mgr Jolanta Nowak

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy,

Wszyscy widzimy jak trudna jest obecnie sytuacja związana z pandemią COVID-19. Nikt nie spodziewał się, że ta „wojna z ukrytym zabójcą” będzie trwała tak długo i utrudniała nam codzienne życie. Być może mieli rację mądrzy ludzie, którzy mówili, że każde pokolenie musi przeżyć swoją wojnę, choć nie zawsze musi mieć ona formę konfliktu zbrojnego. Miejmy jednak nadzieję i dostrzegajmy światełko optymizmu – każda wojna, a z nią związane zło i szaleństwo kiedyś się skończy, wróci odbudowa, entuzjazm, chęć do pracy, i doby nastrój.

Po części nauczyliśmy się już w niewielkim stopniu, w tej pandemii, zagrażającej życiu jakoś funkcjonować, choć najtrudniej mają szkoły i placówki oświatowe. Dyrektorzy, Nauczyciele oraz Uczniowie i ich Rodzice znaleźli się w nowych, nieznanych dotąd warunkach realizacji procesu dydaktycznego. Każdy z nas z pewnością miał nadzieję, że praca i nauczanie zdalne będzie jedynie okresem przejściowym. Jednak stało się inaczej. Obecny rok szkolny rozpoczął się nauką w normalnych warunkach w szkole, ale już po dwóch miesiącach nauki nastąpił lockdown. I tak naprawdę nie wiemy, kiedy ta sytuacja się wreszcie skończy. Nie mniej jednak szkolny proces edukacyjny, czy to w formie on-line czy w salach lekcyjnych trwa i wymaga ciągłego dokształcania się nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek. Żyjemy w takich czasach, które zmuszają nas do kształcenia się. Ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych może uchronić przed niechcianymi zdarzeniami związanymi z utratą pracy, a jednocześnie być może pozwoli na zrealizowanie własnych planów i zamierzeń. Jak co roku – i niezmiennie od 18 lat – zachęcamy Dyrektorów, Nauczycieli, Psychologów i innych Pracowników oświatowych do podjęcia nauki na studiach podyplomowych w Naszej Placówce. Jednocześnie zapewniamy, że prowadzone zajęcia dydaktyczne będą odbywały się z zachowaniem wszelkich obostrzeń i środków ochrony związanych z pandemią COVID-19.

Zatrudniamy najlepszą kadrę wykładowców, specjalistów, psychologów i pedagogów. Podczas naszej wieloletniej współpracy, od 2003 roku, z Gnieźnieńską Szkołą Wyższą MILENIUM pomagamy nauczycielom dając szanse poszerzania kwalifikacji zawodowych. Pragnę nadmienić, iż współpraca z Tą Uczelnią jest dla mnie ogromnym zaszczytem ale także dużym wyzwaniem, aby sprostać wymaganiom nauczycieli i nie zawieść zaufania Władz Uczelni. Potwierdzeniem dobrej współpracy niech będzie otrzymana z rąk Kanclerza Tarcza Herbowa Społeczności Akademickiej Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium wręczona z okazji 10-lecia współpracy z Uczelnią.

Nasza Placówka w czasie tej wieloletniej działalności prowadziła różne szkolenia. Oprócz organizacji studiów podyplomowych, odbywały się u nas także Kursy Kwalifikacyjne, Kursy Doskonalące, Szkolenia Rad Pedagogicznych, braliśmy także udział w zadaniach Śląskiego Kuratora Oświaty – Doskonalenie Nauczycieli w województwie prowadząc tzw. GRANTY. W ramach tych wszystkich działań przeszkoliliśmy na różnych formach ponad 41 000 Nauczycieli, w tym ponad 6000 Absolwentów studiów podyplomowych. Sądzę, że liczba ta jest imponująca i nie tylko świadczy o sukcesie Naszej Placówki, ale również – w co mocno wierzę – przekonuje o tym, że warto nam zaufać. Nauczyciele mają do nas zaufanie, czego potwierdzeniem jest chociażby fakt, że wracają na kolejne specjalności studiów podyplomowych, chcą podnosić swoje kwalifikacje i doskonalić się w Naszej Placówce. Wśród tegorocznych Absolwentów studiów podyplomowych Nasi Słuchacze stanowili ponad 28%.

Bardzo serdecznie Wam dziękuję, że jesteście, chcecie z nami być i podnosić swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych organizowanych w IDN WIEDZA Instytucie Doskonalenia Zawodowego w Katowicach prowadzonych pod merytorycznym nadzorem Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium. Miło jest również spotkać na ulicy naszych absolwentów, którzy mówią „… ja studiowałam u Państwa w IDN, jestem absolwentką fizyki i pracuję w dobrym liceum. Bardzo dużo się nauczyłam na studiach, szczególnie doświadczeń fizycznych oraz potwierdzenia zjawisk fizycznych na przykładach życia codziennego. I to wszystko przekazuję moim uczniom…”. To wzruszające usłyszeć takie słowa ?, ale jednocześnie potwierdzają one, że nasza od lat realizowana misja „Więcej wiedzieć, więcej umieć” – przynosi właściwe efekty. Niech ona w dalszym ciągu Państwu towarzyszy i zachęca do dalszej współpracy z Naszą Placówką. Zachęcamy również nauczycieli, rodziców uczniów i nastolatków do dwugodzinnych spotkań z psychologiem. Rozmowy te pomogą przetrwać ten trudny dla wielu z nas okres. Życzę, aby zdobyte kompetencje i umiejętności były w pełni wykorzystane
w pracy zawodowej, a wkład włożony w wychowanie i edukację młodego pokolenia, mimo panującej pandemii, zapewniał osobistą satysfakcję oraz sukcesy na polu zawodowym.

Z nauczycielskim pozdrowieniem,

Dyrektor IDN Wiedza
mgr Jolanta Nowak

Curriculum Vitae Dyrektora

Przewiń do góry