INSTRUKTORSKI KURS Z ZAKRESU TAŃCA LUDOWEGO

 

3622656387_9dde9456c0_b

Taniec ludowy to nie tylko układ rytmicznych ruchów i gestów, ale także barwne kolory, czerwone wstążki i mnóstwo dobrej zabawy. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom Instytut Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA w Katowicach we współpracy z Niepubliczną Szkołą Baletową ARABESQUE w Katowicach, ogłasza nabór i zaprasza na III edycję Instruktorskich Kursów Kwalifikacyjnych z zakresu tańca współczesnego. 

Do kogo skierowany jest kurs:

Oferta kursu skierowana jest do nauczycieli, jako propozycja zdobycia umiejętności do prowadzenia zajęć dodatkowych w szkole, jak i do osób zatrudnionych lub planujących zatrudnienie w instytucjach kultury, jak również do młodzieży i studentów.

Cel:

Celem kursu jest wykształcenie specjalistycznej kadry instruktorów tańca ludowego. Program kursu obejmuje podstawowe wiadomości z zakresu psychologii, pedagogiki, metod pracy z grupą, tworzenia i realizacji projektów edukacyjnych oraz przedmioty specjalistyczne właściwe dla tańca ludowego.

Wykładowcami są wybitni specjaliści z poszczególnych dziedzin tańca współczesnego z następujących podmiotów:

– Uniwersytetu śląskiego w Katowicach,
– Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach,
– Akademii Muzycznej w Katowicach,
– Niepublicznej Szkoły Baletowej ARABESQUE,
– oraz Instytutu Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA w Katowicach.

Uzyskane kwalifikacje:

Absolwent Instruktorskiego Kursu z zakresu tańca ludowego, jest instruktorem wszechstronnie przygotowanym do pracy w charakterze instruktora tańca. Ma wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną, która zapewnia wzorowe przygotowanie do wykonywania pracy zawodowej zarówno w szkole, jak i placówkach kulturowych. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają na przygotowanie do rozwijania własnej kreatywności artystycznej, jak i edukacyjnej.

Czas trwania: 300 godz. dydaktycznych,

Cena: 2290,00 zł**

Rozpoczęcie: wrzesień 2017 r./ w przypadku zebrania się grupy minimum 12 osób kurs może ruszyć wcześniej.

Program kursu:

I. Przedmioty ogólne:

1. Pedagogika
2. Wybrane zagadnienia anatomii, fizjologii, biomedyki
3. Rytmika
4. Zasady muzyki
5. Historia tańca i baletu
6. Folklorystyka w Polsce
7. Polska muzyka ludowa
8. Polska kultura ludowa
9. Technika wyrazu scenicznego
10. Wprowadzenie do choreologii
11. Scenografia i oświetlenie
12. Profilaktyka urazów w tańcu, pierwsza pomoc medyczna
13. Metodyka pracy z zespołem

II. Przedmioty specjalistyczne

1. Taniec klasyczny metodyką nauczania
2. Polskie tańce narodowe
3. Kompozycja i reżyseria tańca
4. Tańce regionalne – Górny Śląsk
5. Tańce regionalne – Zagłębiowskie
6. Tańce regionalne – Krakowskie
7. Tańce regionalne – Beskid Śląski
8. Tańce regionalne – Beskid Żywiecki
9. Tańce regionalne – Łowicz
10. Tańce regionalne – Rzeszów
11. Elementy tańca charakterystycznego
12. Technika wolna
13. Elementy tańca współczesnego
14. śpiew ludowy
15. Seminarium – praktyczne przygotowanie do prezentacji dyplomowej

Zapisy

Aby zapisać się na ten kurs, należy złożyć komplet następujących dokumentów:
1) Kwestionariusz zgłoszeniowy
2) Curriculum Vitae,
3) Zaświadczenie lekarskie,
4) 2 podpisane fotografie,
5) Kserokopia świadectwa maturalnego, poświadczona za zgodność z oryginałem ( w sytuacji gdy słuchacz nie przystąpił jeszcze do egzaminu maturalnego-zaświadczenie ze szkoły, że jest uczniem klasy maturalnej),
6) Kopia przelewu opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 zł.* na konto :
ING Bank śląski: 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262
(w tytule przelewu należy podać imię, nazwisko oraz nazwę kursu).

* opłata gwarancyjna jest wliczona w koszt kursu, pozostała kwota jest rozłożona na 8 dogodnych rat.

** Cena promocyjna obowiązuje do 12 września 2016 r, po tym terminie koszt kursu wzrośnie o 500,00 zł

Dokumenty można przesłać:

Fax-em : 32 297 43 42
e-mailem: ind@idn.edu.pl
pocztą: Instytut Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice

Kontakt:
tel./fax : 32 297 43 42
e-mail: idn@idn.edu.pl