Home »

 
 

Muzykoterapia w pracy pedagogicznej

 
 

Szkolenie skierowane jest do  nauczycieli  –  przedszkoli, szkół  podstawowych, instruktorów   świetlic   szkolnych   oraz  do   osób zainteresowanych  tematyką.

 

Cel szkolenia:                                                                                     

–  rozwijanie   kompetencji   emocjonalnych,

–  poznanie   technik    muzykoterapeutycznych   w   działaniu   przez:

 taniec   integracyjny, zabawy i ćwiczenia ruchowe z  muzyką, improwizacje  ruchowe, grę  na  instrumentach  niekonwencjonalnych  i   instrumentach   perkusyjnych,

 

Uczestnik otrzyma:

  • zaświadczenie

  • materiały szkoleniowe: scenariusze zajęć, propozycje nagrań muzycznych

 

Krótki program:

  • Miejsce  muzyki  w  dydaktyce   szkolnej

  • Formy  i   techniki   stosowane  w   terapii   muzyką: muzykoterapia  aktywna  i   receptywna,  muzyczna  psychodrama, elementy  technik  treningowych

  • Zabawy  ruchowe  z muzyką,  improwizacja   ruchowa, taniec, ćwiczenia  z wykorzystaniem  instrumentarium,  ćwiczenia relaksacyjno –wizualizacyjne przy  muzyce.

 SZKOLENIE REALIZOWANE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIA,  
w formie warsztatów wyjazdowych