijanie nowych umiejętności zawodowych w ramach etycznych granic arteterapii. Kurs przeznaczony do celów edukacyjnych. Uczestnicy opracowują i uzasadniają interwencje arteterapeutyczne, aby poprawić określone aspekty osobistego dobrostanu klienta w oparciu o umiejętności nabyte podczas studium. Wdrożone osobiste refleksje zapewniają uczącym się umiejętności, które mogą wpływać na ich życie osobiste i zawodowe. Kurs uzyskał rekomendację Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich Kajros.

 • pierwszy kurs arteterapii klinicznej w Polsce
 • rowadzący zajęcia to certyfikowani arteterapeuci, edukatorzy arteterapii oraz superwizorzy arteterapii SAP Kajros, a także psychologowie i psychoterapeuci pracujący w różnych nurtach
 • zajęcia stacjonarne prowadzone metodami warsztatowymi, a także prelegenci wizytujący (online) pracujący na co dzień z klientami poza granicami kraju
 • ukończenie kursu uprawnia do ubiegania się o certyfikat arteterapeuty w Stowarzyszeniu Arteterapeutów Polskich KAJROS

Koszt

Cena: 3000 za rok, co daje 300 zł za zjazd; 15 zł za godzinę szkoleniową. Czesne rozkładane na miesięczne nieoprocentowane raty.

Opłaty prosimy dokonywać na numer konta:
ING Bank Śląski 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262

W przypadku nieruchomienia kursu IDN WIEDZA Instytut Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, ul. Ordona 7/15, 40-164 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Termin kursu i miejsce zajęć

400 h (2 lata), zjazdy raz w miesiącu (sobota i niedziela) zaczynamy od 26-27.11.2022,
Miejsce realizacji zajęć: Katowice, ul Ordona

Plan kursu

 1. Arteterapeutyczny trening interpersonalny
 2. Trening kreatywności i warsztat działań artystycznych
 3. Interwencje terapii artystycznej. Studia przypadków
 4. Koncepcje arteterapii
 5. Postępy w psychopatologii
 6. Diagnoza arteterapeutyczna
 7. Dialog arteterapeutyczny
 8. Arteterapia i Mindfulness
 9. Arteterapia w ujęciu Gestalt
 10. Arteterapia w psychoonkologii
 11. Podejście kliniczne w arteterapii. Artepsychoterapia
 12. Kreatywne pisanie
 13. Muzykoterapia kreatywna i formy receptywne
 14. Muzykoterapia holistyczna
 15. Terapia tańcem i ruchem w pracy z dziećmi i młodzieżą
 16. Psychoterapia tańcem i ruchem
 17. Praca z ciałem w arteterapii
 18. Terapia ekspresyjna i podejście multimodalne
 19. Arteterapia wizualna
 20. Dramaterapia. Teatr terapeutyczny
 21. Dramaterapia. Podejście kreatywno- ekspresyjne i kliniczne
 22. Biblioterapia
 23. Filmoterapia
 24. Fototerapia
 25. Warsztat arteterapeutyczny/ arteterapia online
 26. Seminarium superwizyjne

Wymagane dokumenty

 1. Karta zgłoszenia.
 2. Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę (dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności).

Warunki rezygnacji

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu. Warunki rezygnacji:

 • powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu – zwrot dokonanej należności;
 • od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności;
 • od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności;
 • od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 50% pełnej należności;
 • od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności;
 • w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt: pod numerami telefonów: 32 297 43 42 oraz 500-012-950 lub poprzez e-mail: idn(at)idn.edu.pl.

Przewiń do góry