Więcej wiedzieć, więcej umieć… – „Paluszkowe baraszkowanie czyli małych rączek usprawnianie- zabawy i ćwiczenia wykorzystywane w terapii ręki dzieci z zaburzeniami motoryki

Home »

 
 

„Paluszkowe baraszkowanie czyli małych rączek usprawnianie- zabawy i ćwiczenia wykorzystywane w terapii ręki dzieci z zaburzeniami motoryki

 
 

O kursie:

Działania i zabawy wspomagające prawidłowy rozwój małej motoryki, to nieodzowny element w pracy z przedszkolakiem. Grafomotoryczne zabawy przygotowują dziecko do samodzielności w podstawowych czynnościach samoobsługowych, prawidłowego używania narzędzi szkolnych oraz wysiłku motorycznego.

Kurs skierowany jest do:

nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli oraz osób pracujących z dziećmi z trudnościami grafomotorycznymi

Prowadzący:

Joanna Brząkalik – terapeuta pedagogiczny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Cel kursu:

poznanie elementów wybranych metod, a także istoty terapii ręki; nabycie umiejętności przygotowania i wykorzystania różnych materiałów plastycznych do ćwiczeń ręki

Korzyści:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • posiada uporządkowaną wiedzę na temat rozwoju sprawności manualnej, rozwoju koordynacji ruchowej i wzrokowo-ruchowej, prawidłowych nawyków ruchowych, przyjmowania prawidłowej pozycji ciała i prawidłowego trzymanie przyborów szkolnych przez dziecko
 • wie, jakie ćwiczenia wspomagają rozwój motoryczny dziecka – potrafi zastosować je w praktyce
 • potrafi przygotować różne masy plastyczne umożliwiające przeprowadzanie ćwiczeń manualnych
 • zna wybrane zabawy paluszkowe
 • posiada wykaz przydatnej literatury i zestawu pomocy dydaktycznych

Uczestnik otrzyma:

 • zaświadczenie
 • pakiet szkoleniowy: wydruk + zapis materiałów na płycie CD

Krótki program:

 1. Podstawy rozwoju psychoruchowego dziecka.
 2. Zarys metod diagnozowania rozwoju ruchowego.
 3. Usprawnianie motoryki i koordynacji wzrokowo-ruchowej – ćwiczenia praktyczne.
 4. Masy plastyczne – praktyczne przygotowanie mas i wykonanie przykładowych prac.

Terminy: DO UZGODNIENIA – SZKOLENIE REALIZOWANE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE. OSOBA ZAMAWIAJĄCA SZKOLENIE ZAPEWNIA MIN. GRUPĘ UCZESTNIKÓW  – 15  OSÓB. 

  Czas trwania : 1 dzień ( 8  godzin dydaktycznych)

 Koszt: DO UZGODNIENIA (min. liczba uczestników – 15 osób)

 

 Wymagane dokumenty:

 • Karta zgłoszenia oraz potwierdzenie opłaty w przypadku płatności indywidualnej
 • Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę**Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności.

KLIKNIJ ABY WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE

W przypadku nieuruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej.
Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.

Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

 

Harmonogram  kursu:

 • 08.30-11.00
  • otwarcie kursu
  • identyfikacja uczniów zaburzonych motorycznie – narzędzia diagnostyczne i sposoby ich wykorzystania
  • nieprawidłowości w przebiegu czynności grafomotorycznych
 • 11.00-11.15 – przerwa na kawę, herbatę, słodki poczęstunek
 • 11.15-13.00
  • przygotowanie różnych mas plastycznych – wykorzystanie ich do wykonania ćwiczeń usprawniających ręce
 • 13.00-13.30 – obiad (zostanie podany Państwu na miejscu szkolenia)
 • 13.30-15.30
  • ćwiczenia rozwijające motorykę i koordynację wzrokowo-ruchową z elementami terapii ręki – przykłady dobrych praktyk
  • zabawy paluszkowe i nie tylko – zajęcia praktyczne
  • publikacje i pomoce dydaktyczne przydatne w prowadzeniu zajęć z dziećmi
 • 15.30 – podsumowanie szkolenia, wręczenie zaświadczeń i upominków

 

UWAGA!

Prosimy, aby przynieść:

 • klej
 • nożyczki