Więcej wiedzieć, więcej umieć… – WIOSNA I ZAJĄC MALOWANY CZEKAJĄ NA DZIEŃ MAMY– ELEMENTY KINEZJOLOGICZNEGO SYSTEMU KSZTAŁCENIA I TERAPII

Home »

 
 

WIOSNA I ZAJĄC MALOWANY CZEKAJĄ NA DZIEŃ MAMY– ELEMENTY KINEZJOLOGICZNEGO SYSTEMU KSZTAŁCENIA I TERAPII

 
 

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej oraz osób pracujących z dziećmi

w wieku od 3 do 10 lat.

Cel szkolenia:

Wzbogacenie zajęć z dziećmi poprzez wprowadzenie zabaw muzycznych

i plastycznych o tematyce wiosennej i świątecznej

Prowadząca:  Małgorzata Góra, Katarzyna Musiał

Korzyści:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • zna układy taneczne do wykorzystania w codziennej pracy z dziećmi,       a także podczas uroczystości
 • zna elementy systemu Edukacji przez ruch
 • nabędzie umiejętność wykonania dowolnej pracy plastycznej
  z wykorzystaniem elementów Edukacji przez ruch

 

Uczestnik otrzyma:

 • zaświadczenie
 • materiały szkoleniowe: materiał muzyczny (przesłany drogą mailową), opis działań plastycznych i muzycznych

 Krótki program:

 1. Powitanie
 2. Wiosenne zabawy plastyczne i muzyczne
 3. Wielkanocne zabawy plastyczne i muzyczne
 4. Niespodzianka na Dzień mamy
 5. Podsumowanie kursu

Czas trwania: 1 dzień  (8 godzin dydaktycznych)

Termin:  25.03.2017 (sobota) – brak wolnych miejsc przyjmujemy zapisy  na listę rezerwową!

Termin II edycji: rok szkolny 2017/2018

Koszt: 149,00 zł

PROSIMY O PRZYNIESIENIE NA ZAJĘCIA NOŻYCZEK, KLEJU
W SZTYFCIE,  kredek-pasteli olejnych lub DOBRYCH KREDEK ŚWIECOWYCH

Wymagane dokumenty:

 • Karta zgłoszenia oraz potwierdzenie opłaty w przypadku płatności indywidualnej
  • Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę*

*Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności.

KLIKNIJ ABY WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE

W przypadku nieruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu. Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

 

Harmonogram  kursu:

 • 9.00- 11.00 – Muzyczne powitanie. Wiosenne zabawy muzyczne i plastyczne

 • 11.00-11.15 – przerwa na kawę, herbatę, słodki poczęstunek

 • 11.15-13.00 – Wielkanoc się zbliża – propozycje zabaw plastycznych i muzycznych

 • 13.00-13.30 –obiad (zostanie podany Państwu na miejscu szkolenia)

 • 14.00-15.00 – Niespodzianka dla mamy – propozycje zabaw plastycznych i muzycznych podsumowanie szkolenia, panel dyskusyjny, wręczenie zaświadczeń i upominków