Home »

 
 

Pomysły, inspiracje i koncepcje na multimedialne lekcje

 
 

Adresaci:

 • nauczyciele przedszkoli i szkół klas 1-3
 • nauczyciele klas 4-8

Cel:

WIEDZA

 • Zdalne lub stacjonarne budowanie kompetencji cyfrowych i rozwijanie kreatywności wśród uczniów poprzez  zaznajomienie nauczycieli z podstawowymi wiadomościami i umiejętnościami związanymi z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi.

KOMPETENCJE

 • rozwijanie zainteresowań informatycznych nauczycieli przez wskazanie w jaki sposób komputer może być narzędziem pożytecznym w pracy, nauce, zabawie;
 • wskazanie na wykorzystanie komputera przez każdego nauczyciela w trakcie przygotowywania materiałów pomocniczych do lekcji;
 • wdrażanie do wykorzystania komputera jako środka dydaktycznego wnoszącego nową jakość do szkoły na każdym etapie nauczania;
 • wskazanie na ważność doboru właściwego oprogramowania edukacyjnego.

POSTAWA

 • wdrażanie do pracy samokształceniowej w pracy z komputerem.

Tematyka:

Przygotowanie nauczycieli do zdalnego i stacjonarnego korzystania z różnych, w tym multimedialnych i rozproszonych źródeł informacji oraz środków jej prezentacji i przekazu w celu wspomagania i wzbogacania procesu kształcenia. Celem warsztatu jest także poznanie i pogłębienie umiejętności na temat:

 • sposobów wykorzystywania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w nauczaniu przedmiotowym zarówno  trybie zdalnym jak i stacjonarnym;
 • sposobów wyszukiwania w Internecie informacji potrzebnej do lekcji, oceny jej wartości i właściwego jej przekazania przy pomocy wybranych programów użytkowych;
 • efektywnych metod korzystania z multimedialnych i rozproszonych źródeł informacji podczas nauczania i uczenia się;
 • nowych tendencji w nauczaniu – przede wszystkim nauczania aktywnego, poznanie dostępnych przez WWW zasobów służących takiemu nauczaniu;
 • efektywnego wykorzystywania oprogramowania edukacyjnego;
 • zasad organizowania i tworzenia projektów edukacyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
 • ukazanie zalet i zagrożeń świata wirtualnego.

Termin:

 • wg indywidualnych ustaleń.

Miejsce:

 • u zamawiającego (stacjonarnie) lub platforma zdalna.