Home » Oferta »

 

Studia Podyplomowe

 

 

Witamy Państwa w części serwisu Instytutu Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA poświęconej studiom podyplomowym dla nauczycieli, prowadzonych we współpracy z Gnieźnieńską Szkołą Wyższą Milenium.

Ofertę naszą adresujemy do nauczycieli, dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek, studentów ostatnich lat uczelni wyższych oraz do wszystkich zainteresowanych, pragnących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe oraz pogłębiać posiadaną wiedzę.

Studia podyplomowe organizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, (Dz. U. z 2012r. poz. 131).

Zapraszamy na następujące specjalności studiów podyplomowych:

L.P. KIERUNEK STUDIÓW CENA PROMOCJA*
1. BIBLIOTEKOZNAWSTWO 3190 zł 2950 zł
2. BIOLOGIA W SZKOLE  3190 zł 2850 zł
3. CHEMIA W SZKOLE  3190 2850 zł
4. DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA 2990 2850 zł
5. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 2990 2790 zł
6. EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ- OLIGOFRENOPEDAGOGIKA 3190 2950 zł
7. ETYKA 2990 2890 zł
8. FIZYKA W SZKOLE  3190 2850 zł
9. GEOGRAFIA W SZKOLE 3190 2850 zł
10. GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA Z PROMOCJĄ ZDROWIA  2990 2890 zł
11. HISTORIA W SZKOLE 3190 2850 zł
12. INFORMATYKA Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ 2990 2890 zł
13. INTEGRACJA SENSORYCZNA  5290 5190 zł
14. JĘZYK POLSKI W SZKOLE 3190 2850 zł
15. LOGOPEDIA 3990 3890 zł
16. MATEMATYKA W SZKOLE  3190 2850 zł
17. NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ 3190 2890 zł
18. NEUROLOGOPEDIA  4290 4090 zł
19. PEDAGOGIKA LECZNICZA  3190 2890 zł
20. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z POMOCĄ PSYCHOLOGICZNĄ 2990 2890 zł
21. PEDAGOGIKA SZTUKI: PLASTYKA 3190 2850 zł
22. PEDAGOGIKA ZABAWY Z RYTMIKĄ  3190 2850 zł
23. PODYPLOMOWE STUDIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA „MENEDŻER W OŚWIACIE” 2790 2690 zł
24. PODYPLOMOWE STUDIA PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO 3190 2950 zł
25. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2990 2890 zł
26. PRZYRODA W SZKOLE  2990 2790 zł
27. RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA 2990 2850 zł
28. SURDOPEDAGOGIKA 3190 2950 zł
29. TECHNIKA W SZKOLE  3190 2850 zł
30. TYFLOPEDAGOGIKA 3190 2850 zł
31. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 2990 2890 zł
32. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE  3190 2950 zł
33. WSPIERANIE ROZWOJU I EDUKACJA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU  3190 2950 zł
34. WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE 2890 2790 zł
35. WYCHOWANIE FIZYCZNE Z ELEMENTAMI TAŃCA  2990 2890 zł
36. ZINTEGROWANA EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA 3190 3090 zł
37. ZINTEGROWANA EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z ELEMENTAMI TAŃCA  3390 3190 zł
38. DORADZTWO I COACHING 2990 2890 zł

*promocja obowiązuje przy zgłoszeniu do 8 kwietnia 2018 r.

 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Kontakt:

tel/fax: 32 297 43 42

tel/fax: 32 255 12 12
kom: 500 012 950 (od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00)

kom: 509 817 117 (od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00)

e-mail: idn@idn.edu.pl

 

 

 

 


Rekomendacje Naszych absolwentów studiów podyplomowych:

„Organizacja zjazdów raz w miesiącu nie obciążały zbyt moje życia”

„Świetna obsługa w sekretariacie, szybkie załatwianie spraw słuchaczy. Nabycie nowych znajomości w grupie- bezcenne!”

„Ogromna wiedza merytoryczna wykładowców przekazywana w odpowiedni sposób.”

„Bardzo życzliwa i kompetentna kadra, potrafiąca przekazać wiedzę i współpracująca ze słuchaczami.”

„Świetna organizacja i przychylność dla studentów. Dużym plusem była możliwość rozłożenia płatności na raty.”

„Kompetentni wykładowcy, którzy potrafią zainteresować swoim przedmiotem i w przystępny sposób przekazać wiedzę oraz zastosować ją w praktyce.”

„Rozsądnie rozplanowane zjazdy, przychylne osoby w administracji oraz wykładowcy.”

Absolwenci studiów podyplomowych  „Bibliotekoznawstwo z informacją naukową” realizowanych w latach 2016/2017

Wykładowcy posiadali dużą wiedzę, ciekawie i z zamiłowaniem prowadzili zajęcia.”

„Wysoka kultura osobista wykładowców.”

„Wykładowcy pełni pozytywnej energii i pozytywnych emocji. Zawsze przygotowani do zajęć. Ogromna wiedza merytoryczna i praktyczna.”

„Studia bardzo dobrze zorganizowane. Wiele się nauczyłam.”

„IDN ma świetnych, pozytywnych i przygotowanych wykładowców!!! Jest świetnie, tak trzymać!!!”

„Dobra częstotliwość zjazdów, kompetentni wykładowcy, duża ilość materiałów do pracy.”

„Studia spełniły moje oczekiwanie co do zdobytej wiedzy. Studia były konkretne, a wykładowcy kompetentni- zaimponowali mi wiedzą i poparciem jej w praktyce.”

„Wykładowcy w ciekawy sposób prowadzili zajęcia, stosowali zróżnicowane formy i metody pracy. Zajęcia nigdy nie były nudne.”

