Więcej wiedzieć, więcej umieć… – ELEMENTY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ – zabawy stymulujące zmysły dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Home »

 
 

ELEMENTY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ – zabawy stymulujące zmysły dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

 
 

O kursie:

Wielozmysłowa stymulacja dziecka ma na celu poprawę funkcjonowania wszystkich zmysłów oraz całego procesu integracji bodźców w ośrodkowym układzie nerwowym. Wczesne wykrycie deficytów procesów przetwarzania sensorycznego pozwala na szybkie i skuteczne usprawnienie zaburzonych zmysłów, co przekłada się u dziecka na dobre samopoczucie oraz radość płynącą z zabawy i zauważalnych efektów nauki. Dzięki stosowaniu odpowiednich zabaw i ćwiczeń można uchronić dzieci od trudności, jakimi są m. in. problemy emocjonalne i społeczne, niezgrabność ruchowa, problemy z koncentracją uwagi, agresja, nadpobudliwość psychoruchowa, trudności w nauce – pisanie, czytanie, liczenie.

Kurs skierowany jest do:

nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, a także zainteresowanych tematem rodziców

Prowadzący:

Joanna Brząkalik – terapeuta pedagogiczny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Cel kursu:

poznanie i zrozumienie wagi znaczenia prawidłowego funkcjonowania zmysłów dla rozwoju i nauki dziecka; nabycie umiejętności dostrzegania i diagnozowania symptomów świadczących o ewentualnych zaburzeniach integracji sensorycznej wśród wychowanków; wzbogacenie własnego warsztatu pracy o umiejętności i materiały pozwalające na wspomaganie rozwoju dzieci poprzez wielozmysłową stymulację

Korzyści:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • potrafi wyłonić w grupie dzieci o dysharmonijnym rozwoju
 • posiada wiedzę na temat symptomów zaburzeń zmysłów i umie w tym kierunku przeprowadzić nauczycielską diagnozę
 • zna metody i techniki wykorzystywane w dostarczaniu dzieciom zróżnicowanych bodźców zmysłowych
 • dysponuje zbiorem zabaw i ćwiczeń pobudzających zmysły dziecka oraz przykładowymi scenariuszami zajęć
 • posiada własnoręcznie wykonane pomoce dydaktyczne do zajęć
 • posiada wykaz przydatnej literatury i zestawu pomocy dydaktycznych

 

Uczestnik otrzyma:

 • zaświadczenie
 • pakiet szkoleniowy: wydruk + zapis materiałów na płycie CD

Krótki program:

 1. Dzieci o nieharmonijnym rozwoju psychomotorycznym.
 2. Nauczycielska diagnoza zaburzeń przetwarzania procesów sensorycznych.
 3. Poznanie metod i technik pozwalających na dostarczanie dzieciom różnego rodzaju bodźców zmysłowych.
 4. Wspomaganie i stymulacja zmysłów dziecka – zestaw zabaw i ćwiczeń.
 5. Wzorcowy program stymulacji wielozmysłowej.
 6. Scenariusze zajęć – praca w grupach.
 7. Pomoce dydaktycznych do zajęć – wykonanie przykładowych pomocy.

Termin: 17.11.2018

  Czas trwania : 1 dzień ( 8  godzin dydaktycznych)

 Koszt: 149,00

Wymagane dokumenty:

 • Karta zgłoszenia oraz potwierdzenie opłaty w przypadku płatności indywidualnej
 • Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę**Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności.

 

KLIKNIJ, ABY PRZESŁAĆ ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE!

 

W przypadku nieruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”,                          ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.

Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności
– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności
– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności
– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności
– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności
– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

Harmonogram  kursu:

 • 08.30-11.00
  • otwarcie kursu
  • symptomy nieharmonijnego rozwoju dziecka
  • nauczycielska diagnoza zaburzeń przetwarzania procesów sensorycznych
 • 11.00-11.15 – przerwa na kawę, herbatę, słodki poczęstunek
 • 11.15-13.00
  • zabawy na dostarczanie dzieciom różnego rodzaju bodźców zmysłowych – zajęcia praktyczne
 • 13.00-13.30 – obiad (zostanie podany Państwu na miejscu szkolenia)
 • 13.30-15.30
  • pomoce do zajęć – wykonanie przykładowych pomocy do wykorzystania                   w pracy z dziećmi
  • publikacje i pomoce dydaktyczne przydatne w prowadzeniu zajęć z dziećmi
 • 15.30 – podsumowanie szkolenia, wręczenie zaświadczeń i upominków

 

UWAGA!

Prosimy, aby przynieść:

 • klej
 • nożyczki
 • opaskę, apaszkę do zasłonięcia oczu

 

Kontakt:

Anna Wilczek

tel. 32/255-12-12; 500-012-898

fax: 32/297-43-42