Adresaci kursu

Nauczyciele, Pedagodzy, Psycholodzy, wszystkie osoby, które pracują z dziećmi i młodzieżą.

Cel kursu

Coraz częściej spotykamy się z problemem myśli czy prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży. Coraz częściej, coraz młodsze dzieci wykazują tendencje w kierunku zachowań ryzykownych mogących stanowić zawoalowaną próbę samobójczą. Wielu z nas w swojej codziennej pracy spotyka się z dziećmi i młodzieżą, która nie chce żyć. Wtedy też nasuwa się pytanie, jakie działania podjąć, kogo i kiedy powiadomić? Z kim rozmawiać na temat powziętych od ucznia informacji? Jak udzielić pomocy?

Celem szkolenia jest przedstawienie Państwu narzędzi oraz kierunków oddziaływań, wzmocnienie Państwa pewności siebie w sytuacjach kryzysowych obarczonych ryzykiem myśli czy prób samobójczych.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

  • Zna podstawowe kroki postępowania w sytuacji zagrożenia próbą samobójczą/ podjęcia próby samobójczej
  • Potrafi udzielić pierwszej pomocy psychologicznej
  • Umie zastosować adekwatne strategie postępowania w sytuacji kryzysowej

Koszt

Cena: 149,00 zł

Opłaty prosimy dokonywać na numer konta:
ING Bank Śląski 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262

W przypadku nieruchomienia kursu IDN WIEDZA Instytut Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, ul. Ordona 7/15, 40-164 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Termin kursu i miejsce zajęć

Kurs odbędzie się 07.03.2023 r. (wtorek)
Miejsce realizacji zajęć: kurs on-line

Warunki rezygnacji

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu. Warunki rezygnacji:

  • powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu – zwrot dokonanej należności;
  • od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności;
  • od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności;
  • od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 50% pełnej należności;
  • od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności;
  • w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt: pod numerami telefonów: 32 297 43 42 oraz 500-012-950 lub poprzez e-mail: idn@idn.edu.pl.

Przewiń do góry