Absolwenci studiów podyplomowych  „Diagnoza i terapia pedagogiczna” realizowanych w latach 2016/2017

„Bardzo dobrze zorganizowany rozkład terminów zjazdów”

„Tematyka zajęć bardzo dobrze dostosowana do problemów zawodowych. Wykładowcy- świetni praktycy”

„Studia bardzo mnie rozwinęły. Zajęcia były bardzo ciekawe”

„Wspaniałe zajęcia oparte na praktycznym doświadczeniu prowadzących. 100% kompetencji!”

„Krótki czas trwania studiów oraz dopasowane terminy zjazdów”

„Świetnie wykwalifikowana kadra”

„Miła atmosfera. Przekazywana wiedza przez wykładowców była połączona z praktyczną wiedzą”

Absolwenci studiów podyplomowych  „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną-Oligofrenopedagogika” realizowanych w latach 2016/2017

„Stosunkowo krótki czas trwania studiów. Ogromna wiedza wykładowców, znakomite połączenie teorii z praktyką, niezwykle interesujący sposób przekazu wiedzy”.

„Dobra organizacja, krótko, zwięźle i na temat”

Absolwenci studiów podyplomowych  „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną” realizowanych w latach 2016/2017

„Fachowa, konkretna, merytoryczna i bardzo dobrze przygotowana kadra.”

„Zajęcia prowadzone przez kreatywne, konkretne i bardzo błyskotliwe osoby”

„Zajęcia ciekawe, atrakcyjne, przekazujące rzeczowe i przydatne w pracy nauczyciela wiadomości i umiejętności.”

„Dobra organizacja i kompetentna kadra wykładowców.”

„Studia wyposażyły mnie w wiedzę merytoryczną i praktykę potrzebna w pracy nauczyciela.”

„Rewelacyjna atmosfera, świetni wykładowcy, wszystko było super!”

„Świetnie przemyślana organizacja. Kadra prowadząca to prawdziwi fachowcy w swojej dziedzinie.”

Absolwenci studiów podyplomowych  „Pedagogika sztuki:Plastyka” realizowanych w latach 2016/2017

„Bardzo przyjazna obsługa w sekretariacie, szybkie załatwianie spraw oraz wspaniała atmosfera w grupie”

„Wykładowcy bardzo dobrze przygotowani merytorycznie.”

„Dobra informacja, ciekawy dobór zajęć.”

„Zajęcia były ciekawe, bogate w wiedzę z zakresu studiowanej tematyki, bardzo dobra komunikacja ze słuchaczami.”

Absolwenci studiów podyplomowych „Resocjalizacja i Socjoterapia” realizowanych  w latach 2016/2017

„Dobra organizacja oraz przystępne ceny.”

„Wykładowcy kompetentni, ciekawa forma zajęć, miła atmosfera”

„Życzliwość, dobra organizacja, stabilność terminów zjazdów.”

„Wykładowcy prowadzili zajęcia konkretnie i na temat. Posiadali dużą wiedzę merytoryczną, którą przekazywali w sposób zachęcający do dalszego pogłębiania swojej wiedzy.”

Absolwenci studiów podyplomowych „Surdopedagogika” realizowanych  w latach 2016/2017

„Wszyscy wykładowcy byli świetni ze względu na posiadana wiedzę i doświadczenie”.

„Gratulacje dla wykładowców! Ogromna wiedza i dobre przygotowanie.”

„Dobrze rozplanowana organizacja zjazdów w ciągu roku.”

„Wykładowcy bardzo kompetentni i życzliwi z dużą dozą humoru; ciekawie prowadzący zajęcia, ltóre długo pozostają w pamięci”.

„Trudna tematyka zajęć została przekazana przez wykładowców w bardzo przystępny sposób z dodatkową możliwością rozmowy o wszystkich problemach. Pasja osób prowadzących udowodniła, że każdy problem osoby niewidomej jest do rozwiązania.”

„Przystępna cena studiów, bardzo merytoryczne zajęcia, życzliwa atmosfera.”

„Wykładowcy zawsze przygotowanie do zajęć. Wykłady przyniosły mi fachowa wiedzę jaką powinnam posiadać po ukończeniu tych studiów.”

Absolwenci studiów podyplomowych „Tyflopedagogika” realizowanych  w latach 2016/2017

„Czytelne i jasne przekazywanie informacji przez osoby prowadzące. Bardzo dobra organizacja studiów”

„Szybkie załatwianie spraw słuchaczy oraz łatwy i szybki dostęp do bieżących informacji”

Absolwenci studiów podyplomowych „Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu” realizowanych  w latach 2016/2017

„Bardzo przyjazna i miła atmosfera dla słuchaczy”

„Jako absolwent czuję się solidnie przygotowana do pracy w przedszkolu i klasach I-III”

„Wykładowcy dobrze przygotowani i bardzo rzeczowi”

„Wykładowcy szczególnie spełnili moje oczekiwania pod każdym względem.”

„Wykładowcy bardzo profesjonalnie i rzeczowo przygotowani.”

 Absolwenci studiów podyplomowych „Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna” realizowanych  w latach 2016/2017

 „Szybko, miło, przyjaźnie. Polecam”

„Bardzo przyjemne zajęcia. Wykładowcy świetnie przygotowani, posiadający wiedzę i umiejętności”.

„Miła obsługa. Wykładowcy przygotowani merytoryczne i praktyczne.”

„Wszystko było super! Naprawdę fajne studia!”

  Absolwenci studiów podyplomowych „Nauczanie języka angielskiego w zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” realizowanych  w latach 2016/2017