Kinezjologia edukacyjna – Metoda Dennisona

 

Stosowana w 80 krajach świata- holistyczna metoda wspomagania procesów uczenia się oraz korygowania dysharmonii rozwojowych
Kurs I i II stopnia

dennison

Do kogo skierowany jest kurs:

Kurs bazowy kinezjologii edukacyjnej prowadzony metodami aktywizującymi, kierowany do wszystkich osób zainteresowanych rozwojem potencjału fizycznego i umysłowego, a zwłaszcza do:

 • nauczycieli
 • psychologów
 • logopedów
 • terapeutów zajęciowych
 • rodziców dzieci z trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia, brak koncentracji, nieumiejętność zdawania egzaminów)
 • rodziców dzieci specjalnej troski

O kursie:

Jest to metoda stymulacji naturalnych mechanizmów rozwoju osobowości poprzez zestaw ćwiczeń ruchowych prowadzących do synchronizacji pracy mózgu. Proste, łatwe i bezpieczne i ćwiczenia ruchowe zmieniają stare, „stresowe” wzorce przyswajania wiedzy i pozwalają na uczenie się w sposób twórczy, pełen radości i akceptacji dla samego siebie, zgodnie z podstawowymi potrzebami naszego ciała i umysłu. Na kursie I stopnia pracujemy w wymiarze Lateralności (lewa-prawa strona) nad wzrostem zdolności do przekraczania środkowej linii ciała, co jest podstawą obuocznego widzenia, obuusznego słyszenia i koordynacji ruchowej całego ciała. Każda z tych umiejętności jest niezbędna do odnoszenia sukcesów w nauce i w życiu. W rzeczywistości wszystkie bilateralne nawyki – pochodne funkcji półkul mózgowych – zależą od szerszego trójwymiarowego systemu „intelekt – ciało”, który poznajemy na kursie II stopnia.

Uniwersalna metoda pozwalająca lepiej:

 • pokonywać stresy i napięcia wynikające z trudności życia codziennego
 • komunikować się z innymi ludźmi, uczyć się i zdawać egzaminy
 • przezwyciężać trudności związane z dysleksją, dysgrafią i dysortografią
 • Ukończenie kursów I i II stopnia zakończone jest Zaświadczeniem Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów, które upoważnia do pracy tą metodą z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi (w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi). Zainteresowani mogą również otrzymać Certyfikat Educational Kinesiology Foundation, USA

Ten kurs uczy jak się ruszać, aby w pełni uaktywnić nasze możliwości uczenia się!!!

Prowadzący:

mgr Danuta Kropiwnicka-Szulc
– instruktorka kinezjologii edukacyjnej, licencjonowana przez Educational Kinesiology Foundation, Ventura, USA.

Czas trwania:

30 godzin

Termin:

20-22.10.2017 r.

piątek 15.00-20.00 (siedziba IDN WIEDZA  Katowice, ul. Wojewódzka 29/2)

sobota 9.00-18.00 (Szkoła Baletowa ARABESQUE Katowice, ul. Ordona 7)

niedziela 9.00-15.00 (Szkoła Baletowa ARABESQUE Katowice, ul. Ordona 7)

Cena:

449,00 zł

Ilość uczestników:

20-25 osób

Zajęcia mają formę praktyczną i należy uczestniczyć w nich w stroju umożliwiającym swobodny udział w zajęciach ruchowych!

Wymagane dokumenty:

 • Kwestionariusz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie opłaty w w przypadku płatności indywidualnej
 • Pisemne zobowiązanie dyrektora do pokrycia kosztów szkolenia*
 • *Dotyczy uczestników, za których opłatę reguluje szkoła/placówka

W przypadku nieruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej.
Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.
Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

 

KLIKNIJ, ABY PRZESŁAĆ ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE!

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

tel/fax: 32 297 43 42; 255 12 12
e-mail: idn@idn.edu.pl

Opłaty prosimy dokonywać na numer konta:

ING Bank Śląski 88 1050 1360 1000 0022 7513 1262

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress