Home »

 
 

„Świąteczno-zimowe” zabawy plastyczno-ruchowe

 
 

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej oraz osób pracujących z dziećmi w wieku od 3 do 10 lat

Cel szkolenia:

Wzbogacenie zajęć z dziećmi poprzez wprowadzenie zabaw plastycznych  i muzycznych  o tematyce zimowej i świątecznej

Prowadząca: Małgorzata Góra, Katarzyna Musiał

Korzyści:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • zna układy taneczne do wykorzystania w codziennej pracy z dziećmi,  a także podczas różnych uroczystości
 • zna elementy systemu edukacji przez ruch
 • nabędzie umiejętność wykonania dowolnej pracy plastycznej z wykorzystaniem elementów edukacji przez ruch

Uczestnik otrzyma:

 • zaświadczenie
 • materiały szkoleniowe: płyty z muzyką, opis działań plastycznych i muzycznych

Krótki program:

 1. Pląs na powitanie
 2. W świątecznym nastroju – propozycje zabaw muzycznych i plastycznych
 3. Zimową porą – propozycje zabaw muzycznych i plastycznych
 4. Podsumowanie kursu

Czas trwania: 1 dzień  (8 godzin dydaktycznych)

Termin II edycji:  9.12.2017 (sobota)

Koszt: 149,00

Wymagane dokumenty:

 • Karta zgłoszenia oraz potwierdzenie opłaty w przypadku płatności indywidualnej
  • Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę*

*Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności.

KLIKNIJ ABY WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE

W przypadku nieruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu. Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

 

 

 
 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress