Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do diagnozowania i wspierania osób z doświadczeniem traumy.
Szczególnie, dla pracowników służby zdrowia, pomocy społecznej, a także służb mundurowych.

Absolwenci otrzymają dyplom ukończenia studiów podyplomowych potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zakresie psychotraumatologii.

Kod zawodu: 229910 – klasyfikacja zawodów i specjalności (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

Program studiów

SEMESTR ISEMESTR II
Wprowadzenie do psychotraumatologiiProcedura przedłużonej ekspozycji
Psychologia klinicznaProcedura przetwarzania poznawczego
Interwencja kryzysowa w psychotraumatologiiKrótkoterminowa terapia eklektyczna PTSD
PsychosomatykaTerapia narracyjna
SuicydalnośćTerapia ekspresyjna z arteterapią
Diagnoza traumyTerapia EMDR
Psychoterapia traumyWarsztat umiejętności praktycznych psychotraumatologa

Czas trwania 2 semestry

Studia realizowane w całości z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość
Do wyboru grupy:

– sobotnio- niedzielna (od jednego do dwóch spotkań weekendowych w miesiącu)

– wieczorowa – wtorki, czwartki w godzinach 17.00-21.00

Termin rozpoczęcia

05.10.2024 r.

Koszt studiów

Opłata za naukę na studiach podyplomowych wynosi 5800,00 zł. Czesne jest płatne w bardzo dogodnych nieoprocentowanych ratach. Opłata gwarancyjna 200,00 zł jest wliczona w całkowity koszt studiów.

Warunki przyjęcia na studia

  • Ukończenie studiów wyższych licencjackich lub magisterskich.
  • Dokonanie opłaty gwarancyjnej 200 zł na poczet czesnego (Uwaga! Opłata gwarancyjna nie jest zwracana, jeśli kandydat nie podejmie nauki, a kierunek został uruchomiony. W przeciwnym razie opłata zostanie zwrócona).

Wymagane dokumenty

  1. Zgłoszenie on-line
  2. kwestionariusz GSW
  3. 2 poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie ukończenia studiów wyższych – kserokopie dyplomów mogą zostać podbite za zgodność z oryginałem przez dyrektora Państwa szkoły. W przeciwnym wypadku, prosimy o dostarczenie oryginału dyplomu do wglądu.
  4. Kserokopia dowodu wpłaty opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 złotych (w tytule opłaty prosimy wpisać imię i nazwisko kandydata oraz nazwę kierunku studiów podyplomowych). Opłata gwarancyjna jest opłata wliczoną w całkowity koszt studiów (pozostała kwota jest płatna w 12 ratach) i nie jest zwracana w przypadku, gdy kierunek zostanie uruchomiony, a słuchacz zrezygnuje ze studiów.

Uwaga! Powyższy komplet dokumentów należy dostarczyć osobiście lub nadać listem poleconym do naszej placówki w ciągu 14 dni od dnia wysłania zgłoszenia na studia. Osoby, które nie dostarczą w/w dokumentów w terminie, nie zostaną przyjęte na studia.

Studia prowadzi

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium

ul. Leopolda Okulickiego 3a, 62-200 Gniezno

w porozumieniu z:

IDN WIEDZA Instytutem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
ul. Ordona 7/15, 40-164 Katowice

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt:

tel.: 32 297-43-42,
500 012 950 (od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00)
e-mail: idn@idn.edu.pl

Przewiń do góry