Home »

 
 

Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu pierwszej pomocy

 
 

EMT - CPR Training

 

 

Do kogo skierowany jest kurs:

Kurs skierowany jest do nauczycieli, którzy zamierzają realizować zajęcia dydaktyczne z pierwszej pomocy oraz wszystkich innych zainteresowanych osób.

Termin:

XI edycja: 2, 9, 23 marzec 2019 (soboty)

Koszt:

385,00 zł (szkolenie 3 dniowe)

Miejsce szkolenia: siedziba Instytutu

godz. rozpoczęcia zajęć: 8.00

Termin XII edycji: październik 2019 – szczegóły wkrótce!!!

 

30 godz. dydaktycznych, które obejmują zagadnienia z zakresu:

 • Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia
 • Defibrylacja z użyciem automatycznego defibrylatora AED
 • Ewakuacja ze strefy zagrożenia
 • Nagłe zachorowania i inne stany zagrożenia zdrowotnego
 • Pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania
 • Podstawy anatomii i fizjologii
 • Poszkodowany nieprzytomny
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran powierzchownych
 • Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych
 • Unieruchomienie złamań i zwichnięć
 • Urazy i skutki urazów
 • Wezwanie pomocy
 • Wsparcie psychologiczne poszkodowanego
 • Wstrząs – zasady postępowania przeciwwstrząsowego
 • Zadławienia
 • Zatrucia

Cena kursu:

385,00 zł

Wymagane dokumenty:

 • Elektroniczne zgłoszenie na kurs
 •  Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę*
 • *Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności.

KLIKNIJ, ABY PRZESŁAĆ ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE!

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

telefon/fax: 32 297 43 42; 32 255 12 12

kom. 500 012 898
e-mailowy: idn@idn.edu.pl

Opłaty prosimy dokonywać na następujący numer konta:

ING Bank Śląski 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262