Więcej wiedzieć, więcej umieć… – Kursy Doskonalące

Home » Oferta »

 

Kursy Doskonalące

 

Przedstawiamy Państwu ofertę kursów, będących cennym dopełnieniem kwalifikacji oraz sposobem na podniesienie standardów wykonywania trudnego i jakże ważnego zawodu nauczyciela. Mamy nadzieję, że tematyka poniższych form kształcenia jak i wykwalifikowana kadra zapewnią satysfakcję z uzyskanej wiedzy. Polecamy wszystkim krótkie, jednak o jasno skonkretyzowanych celach, kursy zawierające solidną porcję wiadomości. Wierzymy, że zagadnienia poruszane przez wykładowców, podsuną Państwu wiele praktycznych rozwiązań codziennych problemów w pracy pedagogicznej. Wszystkim osobom, które zapiszą się na min. dwa kursy doskonalące oferujemy atrakcyjne rabaty. 

 

Wymagane dokumenty przy zapisie na kursy doskonalące:

  1. Karta zgłoszenia on-line (do pobrania na stronie danego kursu)
  2. Potwierdzenie dokonania przelewu w przypadku płatności indywidualnej (dokument wygenerowany z banku w formie PDF)
  3. Pisemne zobowiązanie dyrektora szkoły/placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę*
    *Dotyczy uczestników, za których opłatę będzie regulować pracodawca. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności. W takim przypadku prosimy, aby z adresu mailowego szkoły zostało przesłane pisemne zobowiązanie dyrektora placówki do uregulowania kosztów szkolenia za daną osobę wraz  z podaniem wszytkich informacji niezbędnych do prawidłowego  wystawienia faktury.

WARUNKI REZYGNACJI w przypadku faktur z przedłużonym terminem płatności:

*W przypadku REZYGNACJI  z udziału w szkoleniu prosimy o informację zwrotną, najpóźniej do WTORKU  przed planowanym terminem szkolenia. Złożenie rezygnacji po wskazanym wyżej terminie lub nie stawienie się na szkolenie BĘDZIE SKUTKOWAŁO WYSTAWIENIEM FAKTURY NA WSZYSTKIE OSOBY ZGŁOSZONE DO UDZIAŁU W DANYM SZKOLENIU.

WARUNKI REZYGNACJI w przypadku osób indywidualnych:

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej.
Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.

Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

 

 Kontakt:
Anna Wilczek
Specjalista ds. szkoleń
tel/fax: 32 297 43 42 ; 32 255 12 12; 500-012-898
e-mail: idn@idn.edu.pl