Home »

 
 

Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu pierwszej pomocy

 
 
EMT - CPR Training

Do kogo skierowany jest kurs:

Kurs skierowany jest do nauczycieli, którzy zamierzają realizować zajęcia dydaktyczne z pierwszej pomocy oraz wszystkich innych zainteresowanych osób.

Miejsce szkolenia: szkolenie on-line

Termin: 23.06.-15.07.2022 r.

Zajęcia realizowane są na wirtualnej platformie, uwzględniającej pełen zakres kursu pierwszej pomocy – każdy z uczestników szkolenia pracuje indywidualnie w dogodnym dla siebie terminie, natomiast w ostatnim dniu zajęć odbędzie się spotkanie on-line z wykładowcą. Po zrealizowaniu wszystkich zajęć uczestnicy szkolenia droga elektroniczną otrzymają testy egzaminacyjne. Zaświadczenia ukończenia kursu potwierdzające kwalifikacje na kolejne 5 lat, prześlemy drogą elektroniczną*.

*Istnieje możliwość przesłanie dokumentu drogą pocztową za dodatkową opłatą w kwocie 10,00 zł lub osobistego odebrania dokumentu w siedzibie Instytutu)

Koszt szkolenia: 450,00 zł (dla Absolwentów IDN WIEDZA 399,00 zł)

30 godz. dydaktycznych, które obejmują zagadnienia z zakresu:

 • Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia
 • Defibrylacja z użyciem automatycznego defibrylatora AED
 • Ewakuacja ze strefy zagrożenia
 • Nagłe zachorowania i inne stany zagrożenia zdrowotnego
 • Pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania
 • Podstawy anatomii i fizjologii
 • Poszkodowany nieprzytomny
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran powierzchownych
 • Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych
 • Unieruchomienie złamań i zwichnięć
 • Urazy i skutki urazów
 • Wezwanie pomocy
 • Wsparcie psychologiczne poszkodowanego
 • Wstrząs – zasady postępowania przeciwwstrząsowego
 • Zadławienia
 • Zatrucia

Wymagane dokumenty:

 • Elektroniczne zgłoszenie na kurs
 •  Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę*
 • *Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności.

KLIKNIJ, ABY PRZESŁAĆ ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE!

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

telefon/fax: 32 297 43 42;

kom. 500 012 950
e-mailowy: idn@idn.edu.pl

Opłaty prosimy dokonywać na następujący numer konta:

ING Bank Śląski 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262