Więcej wiedzieć, więcej umieć… – Warsztaty artystyczne – malowanie śląskich wzorów ludowych. Szlajfki

Home »

 
 

Warsztaty artystyczne – malowanie śląskich wzorów ludowych. Szlajfki

 
 

szlajfka

 Cele warsztatów:

 • Zapoznanie z pięknem śląskiej tradycji, pokazanie jej wyjątkowości w skali kraju,
 • Wzbudzenie dumy i manifestowanie miłości do kultury i tradycji śląskiej poprzez pokazanie tekstów kultury jakimi są charakterystyczne motywy malowane na elementach stroju śląskiego.
 • Poznanie genezy malowania motywów kwiatowych na tkaninach.
 • Zrozumienie ludowej kultury naszego regionu
 • Zachęcenie uczestników projektu do aktywnego uczestnictwa w uroczystościach świeckich i kościelnych w strojach ludowych, które stanowią ważny element tożsamości lokalnej
 • Integracja międzypokoleniowa
 • Połączenie tradycji malowania elementów stroju śląskiego i przeniesienie ich na współczesne formy designu.

Prowadząca: mgr  Magdalena Koszembar – Cogiel

Plan pracy:

 1. Zaznajomienie z podstawowymi możliwościami technik malarskich
 2. Nauka malowania i utrwalania aplikacji na tkaninie
 3. Praktyczne zastosowanie metod malowania na tkaninach

 Uczestnik otrzyma:

 • zaświadczenie
 • materiały szkoleniowe
 • drobny upominek

Czas trwania:  5 godzin dydaktycznych

SZKOLENIA REALIZOWANE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIA,
w formie warsztatów wyjazdowych

Kontakt:

Anna Wilczek

tel. 32/255-12-12

Fax: 32/297-43-42