Więcej wiedzieć, więcej umieć… – Współpraca policji ze szkołą w ramach zapobiegania absencji i niedostosowaniu społecznemu

Home »

 
 

Współpraca policji ze szkołą w ramach zapobiegania absencji i niedostosowaniu społecznemu

 
 

Szkolenie skierowane jest do:

nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, a także  rodziców, opiekunów prawnych
i pracowników instytucji sprawujących nadzór i opiekę nad dziećmi i młodzieżą.

Cel szkolenia:

Uzyskanie wiedzy na temat zakresu współpracy pomiędzy Policją a szkołą w ramach zapobiegania absencji ucznia oraz na temat wspólnych procedur w przypadku pojawienia się
u ucznia przejawów niedostosowania społecznego i demoralizacji.

Prowadząca: mgr Grażyna Słomska

Korzyści:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

  • zna podstawy prawne obowiązujące w zakresie zapobiegania absencji szkolnej, niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji, a także zna kompetencje poszczególnych organów Państwa w tym zakresie,
  • zna definicję ustawową i przesłanki prawne demoralizacji,
  • potrafi zastosować procedury oraz podjąć działania prewencyjne i interwencyjne w przypadku ujawnienia zjawiska niedostosowania społecznego i demoralizacji wśród uczniów,
  • pozna wypracowany model działania szkoły w przypadku stwierdzenia absencji szkolnej,

Uczestnik otrzyma:

  • zaświadczenie
  • materiały szkoleniowe
  • drobny upominek

 SZKOLENIE REALIZOWANE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIA,  

w formie warsztatów wyjazdowych

 

Kontakt:

Anna Wilczek

tel. 32/255-12-12

Fax: 32/297-43-42