warsztaty online dla rodziców nastolatków

Adresaci kursu

Jeśli jesteś rodzicem nastolatka i martwisz się w jaki sposób przeżywa czas pandemii – to szkolenie pomoże ci zrozumieć jego potrzeby i zachowanie.

Wykładowca: mgr Marcin Kręgiel – nauczyciel, pedagog szkolny, psycholog

Koszt

Cena: 49,00 zł

Opłaty prosimy dokonywać na numer konta:
ING Bank Śląski 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262

W przypadku nieruchomienia kursu IDN WIEDZA Instytut Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, ul. Ordona 7/15, 40-164 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Termin kursu i miejsce zajęć

Kurs odbędzie się po zebraniu odpowiedniej liczby osób. Czas trwania: 1,5 godz. (18:30 – 20:00).
Miejsce realizacji zajęć: kurs on-line. Aby wziąć udział należy zalogować się przez własny Dysk Google (Gmail) do aplikacji Meet przez podany przed szkoleniem link.

Plan kursu

 1. Sprawy techniczne – czyli czy jesteście z nami?
 2. Wyzwania dorastania – czemu jest tak trudno być rodzicem nastolatka.
 3. Potrzeby mojego dziecka i moje własne – szukanie zdrowych kompromisów.
 4. Jak pandemia ogranicza realizację potrzeb wieku dorastania.
 5. Niepokojące sygnały mojego dziecka – nastolatek nie powie tego wprost!
 6. Model wsparcia z wykorzystaniem zasobów rodziny.
 7. Model wsparcia z wykorzystaniem specjalistów.

Wymagane dokumenty

 1. Karta zgłoszenia.
 2. Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę (dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności).

Warunki rezygnacji

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu. Warunki rezygnacji:

 • powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu – zwrot dokonanej należności;
 • od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności;
 • od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności;
 • od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 50% pełnej należności;
 • od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności;
 • w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt: pod numerami telefonów: 32 297 43 42 oraz 500-012-950 lub poprzez e-mail: idn@idn.edu.pl.

Przewiń do góry