Więcej wiedzieć, więcej umieć… – WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI. Budowanie dobrej relacji „rodzic – nauczyciel” warunkiem współuczestniczenia w wychowaniu dziecka.

Home »

 
 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI. Budowanie dobrej relacji „rodzic – nauczyciel” warunkiem współuczestniczenia w wychowaniu dziecka.

 
 
Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, instruktorów świetlic szkolnych oraz do osób zainteresowanych  tematyką.

 

Cel szkolenia:                                                                                     

– nawiązanie   konstruktywnej   współpracy  z rodzicami na   wywiadówkach  i  naradach,

– podjęcie  wspólnego  działania  we wspólnym  celu,

– wypracowanie właściwych  sposobów  porozumiewania   się.

 Uczestnik otrzyma:

  • zaświadczenie
  • materiały szkoleniowe

Krótki program:

  1. Rodzice-szkoła i   szkoła-rodzice: wzajemne 
  2. Jak współpracować   z  rodzicami – rady  dla nauczycieli
  3. Współpraca szkoły   i rodziców  na rzecz  dziecka zdolnego.
  4. Tworzenie pozytywnych   relacji  nauczyciel-rodzic.
  5. Propozycja – wywiadówka ‘’profilaktyczna ‘’

SZKOLENIE REALIZOWANE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIA,
w formie warsztatów wyjazdowych

 

Kontakt:

Anna Wilczek

tel. 32/255-12-12

Fax: 32/297-43-42