Home » Oferta »

 

Studia Podyplomowe

 

85

Witamy Państwa w części serwisu Instytutu Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA poświęconej studiom podyplomowym dla nauczycieli, prowadzonych we współpracy z Gnieźnieńską Szkołą Wyższą Milenium.

Ofertę naszą adresujemy do nauczycieli, dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek, studentów ostatnich lat uczelni wyższych oraz do wszystkich zainteresowanych, pragnących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe oraz pogłębiać posiadaną wiedzę.

Studia podyplomowe organizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, (Dz. U. z 2012r. poz. 131).

Zapraszamy na następujące specjalności studiów podyplomowych

PROMOCYJNE CENY 

L.P. KIERUNEK STUDIÓW CENA Dodatkowe 100 zł rabatu na wskazane kierunki od 07.09.2018 r!!!
1. BIBLIOTEKOZNAWSTWO  2990,00 zł
2. BIOLOGIA W SZKOLE  3190,00/2790,00 zł – 100 zł od podanej ceny
3. CHEMIA W SZKOLE  3190,00/2790,00 zł – 100 zł od podanej ceny
4. DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA 2990,00/2850,00 zł
5. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 2980,00/2790,00 zł – 100 zł od podanej ceny
6. EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ- OLIGOFRENOPEDAGOGIKA 3190,00/2950,00 zł Katowice-Brak miejsc! Zapraszamy na studia do Pszczyny
7. ETYKA  2890,00 zł
8. FIZYKA W SZKOLE  3190,00/2790,00 zł – 100 zł od podanej ceny
9. GEOGRAFIA W SZKOLE 3190,00/2790,00 zł – 100 zł od podanej ceny
10. GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA Z PROMOCJĄ ZDROWIA   2890,00 zł
11. HISTORIA W SZKOLE  2850,00 zł – 100 zł od podanej ceny
12. INFORMATYKA Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ  2890,00 zł
13. INTEGRACJA SENSORYCZNA  5290,00/5250,00 zł – 100 zł od podanej ceny
14. JĘZYK POLSKI W SZKOLE 3190,00/2850,00 zł – 100 zł od podanej ceny
15. LOGOPEDIA    3990,00 zł Katowice-Brak miejsc
16. MATEMATYKA W SZKOLE  3190,00/2790,00 zł – 100 zł od podanej ceny
17. NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ 3190,00/2890,00 zł  – 100 zł od podanej ceny
18. NEUROLOGOPEDIA   4090,00 zł
19. PEDAGOGIKA LECZNICZA   2890,00 zł
20. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z POMOCĄ PSYCHOLOGICZNĄ 2890,00/2790,00 zł
21. PEDAGOGIKA SZTUKI: PLASTYKA  2850,00 zł
22. PEDAGOGIKA ZABAWY Z RYTMIKĄ   2850,00 zł
23. PODYPLOMOWE STUDIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA „MENEDŻER W OŚWIACIE”  2690,00 zł
24. PODYPLOMOWE STUDIA PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO 3190,00/2950,00 zł
25. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ  2890,00 zł
26. PRZYRODA W SZKOLE  2990,00/2790,00 zł – 100 zł od podanej ceny
27. RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA  2850,00 zł
28. SURDOPEDAGOGIKA 3190,00/2750,00 zł – 100 zł od podanej ceny
29. TECHNIKA W SZKOLE  3190,00/2750,00 zł – 100 zł od podanej ceny
30. TYFLOPEDAGOGIKA 2850,00/2790,00 zł
31. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA  2990,00 zł – 100 zł od podanej ceny
32. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE   2790,00 zł
33. WSPIERANIE ROZWOJU I EDUKACJA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU  3190,00/2950,00 zł Katowice-Brak miejsc! Zapraszamy na studia do Pszczyny i Myszkowa
34. WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE 2890,00/2790,00 zł – 100 zł od podanej ceny
35. WYCHOWANIE FIZYCZNE Z ELEMENTAMI TAŃCA   2890,00 zł
36. ZINTEGROWANA EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA  3190,00 zł
37. ZINTEGROWANA EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z ELEMENTAMI TAŃCA   3290,00 zł
38. DORADZTWO I COACHING  2990,00 zł – 100 zł od podanej ceny

 

 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Kontakt:

tel/fax: 32 297 43 42

tel/fax: 32 255 12 12
kom: 500 012 950 (od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00)

kom: 509 817 117 (od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00)

e-mail: idn@idn.edu.pl