Więcej wiedzieć, więcej umieć… – ZABAWY SŁOWAMI Z DZIECIAKAMI
 

ZABAWY SŁOWAMI Z DZIECIAKAMI

 

Wykorzystanie ćwiczeń doskonalących percepcję słuchową, zabaw twórczych i elementów Metody Dobrego Startu w ćwiczeniach i zabawach werbalnych. Metoda Tomatisa jako forma terapii zaburzeń słuchowych.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej, nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz osób pracujących z dziećmi w wieku od 3 do 10 lat. Do udziału w kursie zapraszamy również rodziców i opiekunów, pragnących pomóc swoim dzieciom właściwie przygotować się do rozpoczęcia edukacji szkolnej.

Cel szkolenia:

Wzbogacenie zajęć z dziećmi poprzez wprowadzenie ciekawych zabaw słowami, rymami, głoskami. Poznanie elementów Metody Dobrego Startu, a także istoty terapii Tomatisa.

Korzyści:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:
• zna zabawy kształtujące percepcję słuchową, a także umiejętność słuchania
• otrzyma scenariusz autorskiego programu „Czarownica Ania i trening słuchania” z materiałem obrazkowym do pracy z dziećmi
• dowie się dlaczego słyszeć, to nie znaczy słuchać
• pozna istotę terapii Tomatisa
• pozna zabawy kształtujące umiejętność komunikacji
• przećwiczy elementy Metody Dobrego Startu pomocne w kształtowaniu koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej.

Krótki program:

1. Znane i całkiem nowe zabawy słuchowe.
2. Zabawy i ćwiczenia rozwijające kompetencje komunikacyjne dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym.
3. Elementy Metody Dobrego Startu – kształtowanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej.
4. Autorski program „Czarownica Ania i trening słuchania”.
5. Zabawy i ćwiczenia stymulujące rozwój mowy, myślenia, wyobraźni i komunikacji
6. Zabawy inspirowane literaturą dziecięcą
7. Zaburzenia uwagi słuchowej, a sprawność komunikacji – kilka słów o teorii i metodzie Alfreda Tomatisa

Uczestnik otrzyma:

• zaświadczenie
• materiały szkoleniowe: płyty z opisem wszystkich wykorzystanych zabaw, scenariuszem programu „Czarownica Ania i trening słuchania” i materiałem obrazkowym do wydrukowania

Terminy: DO UZGODNIENIA – SZKOLENIE REALIZOWANE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE. OSOBA ZAMAWIAJĄCA SZKOLENIE ZAPEWNIA MIN. GRUPĘ UCZESTNIKÓW  – 15  OSÓB. 

  Czas trwania : 1 dzień ( 8  godzin dydaktycznych)

 Koszt: DO UZGODNIENIA (min. liczba uczestników – 15 osób)

Wymagane dokumenty:

• Karta zgłoszenia
• Potwierdzenie opłaty w przypadku płatności indywidualnej

  • Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia*
  • * Dotyczy uczestników, za których opłatę reguluje szkoła/placówka

KLIKNIJ, ABY PRZESŁAĆ ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE!

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

Telefon/fax: 32/297-43-42
Telefon:32/255-12-12
e-mail: idn @idn.edu.pl