Home »

 
 

ROZWIJANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNO-EMOCJOLNALNYCH

 
 

Wczesne rozpoznanie zaburzeń zachowania czy zaburzeń emocjonalnych pozwala na podejmowanie działań mających na celu minimalizowanie negatywnych skutków dysfunkcji. Adekwatne oddziaływania o charakterze korekcyjnym i psychoedukacyjnym pozwolą na przeciwdziałanie nieadekwatnym lub nieprawidłowym wzorcom zachowania. W konsekwencji, nabyte umiejętności będą stanowiły swoisty mechanizm zabezpieczający przed niedostosowaniem społecznym lub dysfunkcjami w sferze emocjonalnej.

 

Szkolenie skierowane jest do:
nauczycieli oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą

 

Cel szkolenia:
Poznanie zasad, metod i form pracy z uczniem w ramach zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne.             

 

Prowadzący: mgr Tomasz Kuta

 

Uczestnik otrzyma:

 • zaświadczenie
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej

Krótki program:

 1. Kwalifikacje uczniów do zajęć, kompetencje prowadzących zajęcia, budowanie programów zajęć, narzędzia „na start”

 2. Biblioterapia i drama.

 3. Metody twórczego rozwiązywania problemów

 4. Techniki poznawcze i behawioralne

 5. Narzędzia artecoachingowe

 6. Budowanie programów dla dzieci i młodzieży przejawiających trudności adaptacyjne, emocjonalne, społeczne

Czas trwania: 1 dzień  (10 godzin dydaktycznych)

Termin II edycji: 28.11.2019 (czwartek 8.00-15.00) – SZKOLENIE ODWOŁANE!!!

Koszt: 179,00

 

KLIKNIJ ABY PRZESŁAĆ ZGŁOSZENIE

 

Wymagane dokumenty:

 • Karta zgłoszenia
 • Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę*
  *Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności.

 

W przypadku nieruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.
Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi