Adresaci kursu: terapeuci zajęciowi, instruktorzy terapii zajęciowej zatrudnieni we wszystkich typach placówek (WTZ, ŚDŚ, DPS, Domy Seniora, Dzienne Domy Opieki, Oddziały Szpitalne i inne) oraz wszystkie osoby, które chcą poznać założenia nowoczesnej terapii zajęciowej.

Opis kursu:

Terapia zajęciowa jest dyscypliną, która przez lata pozostawała w naszym kraju w fazie stagnacji. Ostatnimi czasy zaobserwować można szereg zmian związanych m.in. z kształceniem do zawodu, sposobami prowadzenia działań terapeutycznych oraz zaistnienia polskiej terapii zajęciowej na arenie międzynarodowej. Prowadzenie terapii zajęciowej wymaga od osób realizujących  te zadania ciągłego aktualizowania swojej wiedzy oraz podążania za wymogami organizacyjno – prawnymi dotyczącymi zawodu. Odpowiadając na Państwa potrzeby zdecydowaliśmy się przygotować dla Państwa kurs doskonalący, który pozwoli osobom pracującym w zawodzie uzupełnić posiadaną wiedzę i umiejętności o te, które są obecnie pożądane i zgodne z najnowszymi standardami krajowymi i europejskimi. Osobom, które są zainteresowane terapią zajęciową kurs ten umożliwi poznanie tej inspirującej dyscypliny zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. W ramach zajęć Uczestnicy odbędą także wizyty studyjne w placówkach.

Cel kursu:

Aktualizacja posiadanej wiedzy i umiejętności związanych z terapią zajęciową istotnych z perspektywy wykonywania obowiązków zawodowych.

Korzyści dla Uczestników:

– zapoznanie się ze zaktualizowaną formułą terapii zajęciowej – koncentracji na umożliwieniu wykonywania osobie znaczących dla niej zajęć oraz podejścia Osoba w Centrum Działania;

– nabycie wiedzy na temat modeli terapii zajęciowej i ich praktycznego zastosowania;

– nabycie umiejętności posługiwania się narzędziami diagnostycznymi w terapii zajęciowej (m.in. model ICF);

– udoskonalenie umiejętności stawiania celów terapeutycznych, ich realizacji i oceny;

– zaznajomienie się ze specyfiką prowadzenia terapii zajęciowej z różnymi grupami odbiorców (terapia zajęciowa w psychiatrii, terapia zajęciowa w geriatrii, terapia zajęciowa w neurologii i inne)

Czas trwania kursu: 1 semestr (5 miesięcy, październik 2023 – luty 2024)

Zjazdy: soboty i niedziele, zajęcia w Katowicach

Formuła zajęć: hybrydowa (75% zajęć stacjonarnie, 25% online)

Liczba godzin : 120

Cena kursu: 2500,00 zł czesne płatne w dogodnych ratach 0%
Opłaty prosimy dokonywać na numer konta:
ING Bank Śląski 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262

W przypadku nieruchomienia kursu IDN WIEDZA Instytut Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, ul. Ordona 7/15, 40-164 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Program kursu:

Przedmiot
Wprowadzenie do nowoczesnej terapii zajęciowej
Modele terapii zajęciowej
Metody diagnozy
Proces terapii zajęciowej
Podstawy ergonomii
Terapia zajęciowa w psychiatrii
Terapia zajęciowa w neurologii
Terapia zajęciowa w geriatrii
Terapia zajęciowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Trening umiejętności społecznych dla terapeutów zajęciowych
Wizyty studyjne

Rekomendacje:

Terapia zajęciowa to dyscyplina, która może i powinna się w naszym kraju rozwijać. Rozwój ten wymaga także ciągłego doskonalenia osób, które ten zawód wykonują. Dziś oferujemy Państwu taką możliwość, właśnie w ramach kursu, z którego programem mogliście się Państwo zapoznać. Uczestnicząc w kurskie zyskacie Państwo rzetelną i aktualną wiedzę z zakresu terapii zajęciowej, udoskonalicie posiadane umiejętności, ugruntujecie także przekonanie, że praca terapeuty zajęciowego to zajęcie, które jest niezwykle ciekawe i inspirujące zarówno dla terapeutów jak i osób, które są odbiorcami ich działań.

Serdecznie zapraszam do udziału,

dr hab. Edyta Janus

certyfikowany nauczyciel teorii i praktyki terapii zajęciowej

oraz członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Terapii Zajęciowej.

Wymagane dokumenty

  1. Karta zgłoszenia.
  2. Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę (dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności).

Dodatkowe informacje

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt: pod numerami telefonów: 32 297 43 42 oraz 500-012-950 lub poprzez e-mail: idn@idn.edu.pl.

Przewiń do góry