Home » Oferta »

 

Studia Podyplomowe

 

 

Witamy Państwa w części serwisu Instytutu Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA poświęconej studiom podyplomowym dla nauczycieli, prowadzonych we współpracy z Gnieźnieńską Szkołą Wyższą Milenium.

Ofertę naszą adresujemy do nauczycieli, dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek, studentów ostatnich lat uczelni wyższych oraz do wszystkich zainteresowanych, pragnących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe oraz pogłębiać posiadaną wiedzę.

Studia podyplomowe organizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, (Dz. U. z 2012r. poz. 131).

Zapraszamy na następujące specjalności studiów podyplomowych, których planowany termin rozpoczęcia to 14 MARZEC 2018 r:

 1. BIBLIOTEKOZNAWSTWO Z INFORMACJĄ NAUKOWĄ
2. BIOLOGIA W SZKOLE – NOWOŚĆ!!!
3. CHEMIA W SZKOLE NOWOŚĆ!!!
4. DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA
5. DORADZTWO ZAWODOWE I COACHING
6. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
7. EDUKACJA I REHABILITACJA OSóB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ      INTELEKTUALNĄ- OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
8. ETYKA
9. FIZYKA W SZKOLE – NOWOŚĆ!!!
10. GEOGRAFIA W SZKOLE – NOWOŚĆ!!!
11.  GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA Z PROMOCJĄ ZDROWIA
12. HISTORIA W SZKOLE
13. INFORMATYKA Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ  NOWOŚĆ!!!
14. INTEGRACJA SENSORYCZNANOWOŚĆ!!!
15. JĘZYK POLSKI W SZKOLE
16. LOGOPEDIA
17. MATEMATYKA W SZKOLE – NOWOŚĆ!!!
18. NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ
19. NEUROLOGOPEDIA – NOWOŚĆ!!!
20. PEDAGOGIKA LECZNICZA – NOWOŚĆ!!!
21.  PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z POMOCĄ PSYCHOLOGICZNĄ
22. PEDAGOGIKA SZTUKI: PLASTYKA

23. PEDAGOGIKA ZABAWY Z RYTMIKĄ NOWOŚĆ!!!
24. PODYPLOMOWE STUDIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA „MENEDŻER W OŚWIACIE”
25. PODYPLOMOWE STUDIA PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

26. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – NOWOŚĆ!!!
27. PRZYRODA W SZKOLE – NOWOŚĆ!!!
28. RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA
29. SURDOPEDAGOGIKA
30. TECHNIKA W SZKOLE NOWOŚĆ!!!
31. TYFLOPEDAGOGIKA
32. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
33. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE – NOWOŚĆ!!!
34. WSPIERANIE ROZWOJU I EDUKACJA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU
35. WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIENOWOŚĆ!!!
36. WYCHOWANIE FIZYCZNE Z ELEMENTAMI TAŃCA  –NOWOŚĆ!!!
37. ZINTEGROWANA EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
38. ZINTEGROWANA EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z ELEMENTAMI TAŃCA

 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH aktualny na dzień 22.09.2017

Kontakt:

tel/fax: 32 297 43 42

tel/fax: 32 255 12 12
kom: 500 012 950 (od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00)

kom: 509 817 117 (od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00)

e-mail: idn@idn.edu.pl

 

 

 

 


Rekomendacje Naszych absolwentów studiów podyplomowych:

„Jestem zadowolona z kompetentnych i doświadczonych wykładowców, którzy potrafią przekazać w jasny sposób swoją wiedzę.”

Absolwentka studiów podyplomowych realizowanych w latach 2015/2016

„Miła i rzetelna obsługa słuchaczy oraz szybkie załatwianie trudnych spraw zasługuje na duży plus!.”

Absolwentka studiów podyplomowych realizowanych w latach 2015/2016

„Zajęcia realizowane w IDN WIEDZA były bardzo ciekawe, interesujące oraz inspirujące w dalszej pracy zawodowej.”

Absolwentka studiów podyplomowych kierunku Plastyka realizowanych w latach 2015/2016

” Opieka i  obsługa słuchaczy przez Panią Joannę Pieszczek jest wspaniała! Świadczy o tym jej komunikatywność, pomocność, przyjazne nastawienie oraz natychmiastowa reakcja na prośbę słuchaczy.”

Absolwentka studiów podyplomowych realizowanych w latach 2014/2015

—————————————————————————————————————————————-

„Chciałam serdecznie za wszystko podziękować. Za organizację, życzliwość i pogodę ducha. Na pewno długo będę wspominać ten czas. Poznałam świetnych, naprawdę wyjątkowych ludzi i miałam okazję spotkać życzliwych wykładowców, pełnych pasji i zrozumienia.”

Absolwentka studiów podyplomowych realizowanych w latach 2014/2015

—————————————————————————————————————————————–

„Postawa i profesjonalizm Pani Joanny Pieszczek zasługuje na najwyższe uznanie! Studia w IDN WIEDZA to czysta przyjemność!”

Magdalena Kosior-Wrońska – słuchaczka studiów podyplomowych w latach 2014/2015

—————————————————————————————————————————————–

Szanowna Pani Dyrektor 
Jolanta Nowak
Zwracamy się do Pani z serdecznym podziękowaniem za wzorcową organizację zajęć, za edukację nowoczesną i skuteczną, za stworzenie atmosfery przyjaźni i życzliwości. Dokonaliśmy najlepszego wyboru – Instytut Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA w Katowicach to wyjątkowa uczelnia-prowadzona przez wyjątkowych ludzi, to siła wiedzy, kompetencje i otwartość. Łączycie naukę z pasją przygotowując absolwentów do podejmowania wyzwań współczesności. Ci, którzy Was wybiorą, mogą być pewni, że w dalszym zdobywaniu wiedzy będą mocno wspierani. Pozostając z wdzięcznością życzymy dalszych sukcesów w pracy dydaktycznej.”
Absolwenci specjalności Pedagogika sztuki: Plastyka/Wiedza o kulturze w latach 2013-2014
—————————————————————————————————————————————–

Jestem nauczycielem i muszę szczerze wyznać, że studia podyplomowe w katowickim Instytucie Doskonalenia Nauczycieli były dla mnie wielką przyjemnością. Ukończyłam kilka kierunków studiów podyplomowych na państwowych uczelniach, ale oferta edukacyjna IDN była dla mnie najlepsza. Poczynając od przemiłej obsługi administracyjnej, która zawsze z uśmiechem załatwiała naglące sprawy interesantów – szczegółowo i systematycznie dostarczała informacji na temat zajęć, przez WYJĄTKOWE OSOBOWOŚCI WYKŁADOWCÓW z merytoryczną wiedzą i pasją, którą przekazywali swoim słuchaczom, a skończywszy na tak prozaicznej sprawie jak cena … jest konkurencyjna w stosunku do innych uczelni. Wszystkim, którzy są niezdecydowani i wahają się … mówię WARTO, bo nie ma rzeczy cenniejszej jak WIEDZA i NAUKA.

Katarzyna Tarnawa-Pieśniak (absolwentka studiów w latach 2011-2012)

—————————————————————————————————————————————–