Więcej wiedzieć, więcej umieć… – „RADOSNE-SMUTNE, MIŁE-ZŁOŚLIWE, POSŁUSZNE-UPARTE…” – rola nauczyciela w świecie dziecięcych emocji

Home »

 
 

„RADOSNE-SMUTNE, MIŁE-ZŁOŚLIWE, POSŁUSZNE-UPARTE…” – rola nauczyciela w świecie dziecięcych emocji

 
 

O kursie:

Jak powszechnie wiadomo sukces w szkole zależy w dużym stopniu od cech emocjonalnych ukształtowanych u dziecka w okresie przedszkolnym. Na co nauczyciele powinni zwracać uwagę i jak postępować z dziećmi, aby rozwijać u nich inteligencję emocjonalną? Na te między innymi pytania stara się odpowiedzieć Państwu zaproponowany kurs.

Kurs skierowany jest do:

nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Prowadzący:

Joanna Brząkalik – terapeuta pedagogiczny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Cel kursu:

zapoznanie uczestników z etapami rozwoju inteligencji emocjonalnej u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz poznanie sposobów na kierowanie dziecięcym rozwojem emocjonalnym

Korzyści:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • wie czym jest inteligencja emocjonalna i jak ją rozwijać
 • potrafi umiejętnie kierować rozwojem emocjonalnym dzieci
 • zna i praktycznie wykorzystuje rodzaje zabaw i ćwiczeń stymulujących i kształtujących rozwój emocjonalny dziecka
 • zna podstawowe formy terapii dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi
 • posiada wykaz przydatnej literatury i zestawu pomocy dydaktycznych

Uczestnik otrzyma:

 • zaświadczenie
 • pakiet szkoleniowy: wydruk + zapis materiałów na płycie CD

Krótki program:

 1. Rozwój inteligencji emocjonalnej dziecka
 2. Identyfikowanie problemów emocjonalnych właściwych dla danego wieku dziecka
 3. Metody działań wspierające terapię problemów emocjonalnych – uczenie dzieci radzenia sobie z emocjami
 4. Kompetencje emocjonalne i społeczne
 5. Przykłady zabaw rozwijających inteligencję emocjonalną, empatię i samoświadomość

Terminy: DO UZGODNIENIA – SZKOLENIE REALIZOWANE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE. OSOBA ZAMAWIAJĄCA SZKOLENIE ZAPEWNIA MIN. GRUPĘ UCZESTNIKÓW  – 15  OSÓB. 

  Czas trwania : 1 dzień ( 8  godzin dydaktycznych)

 Koszt: DO UZGODNIENIA (min. liczba uczestników – 15 osób)

Wymagane dokumenty:

 • Karta zgłoszenia oraz potwierdzenie opłaty w przypadku płatności indywidualnej
 • Karta zgłoszenia podpisana przez dyrektora szkoły/placówki*

*Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy rachunki z terminem płatności.

KLIKNIJ ABY WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE

W przypadku nieruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.

 

Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

 

Harmonogram  kursu:

 • 08.30-11.00
  • otwarcie kursu
  • charakterystyka rozwoju emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym –identyfikowanie problemów emocjonalnych właściwych dla danego wieku dziecka
  • rozwój inteligencji emocjonalnej – nauka i nabywanie zdolności rozpoznawania, nazywania i rozumienia uczuć swoich i innych osób  oraz nauka radzenia sobie z problemami
 • 11.00-11.15 – przerwa na kawę, herbatę, słodki poczęstunek
 • 11.15-13.00
  • metody i zabawy sprzyjające radzeniu sobie ze złością
  • bajki i opowiastki jako element stymulacji rozwoju emocjonalnego oraz terapii dzieci z zaburzeniami w obszarze emocji – zajęcia praktyczne
 • 13.00-13.30 – obiad (zostanie podany Państwu na miejscu szkolenia)
 • 13.30-15.30
  • zabawa w życiu dziecka – przykłady zabaw rozwijających inteligencję emocjonalną, empatię i samoświadomość – zajęcia praktyczne
  • publikacje i pomoce dydaktyczne przydatne w prowadzeniu zajęć z dziećmi
 • 15.30 – podsumowanie szkolenia, wręczenie zaświadczeń i upominków

UWAGA!

Prosimy, aby przynieść:

 • klej
 • nożyczki