Adresaci kursu

Kurs skierowany jest do nauczycieli, którzy zamierzają realizować zajęcia dydaktyczne z pierwszej pomocy oraz wszystkich innych zainteresowanych osób.

Koszt

Cena: 450,00 zł (dla Absolwentów IDN WIEDZA 399,00 zł)
Opłaty prosimy dokonywać na numer konta:
ING Bank Śląski 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262
W przypadku nieruchomienia kursu IDN WIEDZA Instytut Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, ul. Ordona 7/15, 40-164 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Termin kursu i miejsce zajęć

Kurs odbędzie się od 27.05-09.06.2024 r.
Miejsce realizacji zajęć: kurs on-line

Zajęcia realizowane są na wirtualnej platformie, uwzględniającej pełen zakres kursu pierwszej pomocy – każdy z uczestników szkolenia pracuje indywidualnie w dogodnym dla siebie terminie, natomiast w ostatnim dniu zajęć odbędzie się spotkanie on-line z wykładowcą. Po zrealizowaniu wszystkich zajęć uczestnicy szkolenia droga elektroniczną otrzymają testy egzaminacyjne. Zaświadczenia ukończenia kursu potwierdzające kwalifikacje na kolejne 5 lat, prześlemy drogą elektroniczną (istnieje możliwość przesłanie dokumentu drogą pocztową za dodatkową opłatą w kwocie 10,00 zł lub osobistego odebrania dokumentu w siedzibie Instytutu).

Plan kursu

30 godz. dydaktycznych, które obejmują zagadnienia z zakresu:

 • Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia
 • Defibrylacja z użyciem automatycznego defibrylatora AED
 • Ewakuacja ze strefy zagrożenia
 • Nagłe zachorowania i inne stany zagrożenia zdrowotnego
 • Pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania
 • Podstawy anatomii i fizjologii
 • Poszkodowany nieprzytomny
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran powierzchownych
 • Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych
 • Unieruchomienie złamań i zwichnięć
 • Urazy i skutki urazów
 • Wezwanie pomocy
 • Wsparcie psychologiczne poszkodowanego
 • Wstrząs – zasady postępowania przeciwwstrząsowego
 • Zadławienia
 • Zatrucia

Wymagane dokumenty

 1. Karta zgłoszenia.
 2. Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę (dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności).

Dodatkowe informacje

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt: pod numerami telefonów: 32 297 43 42 oraz 500-012-950 lub poprzez e-mail: idn@idn.edu.pl.

from to
Scheduled Aktualności Kursy doskonalące Kursy doskonalące ŚCET Oferta Wyróżnione
Przewiń do góry