Home » Oferta »

 

Szkolenia Rad

 

Proponujemy Państwu zapoznanie się z ofertą szkoleń dla rad pedagogicznych
szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2016/2017.
Poniżej przedstawiamy kilka wybranych propozycji  z naszej oferty szkoleniowej.
Zapraszamy do współpracy!

 1. Współpraca policji ze szkołą  w ramach  zapobiegania absencji i niedostosowaniu społecznemu
 2. Dopalacze i inne środki psychoaktywne- jak nie ulegać złudzeniom i reagować na czas!
 3. Współpraca z rodzicami. Budowanie dobrej relacji „rodzic- nauczyciel” warunkiem współuczestniczenia
  w wychowaniu dziecka
 4. Wychowawca jako kierownik klasy
 5. Stres w pracy nauczyciela
 6. Promocja placówki oświatowej w środowisku szkolnym
 7. Socjotechniki wspomagające pracę z uczniami leniwymi
 8. Praca z uczniem zdolnym
 9. Analityczne i holistyczne ocenianie umiejętności uczniów
 10. Organizacja zajęć pozaszkolnych w kontekście odpowiedzialności nauczycieli
 11. Postępowanie wychowawcze i dyscyplinarne w sytuacjach kryzysowych
 12. Warsztaty integracyjne dla nauczycieli – adaptacja młodego nauczyciela
 13. Warsztaty dla młodych wychowawców- NOWOŚĆ!
 14. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów
 15. Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów?
 16. Praktyczne aspekty oceniania kształtującego w świetle przepisów prawa oświatowego
 17. Praca metodą projektu – innowacje pedagogiczne
 18. Muzykoterapia w pracy pedagogicznej
 19. Sześciolatek w szkole – organizacja i realizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego
 20. Jak rozwijać emocjonalność dziecka? Metoda dramy w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 21. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka szansą na jego powodzenie w edukacji wczesnoszkolnej
 22. Organizacja wycieczek/wyjazdów szkolnych w kontekście odpowiedzialności dyrektora i nauczycieli
 23. Edukacja czytelnicza i medialna w świetle nowej podstwy programowej- NOWOŚĆ!
 24. Rozwijanie edukacji czytelniczej dzieci i młodzieżyNOWOŚĆ!
 25. Warsztaty artystyczne – malowanie  ludowych wzorów śląskich
 26. Warsztaty plastyczne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawców świetlic (papier ścierny, decoupage dla najmłodszych, plastelina inaczej)- NOWOŚĆ!
 27. Popołudnia z mamą i tatą- NOWOŚĆ!
 28. Rodzice partnerami w wychowaniu i edukacji- NOWOŚĆ!
 29. „Nauczanie z pasją” –  jako sposób zachowania entuzjazmu i zaangażowania zawodowego – NOWOŚĆ!
 30. Diagnoza i terapia ucznia z AFAZJĄ – NOWOŚĆ!
 31. Dostosowanie wymagań edukacyjnych w pracy z uczniem z Zespołem ASPERGERA oraz AUTYZMEM – NOWOŚĆ! 
 32. Profilaktyka zagrożeń związanych z internetem i nowymi technologiami, w tym agresji elektronicznej- NOWOŚĆ!
 33. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom oraz nauczycielom w aspekce przepisów prawa
  oświatowego
   
  – NOWOŚĆ!
 34. Organizacja efektywnego kształcenia uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach
  i szkołach ogólnodostęnych
   –
  NOWOŚĆ!
 35. Edukacja medialna w aspekcie rozwijania kompetencji informatycznych dzieci młodszych- NOWOŚĆ!
 36.  Nauka przez zabawę – wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela przedszkola i nauczania początkowego- NOWOŚĆ!
 37.  Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy szkolnego doradcy kariery- NOWOŚĆ!
 38.  Zagrożenia świata wirtualnego – blaski i cienie cyberprzestrzeni- NOWOŚĆ!
 39.   Prezi – nowe spojrzenie na prezentacje multimedialne- NOWOŚĆ!
 40.   I inne – czekamy na Państwa propozycje!

 

Kontakt:

Anna Wilczek
specjalista ds. szkoleń
tel. 32 297 43 42 ; 32 255 12 12
e-mail: idn@idn.edu.pl

 

 

Aktualizacja: 17.10.2016 r.

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress