Metoda Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz

 

sesja praktyczna

prowadzenie – Małgorzata Barańska (współautorka programu MDS)

Nie wszyscy uczą się jednakowo szybko, ale dla wszystkich dzieci przyjemnością i zabawą jest nauka Metodą Dobrego Startu. Dzieci zdrowe, z ryzykiem dysleksji, a nawet z upośledzeniem umysłowym wspaniale czują się na zajęciach prowadzonych Metodą Dobrego Startu. Dlatego zapraszamy wszystkich nauczycieli na kurs doskonalący, na którym uzyskają praktyczną wiedzę na temat prowadzenia zajęć Metodą Dobrego Startu. Zajęcia poprowadzi współautorka programu do tej psychomotorycznej metody – Małgorzata Barańska. Każdy nauczyciel pozna jak usprawniać czynności analizatorów – wzrokowego, słuchowego, kinestetyczno-ruchowego oraz kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni najmłodszych.

Metoda Dobrego Startu przeznaczona jest to prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym (od 3 do 10 roku życia ). Polskie Towarzystwo Dysleksji zachęca do stosowania metody w pracy z dziećmi dobrze rozwijającymi się – w celu wspierania ich rozwoju, przygotowania ich do nauki pisania i czytania, ale także do rehabilitacji dzieci o opóżnionym i nieharmonijnym rozwoju.

Opinie uczestników kursu:

 • „łączenie różnych form aktywności podczas zajęć ułatwia zapamiętywanie przedstawionych treści i praktyczne ich zastosowanie”
 • „(…) poznałam główne założenia metody, cele, przeznaczenie. Prowadząca była przygotowana merytorycznie, metodycznie, zadbała o miłą atmosferę podczas zajęć.”
 • „Szkolenie bardzo mi się podobało. Wyniosłam więcej niż oczekiwałam. Dodatkowo możliwość kupna na miejscu materiałów dała szansę wprowadzenia metody od zaraz na zajęciach.”

Do kogo skierowany jest kurs:

Kurs praktyczny Metody Dobrego Startu przeznaczony jest dla nauczycieli przedszkoli, klas młodszych szkoły podstawowej, szkół i ośrodków specjalnych, osób pracujących indywidualnie z dziećmi, np. prowadzących zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (terapia pedagogiczna), terapeutów dzieci z autyzmem. W kursie mogą również uczestniczyć rodzice, którzy szukają sposobów wspomagania rozwoju swoich dzieci.

Cel:

Uczestnicy kursu poznają i ćwiczą m.in. następujące umiejętności:

 • prowadzenie zajęć Metodą Dobrego Startu dla przedszkolaków
 • prowadzenie zajęć MDS dla uczniów najmłodszych klas (a także dzieci starszych, mających specjalne potrzeby edukacyjne)
 • opracowywanie poszczególnych typów ćwiczeń właściwych dla MDS
 • opracowywanie scenariusza zajęć i wzorów graficznych służących do zajęć MDS

Korzyści:

 • każdy uczestnik zdobędzie praktyczną wiedzę jak prowadzić zajęcia Metodą Dobrego Startu oraz jak korzystać z publikacji (m.in. „Piosenki do rysowania”, „Od piosenki do literki”), rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Dysleksji,
 • każdy uczestnik dowie się o celach, przeznaczeniu, przebiegu zajęć, wariantach Metody Dobrego Startu w pracy z grupą przedszkolną, klasą pierwszą i na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych,
 • każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystywać obserwacje prowadzone podczas zajęć do stwierdzania rodzaju i nasilenia trudności w uczeniu się oraz postępów czynionych przez dzieci
 • każdy nauczyciel pozna jak konstruować scenariusz zajęć prowadzonych Metodą Dobrego Startu oraz samodzielnie dobierać i układać piosenki i wzory graficzne
 • po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie Polskiego Towarzystwa Dysleksji, uprawniające do prowadzenia zajęć Metodą Dobrego Startu (MDS)
 • po zakończeniu szkolenia każda placówka edukacyjna, z której co najmniej dwóch nauczycieli skorzystało ze szkolenia otrzyma Certyfikat „Z nami Dobrze Startujesz”, potwierdzający wysokie kwalifikacje pedagogów!

Prowadzący:

Małgorzata Barańska
– od kilkunastu lat prowadzi zajęcia według programu autorskiego na kursie Metody Dobrego Startu oraz na studiach podyplomowych. Jest autorką i współautorką wielu publikacji wykorzystywanych podczas pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, a także współautorką scenariuszy filmów dydaktycznych dotyczących Metody Dobrego Startu.

Szczegółowy harmonogram kursu zostanie wysłany pocztą elektroniczną do zapisanych uczestników.

Czas trwania:

2 dni, 20 godzin

Cena:

390,00 zł

UWAGA!!!  Cena obowiązuje do 14 dni przed realizacją kursu, po tym terminie wzrośnie do 405,00 zł.

Terminy:

 • rok szkolny 2017/2018

W sobotę zajęcia odbywają się od 9.00 do 18.00 (z uwzględnieniem przerw kawowych i przerwy obiadowej) oraz w niedzielę od 9.00 do 15.00 (z uwzględnieniem przerw kawowych)

Ilość uczestników:

26-30 osób

Zajęcia mają formę praktyczną i należy uczestniczyć w nich w stroju umożliwiającym swobodny udział w zabawach ruchowo-słuchowych i ruchowych!

Wymagane dokumenty:

 • Kwestionariusz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie opłaty w w przypadku płatności indywidualnej*
 • Karta zgłoszenia podpisana przez dyrektora placówki**

* opłata gwarancyjna w wysokości 100,00 zł. Pozostałą należność należy dokonać najpóźniej do 14 dni przed datą kursu
** dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy rachunki z terminem płatności.

W przypadku nieruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.
Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu. Warunki rezygnacji:
– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności
– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności
– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności
– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności
– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności
– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi
 

KLIKNIJ, ABY PRZESŁAĆ ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE!

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

tel/fax: 32 297 43 42; 255 12 12
e-mail: idn@idn.edu.pl

Opłaty prosimy dokonywać na numer konta:

ING Bank Śląski 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262 Bank Śląski

* opłata gwarancyjna w wysokoœci 100,00 zł. Pozostałą słodki poczęstunekœść należy dokonać najpóźŸniej do 14 dni przed datą kursu ** dotyczy uczestników za których reguluje opłaę szkoła/placówka. Na Państwa życzenie wystawiamy rachunki z terminem płatnoœci.

 

aktualizacja: 24.04.2013 r.

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress