Home » Oferta »

 

Studia Podyplomowe

 

85

Witamy Państwa w części serwisu Instytutu Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA poświęconej studiom podyplomowym dla nauczycieli, prowadzonych we współpracy z Gnieźnieńską Szkołą Wyższą Milenium.

Ofertę naszą adresujemy do nauczycieli, dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek, studentów ostatnich lat uczelni wyższych oraz do wszystkich zainteresowanych, pragnących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe oraz pogłębiać posiadaną wiedzę.

Studia podyplomowe organizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, (Dz. U. z 2012r. poz. 131).

Zapraszamy na następujące specjalności studiów podyplomowych

PROMOCYJNE CENY OBOWIĄZUJĄ PRZY ZAPISIE DO daty zakończenia strajku !!!

L.P. KIERUNEK STUDIÓW CENA
1. ARTETERAPIA  2890,00 NOWOŚĆ! Kierunek otwarty dopisz się do grupy!
2. BIBLIOTEKOZNAWSTWO  2950,00 Kierunek otwarty dopisz się do grupy!
3. BIOLOGIA W SZKOLE   2890,00 Uruchomienie specjalności wrzesień 2019
4. CHEMIA W SZKOLE   2890,00 Kierunek otwarty dopisz się do grupy!
5. DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA  2950,00 STUDIA TAKŻE W MILÓWCE Kierunek otwarty dopisz się do grupy!
6. DORADZTWO ZAWODOWE Z COACHINGIEM  2890,00 Kierunek otwarty dopisz się do grupy!
7. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA  2790,00 Kierunek otwarty dopisz się do grupy!
8. EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ- OLIGOFRENOPEDAGOGIKA  2950,00 STUDIA TAKŻE W PSZCZYNIE I MYSZKOWIE Kierunek otwarty dopisz się do grupy!
9. ETYKA  2890,00
10. FIZYKA W SZKOLE   2890,00 Kierunek otwarty dopisz się do grupy!
11. GEOGRAFIA W SZKOLE  2890,00 Kierunek otwarty dopisz się do grupy!
12. GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA Z PROMOCJĄ ZDROWIA   2890,00
13. HISTORIA W SZKOLE  2890,00 Kierunek otwarty dopisz się do grupy!
14. INFORMATYKA Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ  2890,00 Kierunek otwarty dopisz się do grupy!
15. INTEGRACJA SENSORYCZNA 5250,00 Wznowienie rekrutacji na Państwa życzenie!
16. JĘZYK POLSKI W SZKOLE  2890,00 Uruchomienie specjalności wrzesień 2019
17. LOGOPEDIA    3990,00 Kierunek otwarty dopisz się do grupy!
18. MATEMATYKA W SZKOLE   2890,00 Kierunek otwarty dopisz się do grupy!
19. NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ  2890,00 Kierunek otwarty dopisz się do grupy!
20. PEDAGOGIKA LECZNICZA   2890,00
21. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z POMOCĄ PSYCHOLOGICZNĄ  2890,00 Uruchomienie specjalności wrzesień 2019
22. PEDAGOGIKA SZTUKI: PLASTYKA  2890,00 Uruchomienie specjalności wrzesień 2019
23. PEDAGOGIKA ZABAWY Z RYTMIKĄ   2890,00
24. PODYPLOMOWE STUDIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA „MENEDŻER W OŚWIACIE”  2690,00 Kierunek otwarty dopisz się do grupy!
25. PODYPLOMOWE STUDIA PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO  2950,00 Kierunek otwarty dopisz się do grupy!
26. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ  2890,00
27. PRZYRODA W SZKOLE   2890,00 Kierunek otwarty dopisz się do grupy!
28. RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA  2890,00 Kierunek otwarty dopisz się do grupy!
29. SURDOPEDAGOGIKA  2890,00 Kierunek otwarty dopisz się do grupy!
30. TECHNIKA W SZKOLE   2890,00 Kierunek otwarty dopisz się do grupy!
31. TYFLOPEDAGOGIKA  2890,00 Kierunek otwarty dopisz się do grupy!
32. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA  2890,00
33. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE   2790,00 Kierunek otwarty dopisz się do grupy!
34. WSPIERANIE ROZWOJU I EDUKACJA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU   2950,00 STUDIA TAKŻE W PSZCZYNIE, MYSZKOWIE I MILÓWCE Kierunek otwarty dopisz się do grupy!
35. WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE  2890,00 Kierunek otwarty dopisz się do grupy!
36. WYCHOWANIE FIZYCZNE Z ELEMENTAMI TAŃCA   2890,00
37. ZINTEGROWANA EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA  3190,00 STUDIA TAKŻE W Pszczynie, Myszkowie i Milówce Kierunek otwarty dopisz się do grupy!
38. ZINTEGROWANA EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z ELEMENTAMI TAŃCA   3290,00 Kierunek otwarty dopisz się do grupy!

 

 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Kontakt:

tel/fax: 32 297 43 42

tel/fax: 32 255 12 12
kom: 500 012 950 (od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00)

kom: 509 817 117 (od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00)

e-mail: idn@idn.edu.pl