Więcej wiedzieć, więcej umieć… – ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ … – giełda pomysłów na organizację zajęć w okresie wiosenno-świątecznym dla nauczycieli starszych grup przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej

Home »

 
 

ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ … – giełda pomysłów na organizację zajęć w okresie wiosenno-świątecznym dla nauczycieli starszych grup przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej

 
 

O kursie:

Warsztatowe spotkanie dla twórczych i kreatywnych nauczycieli w całości poświęcone tematyce wiosenno-świątecznej. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną pomysły dydaktyczne i działania plastyczne.

Kurs skierowany jest do:

nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawców świetlic szkolnych

Prowadzący:

Joanna Brząkalik – terapeuta pedagogiczny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Cel kursu:

Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela w szereg  materiałów graficznych i edukacyjnych do organizacji zajęć rozwijających funkcje poznawcze dziecka oraz wzorcowych prac plastyczno-papierowych

Korzyści:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • posiada zbiór materiałów edukacyjnych o tematyce wiosenno-świątecznej do wykorzystania w pracy z grupą oraz indywidualnej
 • przygotowany jest do prowadzenia zajęć plastycznych – posiada kilka prac wzorcowych oraz niezbędne szablony
 • posiada wykaz przydatnej literatury i zestawu pomocy dydaktycznych

Uczestnik otrzyma:

 • zaświadczenie
 • pakiet szkoleniowy: wydruk wybranych kolorowych szablonów + zapis materiałów na płycie CD

Krótki program:

 1. Prace papierowo-plastyczne – działania praktyczne.
 2. Bank pomysłów do tworzenia zajęć o tematyce wiosenno-świątecznej – materiał graficzny, opisy zabaw.

Terminy: DO UZGODNIENIA – SZKOLENIE REALIZOWANE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE. OSOBA ZAMAWIAJĄCA SZKOLENIE ZAPEWNIA MIN. GRUPĘ UCZESTNIKÓW  – 15  OSÓB. 

  Czas trwania : 1 dzień ( 8  godzin dydaktycznych)

 Koszt: DO UZGODNIENIA (min. liczba uczestników – 15 osób)

Wymagane dokumenty:

 • Karta zgłoszenia oraz potwierdzenie opłaty w przypadku płatności indywidualnej
 • Karta zgłoszenia podpisana przez dyrektora szkoły/placówki*

*Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy rachunki z terminem płatności.

KLIKNIJ, ABY WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE

W przypadku nieruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.

 

Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

 

Harmonogram  kursu:

 • 08.30-11.00
  • otwarcie kursu
  • tworzenie wzorcowych prac plastycznych, w głównej mierze na bazie papierowych talerzy i rolek
 • 11.00-11.15 – przerwa na kawę, herbatę, słodki poczęstunek
 • 11.15-13.00
  • c.d. tworzenia wzorcowych prac plastycznych
  • pokaz i omówienie materiałów edukacyjnych do wykorzystania w czasie organizacji zajęć polonistycznych, matematycznych oraz muzyczno-ruchowych o tematyce wiosenno-świątecznej
 • 13.00-13.30 – obiad (zostanie podany Państwu na miejscu szkolenia)
 • 13.30-15.30
  • c.d. pokazu i omawiania materiałów edukacyjnych do wykorzystania w czasie organizacji zajęć
  • wiosenno-świąteczne zabawy – ćwiczenia praktyczne
 • 15.30 – podsumowanie szkolenia, wręczenie zaświadczeń i upominków

 

UWAGA!

Organizator zapewnia wszystkie materiały plastyczne potrzebne do wykonania wzorcowych prac. Uczestników warsztatu prosimy o przyniesienie kleju i nożyczek.