Home » Oferta »

 

Studia Podyplomowe

 

85

Witamy Państwa w części serwisu Instytutu Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA poświęconej studiom podyplomowym dla nauczycieli, prowadzonych we współpracy z Gnieźnieńską Szkołą Wyższą Milenium.

Ofertę naszą adresujemy do nauczycieli, dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek, studentów ostatnich lat uczelni wyższych oraz do wszystkich zainteresowanych, pragnących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe oraz pogłębiać posiadaną wiedzę.

Studia podyplomowe organizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, (Dz. U. z 2012r. poz. 131).

Zapraszamy na następujące specjalności studiów podyplomowych

PROMOCYJNE CENY OBOWIĄZUJĄ PRZY ZAPISIE DO 12.03.2019!!!

L.P. KIERUNEK STUDIÓW CENA
1. ARTETERAPIA  2890,00 NOWOŚĆ!
2. BIBLIOTEKOZNAWSTWO  2950,00
3. BIOLOGIA W SZKOLE   2890,00
4. CHEMIA W SZKOLE   2890,00
5. DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA  2950,00 STUDIA TAKŻE W MILÓWCE
6. DORADZTWO ZAWODOWE Z COACHINGIEM  2890,00
7. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA  2790,00
8. EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ- OLIGOFRENOPEDAGOGIKA  2950,00 STUDIA TAKŻE W PSZCZYNIE I MYSZKOWIE
9. ETYKA  2890,00
10. FIZYKA W SZKOLE   2890,00
11. GEOGRAFIA W SZKOLE  2890,00
12. GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA Z PROMOCJĄ ZDROWIA   2890,00
13. HISTORIA W SZKOLE  2890,00
14. INFORMATYKA Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ  2890,00
15. JĘZYK POLSKI W SZKOLE  2890,00
16. LOGOPEDIA    3990,00
17. MATEMATYKA W SZKOLE   2890,00
18. NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ  2890,00
19. NEUROLOGOPEDIA   5800,00
20. PEDAGOGIKA LECZNICZA   2890,00
21. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z POMOCĄ PSYCHOLOGICZNĄ  2890,00
22. PEDAGOGIKA SZTUKI: PLASTYKA  2890,00
23. PEDAGOGIKA ZABAWY Z RYTMIKĄ   2890,00
24. PODYPLOMOWE STUDIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA „MENEDŻER W OŚWIACIE”  2690,00
25. PODYPLOMOWE STUDIA PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO  2950,00
26. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ  2890,00
27. PRZYRODA W SZKOLE   2990,00
28. RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA  2890,00
29. SURDOPEDAGOGIKA  2890,00
30. TECHNIKA W SZKOLE   2890,00
31. TYFLOPEDAGOGIKA  2890,00
32. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA  2890,00
33. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE   2790,00
34. WSPIERANIE ROZWOJU I EDUKACJA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU   2950,00 STUDIA TAKŻE W PSZCZYNIE, MYSZKOWIE I MILÓWCE
35. WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE  2890,00
36. WYCHOWANIE FIZYCZNE Z ELEMENTAMI TAŃCA   2890,00
37. ZINTEGROWANA EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA  3190,00
38. ZINTEGROWANA EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z ELEMENTAMI TAŃCA   3290,00

 

 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Kontakt:

tel/fax: 32 297 43 42

tel/fax: 32 255 12 12
kom: 500 012 950 (od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00)

kom: 509 817 117 (od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00)

e-mail: idn@idn.edu.pl