Home »

 
 

SMYKI W KRAINIE MUZYKI. Zabawy muzyczno-ruchowe dla najmłodszych.

 
 

Prowadząca: Magdalena Matusiak-Mertens

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej oraz osób pracujących z dziećmi w wieku od 3 do 10 lat.

Cel szkolenia:

Poznanie metod aktywnego słuchania muzyki i sposobów jej wykorzystania na zajęciach z dziećmi.

Korzyści:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • otrzyma pakiet gotowych pomysłów na zabawy z dziećmi
 • pozna improwizacje instrumentalno-taneczne, a także zabawy muzyczne inspirowane metodami aktywnego słuchania muzyki
 • będzie potrafił przygotować ciekawy prezent okolicznościowy
 • pozna i wdroży do swoich działań proste zabawy rytmiczne, a także piosenki kształtujące świadomość własnego ciała
 • nabierze sił i pozytywnej energii do działania!
 • uczestnik otrzyma: zaświadczenie, materiały szkoleniowe: płyty z opisem wszystkich wykorzystanych zabaw, utworów i pomysłów

 

Krótki program:

  1. Witamy się serdecznie i rytmicznie i tanecznie.
  2. Będzie też ciekawie, gdy poznamy się w zabawie.
  3. Świadomość własnego ciała – to działa!
  4. Aktywne słuchanie muzyki – czyli jak muzykę klasyczną pokochają smyki.
  5. Muzyczne improwizacje – prowadzącej inspiracje.
  6. Na dodatek – dla zachęty – eksperyment: Tęcza i pomysł na ciekawe prezenty.

Czas trwania: 1 dzień (8 godzin dydaktycznych)

Cena: 149,00 zł

Termin II edycji: rok szkolny 2019/2020 – szczegóły wkrótce!!!

 

KLIKNIJ, ABY PRZESŁAĆ ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE!

 

Wymagane dokumenty:

 • Karta zgłoszenia
 • Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę*
  *Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności.

W przypadku nieruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.

Warunki rezygnacji:

powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

 

Kontakt:
Telefon:32/255-12-12; 500-012-898
e-mail: idn @idn.edu.pl