Więcej wiedzieć, więcej umieć… – Gdy dzieci się nudzą częściej marudzą!
 

Gdy dzieci się nudzą częściej marudzą!

 

Zabawy muzyczne, plastyczne i twórcze z wykorzystaniem elementów edukacji w ruchu

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej oraz osób pracujących z dziećmi w wieku od 3 do 10 lat.

Cel szkolenia:

Poznanie tańców, zabaw muzycznych, plastycznych i twórczych, które mogą  stać się urozmaiceniem codziennych zajęć z dziećmi.

Prowadząca:

Magdalena Matusiak-Mertens

Korzyści:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • otrzyma pakiet gotowych pomysłów na zabawy z dziećmi
 • pozna proste układy taneczne, które można zatańczyć ze stonogą do spacerów lub pająkiem z kolorowych szarf
 • będzie potrafił przygotować pomoce z baloników na festyny rodzinne i zajęcia otwarte
 • pozna i wdroży do swoich działań elementy Edukacji przez ruch
 • nabierze sił i pozytywnej energii do działania!
 • otrzyma: zaświadczenie, materiały szkoleniowe: płyty z opisem wszystkich wykorzystanych zabaw, utworów i pomysłów

Krótki program:

– stymulowanie aktywności dzieci poprzez proponowanie ciekawych zadań
– poznawanie siebie nawzajem w  pracy i zabawie
– odkrywanie przez działanie – elementy edukacji przez ruch
– modelowanie baloników – przygotowanie kolorowych pomocy na zajęcia otwarte lub festyny rodzinne
– zabawy muzyczne i tańce ze stonogą /stonoga wykorzystywana do spacerów w przedszkolu/ (np. Usypiamy, przytulamy stonogę, Stonoga na spacerze)
– wykorzystanie kolorowego pająka z szarf do zabaw muzyczno – ruchowych (np. Jedzie ciuchcia, Pajęczyna)
– proste ćwiczenia umuzykalniające i układy taneczne (np. Taniec połamaniec, Taniec doklejaniec, Taniec na początek dnia)
– tańce relaksacyjne z wykorzystaniem chust i gazet.
– spontaniczne i zaplanowane gry na instrumentach do podkładów muzycznych (np. Król Lew, Lollypop)    

Terminy: DO UZGODNIENIA – SZKOLENIE REALIZOWANE NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE. OSOBA ZAMAWIAJĄCA SZKOLENIE ZAPEWNIA MIN. GRUPĘ UCZESTNIKÓW  – 15  OSÓB. 

  Czas trwania : 1 dzień ( 8  godzin dydaktycznych)

 Koszt: DO UZGODNIENIA (min. liczba uczestników – 15 osób)

Harmonogram kursu:

Sobota: 

 • 8.30-10.30   – Tanecznie i rytmicznie witamy się spontanicznie
 • 10.30-10.45    – Przerwa  na kawę, herbatę, słodki poczęstunek
 • 10.45-12.45   – Pająk i stonoga i ich wspólna droga
 • 12.45-13.15   – Obiad (posiłek zostanie podany w miejscu szkolenia)
 • 13.15-15.00   – Ćwiczenia umuzykalniające i układy taneczne
 • 15.00-15.15   – Przerwa  na kawę, herbatę, słodki poczęstunek
 • 15.15-16.00    – Balonikowe cuda – każdemu się uda
 • 16.00-16.30     – Panel dyskusyjny, wręczenie zaświadczeń i upominków, zakończenie kursu.

Wymagane dokumenty:

 • Karta zgłoszenia  oraz potwierdzenie opłaty w przypadku płatności indywidualnej
 • Pisemne zobowiązanie dyrektora do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę*

*Dotyczy uczestników, za których reguluje opłatę szkoła/placówka.

Na Państwa życzenie wystawiamy rachunki z  terminem płatności.

W przypadku nieruchomienia kursu Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”, ul. Wojewódzka 29/14, 40-026 Katowice, zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę na wskazane przez Słuchacza konto bankowe lub zaproponuje inny termin szkolenia.

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu. Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

KLIKNIJ, ABY PRZESŁAĆ ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE!

Kontakt:

Telefon/fax: 32/297-43-42
Telefon:32/255-12-12
e-mail: idn @idn.edu.pl