Home »

 
 

WIOSNA, LATO, JESIEŃ, ZIMA I ZABAWA SIĘ ZACZYNA! Gry i zabawy na cztery pory roku.

 
 

Do kogo skierowane jest szkolenie:

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz  nauczycieli 
klas I-III szkoły podstawowej.

Cel  szkolenia:

Wzbogacenie zajęć z dziećmi poprzez wprowadzenie nowych i ciekawych układów  tanecznych oraz zabaw muzycznych  na każdą porę roku.

Prowadząca: Magdalena Matusiak-Mertens – nauczyciel wychowania zintegrowanego, realizująca autorskie zajęcia plastyczno-muzyczno-ruchowe

Korzyści:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • zna zabawy muzyczne z wykorzystaniem chust, szarf, kapeluszy, pomponów
  i innych ciekawych rekwizytów
 • zna układy taneczne do różnego rodzaju utworów muzycznych m.in.;
 • muzyki poważnej (Mozart, Chopin, Beethoven, Czajkowski, Strauss),
 • piosenek tematycznych (np. Pszczoły, Lecą liście, Jesteśmy motylki, Świeci gwiazdka)
 • do znanych melodii (np. W starym kinie, Jingle bells)
 • potrafi zastosować podczas zajęć proste, nieskomplikowane inscenizacje ruchowe
   (np. Lepienie bałwana, Ocean, Taniec motyli), a także trudniejsze choreografie dla dzieci starszych   (np. Jesień i liście, Taniec z parasolami, Walc kwiatów).

Krótki program:

 1. Taneczne powitanie na dobry humor i rozgrzanie.
  1. Jesienne inspiracje –  prowadzącej wariacje.
  1. Chwila wytchnienia – plastyczne pomysły i marzenia.
  1. Zimowa kraina tańca i muzyki – pokochają ją dorośli i polubią smyki.
  1. Żabki, motyle, biedronki – czyli tańce wiosennej łąki.
  1. Dla mamy i dla taty letnie tańce i szpagaty.


Czas trwania:  2 dni  (16 godzin dydaktycznych)

 Termin: 28.11.2020 (cz. I) i 5.12.2020 (cz. II)

Koszt:  269,00 zł

KLIKNIJ, ABY WYSŁAĆ KARTĘ ZGŁOSZENIA

 Wymagane dokumenty:

 • Karta zgłoszenia oraz potwierdzenie opłaty w przypadku płatności indywidualnej
 • Karta zgłoszenia podpisana przez dyrektora szkoły/placówki*

*Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy rachunki z terminem płatności.

W przypadku nieuruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.

Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

Harmonogram  kursu:

 • 08.30-10.45 – zajęcia dydaktyczne
 • 10.45-11.00 – przerwa na kawę, herbatę, słodki poczęstunek
 • 11.00-12.30 – zajęcia dydaktyczne
 • 12.30-13.00 – obiad (zostanie podany Państwu na miejscu szkolenia)
 • 13.00-14.30 – zajęcia dydaktyczne