INSTRUKTORSKI KURS Z ZAKRESU TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO

 

Współczesny

Taniec współczesny to taniec, w którym najważniejsze jest pokazanie emocji tancerza, który opowiada odbiorcy pewną historię, poprzez ruchy i kreatywność. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom Instytut Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA w Katowicach we współpracy z Niepubliczną Szkołą Baletową ARABESQUE w Katowicach, ogłasza nabór i zaprasza na III edycję Instruktorskich Kursów Kwalifikacyjnych z zakresu tańca współczesnego.

Do kogo skierowany jest kurs:

Oferta kursu skierowana jest do nauczycieli, jako propozycja zdobycia umiejętności do prowadzenia zajęć dodatkowych w szkole, jak i do osób zatrudnionych lub planujących zatrudnienie w instytucjach kultury, jak również do młodzieży i studentów.

Cel:

Celem kursu jest wykształcenie specjalistycznej kadry instruktorów tańca współczesnego. Program kursu obejmuje podstawowe wiadomości z zakresu psychologii, pedagogiki, metod pracy z grupą, tworzenia i realizacji projektów edukacyjnych oraz przedmioty specjalistyczne właściwe dla tańca współczesnego.

Wykładowcami są wybitni specjaliści z poszczególnych dziedzin tańca współczesnego z następujących podmiotów:

– Uniwersytetu śląskiego w Katowicach,
– Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach,
– Akademii Muzycznej w Katowicach,
– Niepublicznej Szkoły Baletowej ARABESQUE,
– oraz Instytutu Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA w Katowicach.

Uzyskane kwalifikacje:

Absolwent Instruktorskiego Kursu z zakresu tańca współczesnego jest instruktorem wszechstronnie przygotowanym do pracy w charakterze instruktora tańca. Ma wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną, która zapewnia wzorowe przygotowanie do wykonywania pracy zawodowej, zarówno w szkole, jak i w placówce oświatowej. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają na przygotowanie do rozwijania własnej kreatywności artystycznej, jak i edukacyjnej.

Czas trwania: 300 godz. dydaktycznych,

Rozpoczęcie:  wrzesień 2017 r./ w przypadku zebrania się grupy minimum 12 osób, kurs może ruszyć wcześniej.

Program kursu:

I. Przedmioty ogólne:

1. Pedagogika
2. Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii, biomedyki
3. Rytmika
4. Zasady muzyki
5. Historia tańca i baletu
6. Historia tańca XX wieku
7. Teatralne aspekty sztuki tańca XX wieku
8. Technika wyrazu scenicznego
9. Wprowadzenie do choreologii
10. Scenografia i oświetlenie
11. Profilaktyka urazów w tańcu, pierwsza pomoc medyczna
12. Metodyka pracy z zespołem

II. Przedmioty specjalistyczne

1. Taniec klasyczny z metodyką nauczania
2. Taniec współczesny
3. Kompozycja i reżyseria tańca
4. Podstawy teorii ruchu
5. Improwizacja
6. Hip-Hop
7. Modern dance
8. Step
9. Taniec Jazzowy-wybrane zagadnienia
10. Taniec towarzyski
11. Seminarium-praktyczne przygotowanie do prezentacji dyplomowej

Cena: 2 290,00 zł**

Zapisy

Aby zapisać się na ten kurs, należy złożyć komplet następujących dokumentów:
1) Kwestionariusz zgłoszeniowy
2) Curriculum Vitae,
3) Zaświadczenie lekarskie,
4) 2 podpisane fotografie,
5) Kserokopia świadectwa maturalnego, poświadczona za zgodność z oryginałem ( w sytuacji gdy słuchacz nie przystąpił jeszcze do egzaminu maturalnego-zaświadczenie ze szkoły, że jest uczniem klasy maturalnej),
6) Kopia przelewu opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 zł.* na konto :
ING Bank Śląski: 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262
(w tytule przelewu należy podać imię, nazwisko oraz nazwę kursu).

* opłata gwarancyjna jest wliczona w koszt kursu, pozostała kwota jest rozłożona na 8 dogodnych rat.

** Cena promocyjna obowiązuje do 12 wrzesnia 2016, po tym terminie koszt kursu wzrośnie o 500,00 zł

Dokumenty można przesłać:

Fax-em : 32 297 43 42
e-mailem: ind@idn.edu.pl
pocztą: Instytut Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice

Kontakt:

tel./fax : 32 297 43 42
e-mail: idn@idn.edu.pl