warsztaty online dla rodziców nastolatków

Adresaci kursu

Jeśli jesteś rodzicem nastolatka i martwisz się w jaki sposób przeżywa czas pandemii – to szkolenie pomoże ci zrozumieć jego potrzeby i zachowanie.

Wykładowca: mgr Marcin Kręgiel – nauczyciel, pedagog szkolny, psycholog

Koszt

Cena: 49,00 zł

Opłaty prosimy dokonywać na numer konta:
ING Bank Śląski 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262

W przypadku nieruchomienia kursu IDN WIEDZA Instytut Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, ul. Ordona 7/15, 40-164 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Wymagane dokumenty

 1. Karta zgłoszenia.
 2. Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę (dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności).

Termin kursu i miejsce zajęć

Kurs odbędzie się po zebraniu odpowiedniej liczby osób. Czas trwania: 1,5 godz. (18:30 – 20:00).
Miejsce realizacji zajęć: kurs on-line. Aby wziąć udział należy zalogować się przez własny Dysk Google (Gmail) do aplikacji Meet przez podany przed szkoleniem link.

Plan kursu

 1. Sprawy techniczne – czyli czy jesteście z nami?
 2. Wyzwania dorastania – czemu jest tak trudno być rodzicem nastolatka.
 3. Potrzeby mojego dziecka i moje własne – szukanie zdrowych kompromisów.
 4. Jak pandemia ogranicza realizację potrzeb wieku dorastania.
 5. Niepokojące sygnały mojego dziecka – nastolatek nie powie tego wprost!
 6. Model wsparcia z wykorzystaniem zasobów rodziny.
 7. Model wsparcia z wykorzystaniem specjalistów.

Wymagane dokumenty

 1. Karta zgłoszenia.
 2. Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę (dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności).

Warunki rezygnacji

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu. Warunki rezygnacji:

 • powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu – zwrot dokonanej należności;
 • od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności;
 • od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności;
 • od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 50% pełnej należności;
 • od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności;
 • w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi.

Przewiń do góry