Home »

 
 

ROZWIJANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNO-EMOCJONALNYCH

 
 

Szkolenie skierowane jest do:
Szkolenie skierowane jest do nauczycieli oraz osób pracujących z dziećmi i

Cel szkolenia:
Poznanie zasad, metod i form pracy z uczniem w ramach zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalnych.                                                                         

Prowadzący: mgr Tomasz Kuta  – psycholog, logopeda, pedagog, Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich „KAJROS”

Uczestnik otrzyma:

 • zaświadczenie ukończenia kursu drogą elektroniczną w formie skanu (istnieje możliwość osobistego odebrania dokumentu w siedzibie Instytutu lub przesłania dokumentu pocztą tradycyjną za dodatkową opłatą w kwocie 10,00 zł)
 • materiały szkoleniowe: karty diagnozy, zestawy ćwiczeń

Krótki program:

 1. Kwalifikacje uczniów do zajęć, kompetencje prowadzących zajęcia, budowanie programów zajęć, narzędzia „na start”
  1. Biblioterapia i drama.
  1. Metody twórczego rozwiązywania problemów
  1. Techniki poznawcze i behawioralne
  1. Narzędzia artecoachingowe
  1. Budowanie programów dla dzieci  i młodzieży przejawiających trudności adaptacyjne, emocjonalne, społeczne

Forma szkolenia: on-line ( platforma Clickmeeting)

Czas trwania: 1 dzień  (5 godzin dydaktycznych)

Termin szkolenia: 30.05.2022 (poniedziałek w godz. 17.00-21.00) szkolenie on-line

Koszt: 159,00 zł

*informację o terminie płatności prześlemy w odpowiedzi na Państwa zgłoszenie.

KLIKNIJ ABY PRZESŁAĆ ZGŁOSZENIE

Wymagane dokumenty:

• Karta zgłoszenia oraz potwierdzenie
• Karta zgłoszenia podpisana przez dyrektora szkoły/placówki*

*Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy rachunki z terminem płatności.

W przypadku nieruchomienia kursu IDN „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/2, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu. Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi