Ewaluacja problemowa w Instytucie Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA w Katowicach odbyła się w terminie 19.03 – 24.03.2015 r. w zakresie następujących wymagań:

  • Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki,
  • Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki,
  • Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki,
  • Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.

Badanie objęło pracowników merytorycznych i klientów Instytutu. Przeprowadzony został wywiad indywidualny z Dyrektorem – Panią Jolantą Nowak, a także wywiad grupowy z partnerami placówki. W dniu 21.03.2015 r. odbyła się obserwacja zajęć. Przez cały okres ewaluacji analizowano dokumentację placówki.

Przewiń do góry