Home »

 
 

SOCJOTECHNIKI WSPOMAGAJĄCE PRACĘ Z UCZNIEM LENIWYM

 
 

Program:

1.     Ogólne ramy szkolenia

2.     Motywacja i wiek rozwojowy – wykład

3.     Techniki CBT w pracy z motywacją  – wykład i prezentacja wybranych technik.  

4.     Metoda Motywacji Błyskawicznej w 6 krokach – technika do pracy krótkoterminowej z motywacją  wykład, odsłuchanie nagrania sesji i ćwiczenie w parach.

5.     Indywidualna Ścieżka Rozwoju – technika do pracy długoterminowej nad motywacją – wykład i ćwiczenie w grupach.

6.     Omówienie bibliografii i wsparcie konsultacyjne 

Uczestnik otrzyma:

  • zaświadczenie ukończenia kursu
  • materiały szkoleniowe (drogą elektroniczną)

Termin II edycji: jesień 2020

Czas: 5 godzin dydaktycznych

Koszt: 75,00 zł

KLIKNIJ, ABY WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE

Wymagane dokumenty:

  • Karta zgłoszenia oraz potwierdzenie opłaty w przypadku płatności indywidualnej
  • Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę*
    *Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności.

.

W przypadku nieuruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.

Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi