Home » Oferta »

 

Kursy Doskonalące

 

Przedstawiamy Państwu ofertę kursów, będących cennym dopełnieniem kwalifikacji oraz sposobem na podniesienie standardów wykonywania trudnego i jakże ważnego zawodu nauczyciela.
Mamy nadzieję, że tematyka poniższych form kształcenia jak i wykwalifikowana kadra zapewnią satysfakcję z uzyskanej wiedzy.
Polecamy wszystkim krótkie, jednak o jasno skonkretyzowanych celach, kursy zawierające solidną porcję wiadomości.
Wierzymy, że zagadnienia poruszane przez wykładowców, podsuną Państwu wiele praktycznych rozwiązań codziennych problemów w pracy pedagogicznej.

Wszystkim osobom, które zapiszą się na min. dwa kursy doskonalące oferujemy atrakcyjne rabaty.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 500-012-898 oraz 32/255-12-12 

NOWOŚCI !!!

 

WARSZTATY MUZYCZNO- RUCHOWE !!!

  1. SMYKI W KRAINIE MUZYKI. Zabawy muzyczno-ruchowe dla najmłodszych. Elementy Metody Batti Strauss w zabawach muzycznych

Termin II edycji: 2.12.2017

Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych.

         2. Zabawy słowami z dzieciakami. Wykorzystanie ćwiczeń doskonalących percepcję słuchową, zabaw twórczych i elementów METODY DOBREGO STARTU w ćwiczeniach i zabawach werbalnych. METODA TOMATISA jako forma terapii zaburzeń słuchowych.

Termin: 4.11.2017 – SZKOLENIE ODWOŁANE!!!

Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych.

3. Gry i zabawy przeciwko agresji z elementami arte i muzykoterapii – 

  Termin: 21.10.2017 – SZKOLENIE ODWOŁANE!!!

Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych.

4. Cztery pory roku w tanecznej odsłonie: skaczą nóżki, tańczy ciało i wirują dłonie! 

Termin:   18.11.2017

Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych.

5. GDY DZIECI SIĘ NUDZĄ CZĘŚCIEJ MARUDZĄ! Zabawy muzyczne, plastyczne i twórcze z wykorzystaniem elementów edukacji w ruchu

Termin:  25.11.2017

Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych.

6. Wiosna, lato, jesień, zima i zabawa się zaczyna, czyli w tańcu i w podskoku przez cztery pory roku

Termin:  25.02.2018 i 3.03.2018 (szkolenie dwudniowe)

Czas trwania: 20 godzin dydaktycznych.

 

Ponadto zapraszamy na kolejne edycje kursów:

1. Metoda Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz-Kurs doskonalący-sesja praktyczna

Termin:  rok szkolny 2017/2018

2. Pierwsza pomoc przedmedyczna.

   Termin: 30.09.2017

3. Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Termin VII edycji: 7-8.10.2017 i 21.10.2017

Czas trwania: 30 godzin dydaktycznych.

4. Kurs wychowawcy wypoczynku

Termin: czerwiec 2018

Czas trwania: 36 godzin dydaktycznych.

5. Kurs kierownika wycieczek szkolnych

Termin: 18.11. 2017

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych.

6. Kurs kierownika wypoczynku

Termin: 18.11.2017

Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych.

 

 Wymagane dokumenty przy zapisie na kursy doskonalące:

  1. Karta zgłoszenia on-line (do pobrania na stronie  danego kursu)
  2. Potwierdzenie dokonania przelewu w przypadku płatności indywidualnej (dokument wygenerowany z banku w formie PDF)
  3. Pisemne zobowiązanie dyrektora szkoły/placówki do pokrycia kosztów szkolenia za daną osobę*
    *Dotyczy uczestników, za których opłatę będzie regulować pracodawca. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury z przedłużonym terminem płatności.

WARUNKI REZYGNACJI w przypadku faktur z przedłużonym terminem płatności:

*W przypadku REZYGNACJI  z udziału w szkoleniu prosimy o informację zwrotną, najpóźniej do WTORKU  przed planowanym terminem szkolenia. Złożenie rezygnacji po wskazanym wyżej terminie lub nie stawienie się na szkolenie BĘDZIE SKUTKOWAŁO WYSTAWIENIEM FAKTURY NA WSZYSTKIE OSOBY ZGŁOSZONE DO UDZIAŁU W DANYM SZKOLENIU.

WARUNKI REZYGNACJI w przypadku osób indywidualnych:

Rezygnacje z kursu Instytut przyjmuje tylko w formie pisemnej.
Za datę rezygnacji uznaje się datę dostarczenia/wpływu dokumentu do Instytutu.

Warunki rezygnacji:

– powyżej 21 dni przed rozpoczęciem kursu –  zwrot dokonanej należności

– od 14 do 21 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 10% pełnej należności

– od 7 do 14 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 25% pełnej należności

– od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem kursu –  potrącenie 50% pełnej należności

– od 1 do 3 dni przed rozpoczęciem kursu – potrącenie 75% pełnej należności

– w dniu rozpoczęcia kursu i później – należność nie podlega zwrotowi

 

Kontakt:
Anna Wilczek

Specjalista ds. szkoleń
tel/fax: 32 297 43 42 ; 32 255 12 12; 500-012-898
e-mail: idn@idn.edu.pl