Home »

 
 

Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu pierwszej pomocy

 
 

EMT - CPR Training

 

 

Do kogo skierowany jest kurs:

Kurs skierowany jest do nauczycieli, którzy zamierzają realizować zajęcia dydaktyczne z pierwszej pomocy oraz wszystkich innych zainteresowanych osób.

Koszt: 385,00 zł (szkolenie 3 dniowe)

Termin XII edycji: 28.09.2019, 5.10.2019, 12.10.2019

 30 godz. dydaktycznych, które obejmują zagadnienia z zakresu:
 • Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia
 • Defibrylacja z użyciem automatycznego defibrylatora AED
 • Ewakuacja ze strefy zagrożenia
 • Nagłe zachorowania i inne stany zagrożenia zdrowotnego
 • Pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania
 • Podstawy anatomii i fizjologii
 • Poszkodowany nieprzytomny
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran powierzchownych
 • Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych
 • Unieruchomienie złamań i zwichnięć
 • Urazy i skutki urazów
 • Wezwanie pomocy
 • Wsparcie psychologiczne poszkodowanego
 • Wstrząs – zasady postępowania przeciwwstrząsowego
 • Zadławienia
 • Zatrucia

Cena kursu:

385,00 zł

Wymagane dokumenty:

 • Elektroniczne zgłoszenie na kurs
 •  Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę*
 • *Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności.

KLIKNIJ, ABY PRZESŁAĆ ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE!

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

telefon/fax: 32 297 43 42; 32 255 12 12

kom. 500 012 898
e-mailowy: idn@idn.edu.pl

Opłaty prosimy dokonywać na następujący numer konta:

ING Bank Śląski 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262