Adresaci kursu

Osoby zainteresowane pracą w charakterze aurteterapeuty.

Cel kursu

Celem kursu jest przygotowanie psychologów, psychoterapeutów i specjalistów zdrowia psychicznego pracujących na co dzień z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi do wykorzystania arteterapii w procesie leczniczym. Innowacyjny program ukierunkowany jest na pogłębienie wiadomości i umiejętności praktycznych w zakresie pracy terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi; obejmuje wiedzę dotyczącą metody diagnozy arteterapeutycznej i prowadzenia procesu arteterapeutycznego. Kładzie nacisk na przygotowanie do pracy arteterapeutycznej w środowisku klinicznym oraz na rozwijanie nowych umiejętności zawodowych w ramach etycznych granic arteterapii. Kurs przeznaczony do celów edukacyjnych. Uczestnicy opracowują i uzasadniają interwencje arteterapeutyczne, aby poprawić określone aspekty osobistego dobrostanu klienta w oparciu o umiejętności nabyte podczas studium. Wdrożone osobiste refleksje zapewniają uczącym się umiejętności, które mogą wpływać na ich życie osobiste i zawodowe. Kurs uzyskał rekomendację Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich Kajros.

 • pierwszy kurs arteterapii klinicznej w Polsce
 • rowadzący zajęcia to certyfikowani arteterapeuci, edukatorzy arteterapii oraz superwizorzy arteterapii SAP Kajros, a także psychologowie i psychoterapeuci pracujący w różnych nurtach
 • zajęcia stacjonarne prowadzone metodami warsztatowymi, a także prelegenci wizytujący (online) pracujący na co dzień z klientami poza granicami kraju
 • ukończenie kursu uprawnia do ubiegania się o certyfikat arteterapeuty w Stowarzyszeniu Arteterapeutów Polskich KAJROS

Koszt

Cena: 3200 za rok, co daje 320 zł za zjazd; 16 zł za godzinę szkoleniową. Czesne rozkładane na miesięczne nieoprocentowane raty.

Termin kursu i miejsce zajęć

400 h (2 lata), zjazdy raz w miesiącu (sobota i niedziela) zaczynamy od 05.10.2024,
Miejsce realizacji zajęć: Katowice, ul Ordona

Plan kursu

 1. Arteterapeutyczny trening interpersonalny
 2. Trening kreatywności i warsztat działań artystycznych
 3. Interwencje terapii artystycznej. Studia przypadków
 4. Koncepcje arteterapii
 5. Postępy w psychopatologii
 6. Diagnoza arteterapeutyczna
 7. Dialog arteterapeutyczny
 8. Arteterapia i Mindfulness
 9. Arteterapia w ujęciu Gestalt
 10. Arteterapia w psychoonkologii
 11. Podejście kliniczne w arteterapii. Artepsychoterapia
 12. Kreatywne pisanie
 13. Muzykoterapia kreatywna i formy receptywne
 14. Muzykoterapia holistyczna
 15. Terapia tańcem i ruchem w pracy z dziećmi i młodzieżą
 16. Psychoterapia tańcem i ruchem
 17. Praca z ciałem w arteterapii
 18. Terapia ekspresyjna i podejście multimodalne
 19. Arteterapia wizualna
 20. Dramaterapia. Teatr terapeutyczny
 21. Dramaterapia. Podejście kreatywno- ekspresyjne i kliniczne
 22. Biblioterapia
 23. Filmoterapia
 24. Fototerapia
 25. Warsztat arteterapeutyczny/ arteterapia online
 26. Seminarium superwizyjne

Opłaty prosimy dokonywać na numer konta:
ING Bank Śląski 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262

W przypadku nieruchomienia kursu IDN WIEDZA Instytut Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, ul. Ordona 7/15, 40-164 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Wymagane dokumenty

 1. Karta zgłoszenia.
 2. Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę (dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności).

Przewiń do góry