Home » Oferta »

 

Studia Podyplomowe

 

85

Witamy Państwa w części serwisu Instytutu Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA poświęconej studiom podyplomowym dla nauczycieli, prowadzonych we współpracy z Gnieźnieńską Szkołą Wyższą Milenium.

Ofertę naszą adresujemy do nauczycieli, dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek, studentów ostatnich lat uczelni wyższych oraz do wszystkich zainteresowanych, pragnących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe oraz pogłębiać posiadaną wiedzę.

Studia podyplomowe organizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, (Dz. U. z 2012r. poz. 131).

Zapraszamy na następujące specjalności studiów podyplomowych

PROMOCYJNE CENY 

L.P. KIERUNEK STUDIÓW CENA
1. BIBLIOTEKOZNAWSTWO  2990,00 zł
2. BIOLOGIA W SZKOLE  3190,00
3. CHEMIA W SZKOLE  3190,00
4. DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA 2990,00 Brak miejsc!
5. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 2980,00
6. EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ- OLIGOFRENOPEDAGOGIKA 3190,00 Katowice-Brak miejsc! Zapraszamy na studia do Pszczyny 
7. ETYKA  2890,00 zł
8. FIZYKA W SZKOLE  3190,00
9. GEOGRAFIA W SZKOLE 3190,00
10. GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA Z PROMOCJĄ ZDROWIA   2890,00 zł
11. HISTORIA W SZKOLE  2850,00 zł
12. INFORMATYKA Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ  2890,00 zł
13. INTEGRACJA SENSORYCZNA  5290,00
14. JĘZYK POLSKI W SZKOLE 3190,00
15. LOGOPEDIA    3990,00 zł Brak miejsc!
16. MATEMATYKA W SZKOLE  3190,00
17. NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ 3190,00
18. NEUROLOGOPEDIA   4090,00 zł
19. PEDAGOGIKA LECZNICZA   2890,00 zł
20. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z POMOCĄ PSYCHOLOGICZNĄ 2890,00
21. PEDAGOGIKA SZTUKI: PLASTYKA  2850,00 zł
22. PEDAGOGIKA ZABAWY Z RYTMIKĄ   2850,00 zł
23. PODYPLOMOWE STUDIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA „MENEDŻER W OŚWIACIE”  2690,00 zł
24. PODYPLOMOWE STUDIA PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO 3190,00
25. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ  2890,00 zł
26. PRZYRODA W SZKOLE  2990,00
27. RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA  2850,00 zł
28. SURDOPEDAGOGIKA 3190,00
29. TECHNIKA W SZKOLE  3190,00
30. TYFLOPEDAGOGIKA 2850,00
31. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA  2990,00 zł
32. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE   2790,00 zł
33. WSPIERANIE ROZWOJU I EDUKACJA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU  3190,00 Katowice-Brak miejsc! Zapraszamy na studia do Pszczyny i Myszkowa
34. WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE 2890,00
35. WYCHOWANIE FIZYCZNE Z ELEMENTAMI TAŃCA   2890,00 zł
36. ZINTEGROWANA EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA  3190,00 zł
37. ZINTEGROWANA EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z ELEMENTAMI TAŃCA   3290,00 zł
38. DORADZTWO I COACHING  2990,00 zł

 

 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Kontakt:

tel/fax: 32 297 43 42

tel/fax: 32 255 12 12
kom: 500 012 950 (od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00)

kom: 509 817 117 (od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00)

e-mail: idn@idn.edu.pl