PODYPLOMOWE STUDIA PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

 

00_edukacja

Trzysemestralne studia przeznaczone dla osób chcących uzyskać uprawnienia do pracy w placówkach oświatowych. Prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, (Dz. U. z 2012r. poz. 131).

Czas trwania:

3 semestry (445 godzin dydaktycznych- w tym 150 godzin praktyk)- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, (Dz. U. z 2012r. poz. 131)

Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w podstawowe pojęcia, pozwalające na zrozumienie społecznego sensu edukacji i jej roli w procesach przebudowy społecznej,a tym samym stworzą podstawy zaangażowania zawodowego.

Terminy zajęć w I semestrze:

 • 15.03.2017 (środa) godzina 16.30 – spotkanie organizacyjne w siedzibie Instytutu Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA w Katowicach

Cena studiów

Dla osób, które zapiszą się do daty spotkania organizacyjnego całkowity koszt studiów będzie wynosił od 2 500 zł do 2 890 zł i będzie płatny w 6 ratach. Po tym terminie ceny wzrosną.

Opłata gwarancyjna 200,00 zł będzie wliczona w całkowity koszt.

Dla naszych absolwentów studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych oraz uczestników innych form doskonalenia przewidujemy RABATY w wysokości od 3 do 15 %! ( informację na temat wysokości rabatu można uzyskać pod adresem idn@idn.edu.pl lub pod nr telefonu: 500 012 950)

Organizator nie pobiera opłat za:

 • wydanie dokumentów na życzenie słuchaczy (standardowe zaświadczenie, rachunki)
 • przystąpienie do egzaminu dyplomowego
 • obronę pracy dyplomowej

Jakie warunki przyjęcia na studia?

 • Ukończenie studiów wyższych licencjackich lub magisterskich.
 • Dokonanie opłaty gwarancyjnej 200 zł- na poczet czesnego.

Uwaga! Opłata nie jest zwracana jeśli kandydat nie podejmie nauki, a kierunek został uruchomiony.
W przeciwnym razie opłata zostanie zwrócona.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • Zgłoszenie on-line
 • kwestionariusz GSW
 • 2 poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie ukończenia studiów wyższych- kserokopie dyplomów mogą zostać podbite za zgodność z oryginałem przez pracodawcę. W przeciwnym wypadku, prosimy o dostarczenie oryginału dyplomu do wglądu.
 • Kserokopia dowodu osobistego.
 • Kserokopia dowodu wpłaty opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 złotych.

Studia prowadzi

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa  Milenium

ul. Pstrowskiego 3a 62-200 Gniezno

w porozumieniu z:

Instytutem Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA, ul. Wojewódzka 29, 40-026 Katowice

Miejsce prowadzenia zajęć:

Zajęcia odbywają się w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Staszica 2 oraz w nowowyremontowanej siedzibie Instytutu przy ul. Wojewódzkiej w Katowicach, z częstotliwością jednego/dwóch zjazdów w miesiącu w soboty od godz. 8.30 do 18.30 i niedziele od godz.8.30 do godz. 15.30.

Wykładowcy

Kadrę wykładowców stanowią pracownicy naukowi GSW Milenium oraz innych uczelni z terenu Śląska i Zagłębia. Psycholodzy, pedagodzy oraz doświadczeni praktycy. Oprócz zajęć wykładowych, prowadzone będą metodami aktywizującymi, ćwiczenia oraz zajęcia warsztatowe.

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu:

 • Społecznego sensu edukacji
 • Omówienia systemu edukacyjnego w Polsce a tendencje europejskie
 • Socjopsychologicznych mechanizmów życia w szkole
 • Planowania i wykonywania zadań dydaktycznych i wychowawczych
 • Wybranych zagadnień z pedagogiki ogólnej
 • Podstaw dydaktyki
 • Metodyki nauczania przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych
 • Program studiów obejmuje 150 godzin praktyki pedagogicznej

Studia kończą się egzaminem.

Opinie Słuchaczy na temat studiów w latach 2012/2013:

„Miła atmosfera na studiach. ”
„Niska cena studiów, stosunkowo krótki czas realizacji, dobra kadra.”

Opinie Słuchaczy na temat studiów w latach 2011/2012.:

„Miła atmosfera, dobry dojazd, dobra organizacja ”
„Dobra organizacja zajęć”
„Dowiedziałam się jak w praktyce wykorzystać swoje wiedzę i jak skutecznie przekazać ją uczniom. ”
„Bardzo mili i wyrozumiali wykładowcy”
„Bezproblemowa obsługa, miły stosunek do słuchaczy, zjazdy raz w miesiącu”
„Uczelnia przyjazna studentom.”

Opinia naszej absolwentki na temat atmosfery na tym kierunku:

„Serdecznie dziękuję za wysiłek, ciekawe i profesjonalne prowadzenie zajęć. Za przychylność przy tworzeniu i ocenianiu pracy dyplomowej oraz podczas egzaminu, który był pierwszym o jakim moge powiedzieć-przyjemny. Pozdrawiam serdecznie Kierownika merytorycznego kierunku, życzę wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że nasze ścieżki jeszcze się skrzyżują. To duże szczęście spotkać na swojej drodze takich ludzi.”
Słuchaczka w latach 2008/2009

 KLIKNIJ, ABY WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE NA STUDIA!

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt:

32 297- 43- 42,
500 012 950 (od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00)
e-mail: idn@idn.edu.pl

Nr konta bankowego

88 1050 1360 1000 0022 7513 1262
ING Bank Śląski

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress