PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

 

Zdobądź umiejętności, które mogą uratować zdrowie lub życie twoich uczniów jak również członków twojej rodziny!!!

pomoc

Do kogo skierowany jest kurs:

Kurs skierowany jest do wychowawców i nauczycieli wszystkich placówek ośœwiatowych.

Cel kursu:

Celem kursu jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Termin*: 30.09.2017 (sobota)

*Kurs w podanym terminie odbędzie się w przypadku zebrania odpowiedniej liczby uczestników.

Plan kursu:

7 godz. dydaktycznych:

 • Różnice w anatomicznej budowie ciała dziecka i dorosłego
 • Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności życiowych
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Zadławienia
 • Postępowanie w urazach i krwotokach
 • Oparzenia i porażenia prądem elektrycznym
 • Zatrucia
 • Utonięcia
 • Postępowanie w przypadku użądlenia, ukąszenia i pogryzienia
 • Padaczka
 • Zespół dziecka maltretowanego

Cena kursu:

79,00 zł

Wymagane dokumenty:

 • Karta zgłoszenia
 • kopia dowodu opłaty za kurs
 • Pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę*
 • *Dotyczy uczestników, za których opłatę reguluje szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłuzonym terminem płatności.

KLIKNIJ, ABY PRZESŁAĆ ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE!

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

telefon/fax: 32 297 43 42; 32 255 12 12
e-mailowy: idn@idn.edu.pl

Opłaty prosimy dokonywać na następujący numer konta:

ING Bank Śląski 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262