Bibliotekoznawstwo

 

Biblioteka w szkole to nie tylko składnica książek, ale ważne miejsce dla nauczycieli i uczniów korzystających z jej zasobów takich jak płyty multimedialne, filmy, programy, czasopisma itp.Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oraz nieustannie rosnącym wymaganiom wobec nauczycieli bibliotek zapraszamy na kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa.

 

EDYCJA ZIMOWA (grudzień 2014 r. – kwiecień 2015 r.)

Terminy zjazdów: /informacja zostanie podana wkrótce/

Do kogo skierowany kurs:

Oferta skierowana do nauczycieli oraz dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek.

Cel:

Celem kursu jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawnego i nowoczesnego prowadzenia biblioteki szkolnej a ponadto zainteresowanie słuchaczy problematyką funkcjonowania biblioteki jako interdyscyplinarnej pracowni szkolnej, nabycie przez nich umiejętności włączenia biblioteki w szkolny system informatyzacji procesów edukacyjnych w szkole, tworzenia warsztatu bibliograficzno – informacyjnego, opracowania i udostępniania zbiorów oraz organizacji podstawowych form pracy z czytelnikiem.

Uzyskiwane kwalifikacje:

Po ukończeniu kierunku uzyskuje się pełne kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela biblioteki. Kwalifikacje te dają uprawnienia do prowadzenia biblioteki szkolnej oraz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej.
Praca w bibliotece szkolnej może być realizowana w pełnym wymiarze czasu pracy lub być uzupełnieniem etatu dydaktycznego.
Kurs według ramowego programu zatwierdzonego przez MEN w 1992 roku nadaje powyższe kwalifikacje zgodnie z § 6 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50 poz. 400, z późn.zm.).

Czas trwania:

270 godz. dydaktycznych

Rozpoczęcie: grudzień 2014 r.

Zakończenie: kwiecień 2015 r.

Instytut zastrzega sobie prawo do zmian terminów zajęć

Program kursu:

1. Bibliotekoznawstwo i bibliotekarstwo
2. Praca bibliotek szkolnych
3. Wybrane problemy czytelnictwa
4. Literatura dla dzieci i młodzieży
5. Informacja naukowa
6. Technika pracy umysłowej

Zapisy:

Przed zgłoszeniem się na kurs kwalifikacyjny, należy przygotować komplet następujących dokumentów:

1. Skan odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (poświadczona za zgodność z oryginałem),
2. Skan zaświadczenia z miejsca pracy o zatrudnieniu,
3. Elektroniczne potwierdzenie lub skan potwierdzenia wpłaty opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 zł. na konto:
ING Bank Śląski: 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262
(w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz nazwę kursu kwalifikacyjnego).

KLIKNIJ, ABY PRZESŁAĆ ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE!

Uwaga! Opłata nie podlega zwrotowi, jeśli kandydat nie podejmie nauki mimo uruchomienia wybranego kursu kwalifikacyjnego. Kwota zostanie zwrócona na wskazany przez Państwa numer konta w przypadku odwołania kursu.

Opinie słuchaczy poprzednich edycji

„szybko i skutecznie, wyczerpująco”;”miła atmosfera na zajęciach”;
„Zajęcia w IDN są profesjonalne, dba się o słuchaczy, kadra jest wyspecjalizowana, życzliwa. Ponadto dla mnie osobiście ważna jest lokalizacja ośrodka – jest dobrze skomunikowany. Duży plus za atrakcyjne ceny i upusty.”
„SZYBKO-TANIO-SPRAWNIE ZYSKUJESZ KWALIFIKACJE!”
„Profesjonalna kadra, szybka obsługa, sprawdzone informacje, a co najważniejsze miła atmosfera i atrakcyjne ceny”.

Kontakt:

Tel./fax. 32 297 43 42; 32 255 12 12
kom. 500 012 898
e-mail: idn@idn.edu.pl

aktualizacja: 10.09.2014 r.