Home »

 
 

Trening słuchowy dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

 
 

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego, klas I – VIII  szkoły podstawowej oraz osób pracujących z dziećmi w ramach wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju

Cel szkoleniaPoznanie metod treningu słuchowego dla dzieci przedszkolnych, zapoznanie się z terminologią fachową, a także formami oddziaływań terapeutycznych.               

 Prowadzący: Elżbieta Kwietniowska – Strozik –  pedagog przedszkolny, wczesnoszkolny, surdopedagog, terapeuta ręki, logopeda.

 

Korzyści:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • Wie, jaki związek ma percepcja słuchowa z osiągnięciami w klasach I – III
 • Wie, komu należy pomóc w rozwoju percepcji słuchowej
 • Zna ćwiczenia z syntezy słuchowej
 • Potrafi zaprojektować wzór treningu słuchowego (kodować i odkodowywać informacje)
 • Potrafi stymulować funkcje zaburzone u dzieci z niedosłuchem, jednostronnym niedosłuchem
 • Ma podejście terapeutyczne wspierając dzieci z trudnościami w nauce czytania sylab otwartych i złożonych z nich wyrazów
 • Potrafi rozwijać wrażliwość słuchową i koncentrację słuchową

 

Uczestnik otrzyma:

 • zaświadczenie
 • materiały szkoleniowe – zestawy ćwiczeń

 

Krótki program:

 1. Wprowadzenie do treningu słuchowego dzieci . Problematyka z odbiorem dźwięków mowy.
 2. Jak mówić, aby inni nas słyszeli.
 3. Jak słuchać, aby zrozumieć to, co się mówi.
 4. W jaki sposób zwracać się aby rozumiało polecenia werbalne.
 5. Jak kształcić percepcję słuchową w formie zabaw słuchowych i ćwiczeń terapeutycznych.
 6. Trening słuchowy z dźwiękami otoczenia i instrumentów.
 7. Wprowadzenie w świat dźwięków czytania.

Czas trwania: 1 dzień  (8 godzin dydaktycznych)

Termin: 6.04.2019 (sobota)

Koszt: 149,00

KLIKNIJ, ABY WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE

Wymagane dokumenty:

 • Karta zgłoszenia oraz potwierdzenie opłaty w przypadku płatności indywidualnej
  • Karta zgłoszenia podpisana przez dyrektora szkoły/placówki*

*Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy rachunki z terminem płatności.

 

W przypadku nieruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu. Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi