Home »

 
 

Wspomaganie szkół i placówek

 
 
System doskonalenia nauczycieli ma za zadanie organizować, i prowadzić wspomaganie szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych,  wychowawczych i opiekuńczych. Powinien funkcjonować w  możliwie najbliższym otoczeniu szkoły lub placówki i pracować tak, aby dopasować ofertę i przebieg procesu doskonalenia do aktualnych potrzeb konkretnej szkoły. Jednocześnie towarzyszyć szkole w całym procesie doskonalenia, od diagnozy potrzeb po monitorowanie efektów wprowadzonych zmian uwzględniając potencjał różnych instytucji, które świadczą usługi na rzecz doskonalenia nauczycieli. Głównie skierowany powinien być na wspomaganie pracy szkół zwiększając ich zdolności do rozwiązywania problemów.

Zapraszamy do zorganizowanej współpracy:

 • Dyrektorów szkół i placówek oświatowych
 • Nauczycieli szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych
 • Osoby odpowiedzialne za promocję szkoły;
 • Nauczycieli pełniących funkcje kierownicze;
 • Liderów zespołów zadaniowych i samokształceniowych;

Pomożemy dyrektorom szkół i placówek oświatowych w:

 • Dokonaniu diagnozy potrzeb
 • Ustaleniu sposobu działania i zaspokajania
 • Zaplanowaniu form wspomagania i ich realizacji.
 • Sformułowaniu celów wynikających z rozpoznanych luk rozwojowych
 • Wsparcie w przygotowaniu rocznego planu wspomagania, ściśle odpowiadającemu potrzebom;
 • Monitorowanie przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania
 • Dokumentowanie przebiegu wspomagania;
 • Pozyskanie  zewnętrznych ekspertów, specjalistów do realizacji zadań.
 • Przygotowanie sprawozdania z realizacji, przeprowadzenie oceny efektów i opracowanie wniosków na przyszłość.

 

KLIKNIJ, ABY PRZESŁAĆ ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE!

 

Kontakt: Anna Wilczek

tel.: 32 297 43 42

kom. 500 012 898