OPINIA O PRAKTYCE (ZAŁĄCZNIK DO DZIENNICZKA PRAKTYK)