Dyrektor IDN WIEDZA Instytutu Doskonalenia Zawodowego  

Wykształcenie

2002 – 2005 – Studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
01.08.2002 – Stopień Nauczyciela Dyplomowanego
2002 – Podyplomowe studia Nadzoru Pedagogicznego z Elementami Ewaluacji
2002 – Egzaminator z zakresu podmiotów matematyczno-przyrodniczych w gimnazjum
2001 – Podyplomowe Studia z Organizacji i Zarządzania Menedżer w Oświacie
1998 – Instruktorski kurs kwalifikacyjny z dziedziny tańca ludowego-Centrum Animacji i Kultury w Krakowie
1980 – 1985 – Uniwersytet Śląski w Katowicach-Wydział Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny- tytuł magistra fizyki
1976 – 1980 – Liceum Ogólnokształcące w Siewierzu

Doświadczenie zawodowe

od 06.09.2004 do 08.01.2007 – Wizytator w Oddziale Doskonalenia Nauczycieli i Innowacji Pedagogicznych Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
od 09.01. do 31.12.2007 – Wizytator w Zespole Skarg, Interwencji i Kontroli Wewnętrznej Kuratorium Oświaty w Katowicach
od 01.09.1999 do 31.08.2003 – Dyrektor Gimnazjum w Siewierzu
od 01.09.1997 do 30.06.2003 – Choreograf Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siewierskiej
od 01.10.2000 do 2012 – Przewodniczący Zespołu egzaminatorów części matematyczno-przyrodniczej w gimnazjum
od 01.02.1993 do 1999 – Nauczyciel doradca metodyczny fizyki w WOM w Katowicach
1992 – I stopień specjalizacji z fizyki
od 01.09.1988 do 2000 – Nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym w Siewierzu
od 01.09.1983 – Nauczyciel w Szkole Podstawowej w Wojkowicach Kościelnych

Formy doskonalenia zawodowego

 • Szkolenie dla kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli, ubiegających się o awans na stopień zawodowy
 • Szkolenie-zadanie zlecone Kuratorium Oświaty w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli- zapewnianie efektywności
 • Służba Przygotowawcza w służbie cywilnej- Kuratorium Oświaty w Katowicach Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
 • Szkolenie z zakresu nadzoru pedagogicznego
 • Kurs dla nowo powołanych doradców metodycznych
 • Warsztaty metodyczne: Szkolny System Oceniania
 • Szkolenie kadry kierowniczej placówek oświatowych
 • Warsztaty metodyczne : Jak podnieść jakość pracy mojej szkoły, Jak przygotować ucznia do egzaminu po ukończeniu gimnazjum
 • Kurs doskonalący: “Pomiar dydaktyczny w procesie oceniania osiągnięć uczniów”
 • Organizacja i zarządzanie oświatą- kurs doskonalący
 • Standardy wymagań egzaminacyjnych a wewnątrz-szkolny system oceniania
 • Kurs “Prawo pracy w orzecznictwie”
 • Warsztaty “Obsługa komputera”
 • Certyfikate, English as a Foregin Language at Embassy CES, Hastings from 07.11.2000
 • Szkolenie na egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych
 • Seminarium “Menedżerskie Zarządzanie Placówką Oświatową w Polsce”
 • Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • Konferencja zagraniczna nt. “Nowoczesne metody nauczania i wychowania we Francji, Niemczech i Szwajcarii”

Pełnione funkcje w zespole doradców metodycznych

1993-1998 – Członek Wojewódzkiej Komisji Konkursu z fizyki
1993-1995 – Przewodnicząca Komisji Regionalnej Konkursu fizycznego
1995 – Przygotowanie zadań do badania wyników nauczania z fizyki w klasie I LO w delegaturze Sosnowiec

Nagrody i wyróżnienia

2002 – Nagroda Burmistrza MiG Siewierz
2003 – Podziękowanie za przygotowanie i przeprowadzenie Gminnej Konferencji na temat “Podjęcie działań związanych z narastającą falą agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży”
2002 – Podziękowanie za pracę w roli przewodniczącej zespołu egzaminatorów egzaminu gimnazjalnego
2001 – Podziękowanie od Dyrektora WOM Katowice za zorganizowanie konferencji metodycznej na terenie Gminy Siewierz
1999 – Dyplom uznania za przygotowanie uczniów-laureatów V Ogólnopolskiego Konkursu na pracę “Fizyka a ekologia”
1998 – Podziękowanie za podjęcie inicjatywy i patronat nad organizacją koncertu świąteczno-noworocznego dla dzieci specjalnej troski z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gołuchowicach
1998 – Nagroda Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Siewierzu
1998 – Podziękowanie za udział Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siewierskiej w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym na Węgrzech
1996 – Nagroda Dyrektora Szkoły
1995 – Podziękowania Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Sosnowcu za organizację eliminacji rejonowych i regionalnych z fizyki
1994 – Podziękowanie za aktywną współpracę z Delegaturą Kuratorium Oświaty w Sosnowcu

Przewiń do góry