DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA

 

022215377

Dwusemestralne studia podyplomowe prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, (Dz. U. z 2012r. poz. 131). Przygotowujemy nauczycieli do prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą, mającymi trudności w uczeniu się szkolnym. Nauczyciele zostaną przygotowani do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych, do udzielenie pomocy psychologicznej i pedagogicznej, do prowadzenia zajęć korekcyjno – kompensacyjnych w celu pokonania trudności uzyskania osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych dla danego etapu edukacji. Na zajęciach przedstawione zostaną również różnorodne techniki pracy z dzieckiem mającym problemy z czytaniem, pisaniem (dysleksją, dysgrafią, dysortografią). Absolwenci studiów otrzymują świadectwo potwierdzające uzyskane kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii dzieci ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się.

Terminy zajęć w I semestrze:

 • 15.03.2017 (środa) godzina 16.30 – spotkanie organizacyjne w siedzibie Instytutu Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA w Katowicach

Cel studiów

Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą mającymi trudności w uczeniu się.

Czas trwania:

2 semestry (270 godzin dydaktycznych- w tym 60 godzin praktyk)- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, (Dz. U. z 2012r. poz. 131)

Cena studiów

Dla osób, które zapiszą się do daty spotkania organizacyjnego całkowity koszt studiów będzie wynosił od 2 500 zł do 2 790 zł i będzie płatny w 6 ratach. Po tym terminie ceny wzrosną.

Opłata gwarancyjna 200,00 zł będzie wliczona w całkowity koszt.

Dla naszych absolwentów studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych oraz uczestników innych form doskonalenia przewidujemy RABATY w wysokości od 3 do 15 %! ( informację na temat wysokości rabatu można uzyskać pod adresem idn@idn.edu.pl lub pod nr telefonu: 500 012 950)

Organizator nie pobiera opłat za:

 • wydanie dokumentów na życzenie słuchaczy (standardowe zaświadczenie, rachunki)
 • przystąpienie do egzaminu dyplomowego

Jakie warunki przyjęcia na studia?

Ukończenie studiów wyższych licencjackich lub magisterskich.
Dokonanie opłaty gwarancyjnej 200 zł- na poczet czesnego.
Aby móc podjąć naukę na studiach podyplomowych, nie trzeba być nauczycielem zatrudnionym w placówce oświatowej.

Uwaga! Opłata nie jest zwracana jeśli kandydat nie podejmie nauki, a kierunek został uruchomiony.
W przeciwnym razie opłata zostanie zwrócona.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • Zgłoszenie on-line
 • Zgłoszenie dla osób po kursie kwalifikacyjnym (jednosemestralne)
 • kwestionariusz GSW
 • 2 poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie ukończenia studiów wyższych- kserokopie dyplomów mogą zostać podbite za zgodność z oryginałem przez dyrektora Państwa szkoły. W przeciwnym wypadku, prosimy o dostarczenie oryginału dyplomu do wglądu.
 • Kserokopia dowodu osobistego.
 • 2 egzemplarze uzupełnionego oraz podpisanego oświadczenia pedagogicznego (oświadczenie informuje, że studia nie nadają kwalifikacji pedagogicznych. Zgodnie z tym zapisem, studia nadają pełne kwalifikacje, jeżeli osoba zapisująca się na studia posiada przygotowanie pedagogiczne).
 • Kserokopia dowodu wpłaty opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 złotych.

Miejsce prowadzenia zajęć:

Zajęcia odbywają się w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Staszica 2 oraz w nowowyremontowanej siedzibie Instytutu przy ul. Wojewódzkiej w Katowicach, z częstotliwością jednego/dwóch zjazdów w miesiącu w soboty od godz. 8.30 do 18.30 i niedziele od godz.8.30 do godz. 15.30.

Wykładowcy

Kadrę wykładowców stanowią pracownicy naukowi GSW Milenium oraz innych uczelni z terenu Śląska i Zagłębia. Psycholodzy, pedagodzy oraz doświadczeni praktycy. Oprócz zajęć wykładowych, prowadzone będą metodami aktywizującymi, ćwiczenia oraz zajęcia warsztatowe.

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu

 • Wybranych zagadnień z psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Diagnozy w edukacji dzieci i młodzieży
 • Teoretycznych podstaw terapii pedagogicznej
 • Elementów logopedii
 • Terapii zajęciowej i arteterapii
 • Metodyki zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • Warsztatu metodycznego pracy z rodziną
 • Praktyka (praktyka może zostać zrealizowana w swoim miejscu pracy, pod nadzorem innego nauczyciela posiadającego kwalifikacje do prowadzenia zajęć).
 • Studia kończą się egzaminem końcowym.

Opinie absolwentów na temat organizacji studiów,które zakończyły się w maju 2013r.:

„Zajęcia prowadzone w bardzo ciekawy sposób”
„Sprawna i szybka realizacja programu studiów”
„Korzystna cena, elastyczność, miła obsługa”
„Zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi. Fajna atmosfera”

Opinie absolwentów na temat organizacji studiów,które zakończyły się w maju 2012r.:

„Bardzo dobry dojazd do placówki”
„Ciekawie prowadzone zajęcia, życzliwa obsługa, dobry dojazd, duża wiedza prowadzących”
„Atmosfera bardzo przyjazna studentowi. Miła obsługa w sekretariacie. Informacje rzeczowe i na czas ”
„Miła atmosfera, większość wykładowców to praktycy pozwalający na dyskusje i omówienie konkretnych problemów”
„Dobra lokalizacja, korzystne warunki, elastyczność”
„Przyjazna cena, wykładowcy z dużą wiedzą praktyczną”

 KLIKNIJ, ABY WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE NA STUDIA!

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt:

32 297- 43- 42,
500 012 950 (od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00)
e-mail: idn@idn.edu.pl

Nr konta bankowego:

88 1050 1360 1000 0022 7513 1262
ING Bank Śląski

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress