Home »

 
 

SOCJOTECHNIKI WSPOMAGAJĄCE PRACĘ Z UCZNIEM LENIWYM

 
 

Wykładowca: mgr Marcin Kręgiel – nauczyciel, pedagog szkolny, psycholog

Forma szkolenia: szkolenie realizowane w aplikacji Google meet.
Do udziału w szkoleniu potrzebny jest adres e-mail z “gmail.com”

Program:

 1. Motywacja,  wiek rozwojowy i koncepcje rozwoju motywacji.
 2. Techniki CBT w pracy z motywacją  – wykład i prezentacja wybranych technik.  
 3. Metoda Motywacji Błyskawicznej w 6 krokach – technika do pracy krótkoterminowej z motywacją  wykład, odsłuchanie nagrania sesji i ćwiczenie w parach. 
 4. Dar relacji – najlepsza motywacja.
 5. Narzędzia online w kształtowaniu motywacji.
 6. Indywidualna Ścieżka Rozwoju – technika do pracy długoterminowej nad motywacją – wykład i ćwiczenie w grupach.
 7. Porzucanie szkoły – prewencja wobec młodzieży zagrożonej wypadnięciem z systemu.
 8. Wsparcie konsultacyjne.

Uczestnik otrzyma:

 • zaświadczenie ukończenia kursu (drogą elektroniczną)
 • materiały szkoleniowe (drogą elektroniczną)

Termin II edycji: 2.02.2021 (wtorek w godz. 18.00-20.30) – szkolenie ON-LINE

Koszt: 49,00 zł – cena promocyjna przy zapisie do 17 stycznia
Cena poza promocją 79,00 zł

Zaświadczenia zostaną przesłane drogą elektroniczną na adresy e-mail podane w kartach zgłoszenia.

KLIKNIJ, ABY WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE

Wymagane dokumenty:

 • Karta zgłoszenia oraz potwierdzenie opłaty w przypadku płatności indywidualnej
 • Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę*
  *Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności.

.

W przypadku nieuruchomienia kursu IDN „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/2, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.

Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi