Niepubliczna Szkoła Sztuki Tańca „Arabesque” w Katowicach powstała w 2012 roku i jest jedyną taką szkołą w Katowicach, której ukończenie pozwala na uzyskanie tytułu zawodowego TANCERZ. Nadzór merytoryczny nad naszą placówką sprawuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szkoła wpisana jest do Ewidencji Niepublicznych Szkół Artystycznych prowadzonych przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

https://arabesque.edu.pl

Przewiń do góry